Aktuelt

Ubetinget fengsel for eks-biskop Gunnar Stålsett (84)

Politiet ber om ubetinget fengsel for Stålsett for ulovlig arbeidskraft.

Den tidligere Oslo-biskopen Gunnar Stålsett (84) har offentlig fortalt at han over tid har hatt en asylsøker uten lovlig oppholdstillatelse i arbeid. Arbeidsforholdet skal skrive seg tilbake til 2008, altså tre år etter at Stålsett pensjonerte seg.

Til Vårt Land sa han i august i fjor at den ulovlige ansettelsen er å anse som en «moralsk plikt» og en «sivil ulydighet».

Men så er det visstnok slik at moralske plikt, hva nå det måtte være for den enkelte, ikke styrer over norske lover, men det kan jo være at det likevel slår inn ved straffeutmålingen.

For ifølge TV2 har politiet etterforsket saken og lagt ned påstand om ubetinget fengsel. Det betyr at straffen må sones.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen mener at forholdet er alvorlig.

– På generelt grunnlag ser politiet på bruken av ulovlig arbeidskraft som et stort samfunnsproblem i Norge, sier han.

Og det har politiadvokaten helt rett i, og sånn sett er det en både en riktig og viktig dom. For det kan ikke være slik, som for øvrig stadig flere av kirkas folk bekjenner seg til, at man kan loven i egne hender for å opponere mot politiske beslutninger en er uenig i. Skulle dette falle under «sivil ulydighet» måtte Stålsett ha opponert i full åpenhet om sin ulovlige arbeidskraft.

Så slipper antakelig 84-årige Stålsett greit unna, men om straffeutmålingen vil ikke påtalemyndigheten ha noen mening om. Det får Kriminalomsorgen ta seg av.