Forskjellsbehandling og diskriminering

Millioner for å forske på «et Sverige i rasistisk forfall»

"Alle" vet jo at Sverige er ekstremt rasistisk. Derfor ligger de nok også i toppen hva gjelder å ta imot innvandrere, som nå er i ferd med å ta knekken på landet. Kanskje derfor like godt å kaste millioner etter en mann som skal stadfeste at det hele handler om de hvite svenskers rasisme?

Har du hørt om Tobias Hübinette?

Vel, la oss gi noen sitater av hva han har på hjertet:

«Å føle, eller til og med mene, at den hvite rasen er underlegen på alle tenkelig plan, er naturlig gitt deres historie og nåværende handlinger. La den hvite rasen i vest forgå i blod og lidelse. Leve det flerkulturelle, raseblandede og klasseløse økologiske samfunnet! Leve anarkiet!» (Creol, 1/1996)

Å hevde død og lidelse over oss hvite er selvsagt helt «innafor», like innafor som det er å angripe – og her «slipper ingen unna»:

«Jeg begynte helt enkelt å angripe, og mer eller mindre mishandle mennesker, som oppførte seg rasistisk i mitt nærvær. Det kunne handle om fullverdige skinheads, til barn i skolealder eller eldre herrer og damer.» (Svartvitt, 1/1996)

Så til parallellen mellom adopterte til Vesten og afrikanske slaver:

«Det finnes paralleller til internasjonal adopsjon og den transatlantiske slavehandelen som frem til 1870 sendte over elleve millioner afrikanere til den Nye Verden. ( … )  slavehandelen og internasjonal adopsjon legitimeres med samme tomme argumentet – at både de afrikanske slavene (og) de utenlandsadopterte beviselig fikk og får bedre rent materielt sammenlignet med livet i opprinnelseslandet. Spesielt de såkalte ‘husnegrene’ i Amerika og ‘hoffnegrene’ i Europa bør ha vært mest lik dagens utenlandsadopterte, da de begge levde, respektiv lever, sammen med sine kjøpere og eiere, juridisk tilhørende disse husholdningenes respektive familie. (Arena, 6/2003)

Dertil noen tanker om hvite svenskers verdi:

«Den svenske hvitheten har gått inn i en psykose og kan bare snakke med seg selv for psykisk å kunne tenke bort og stenge ute nærheten til ikke-hvite i Sverige, og nekte å godta det faktum at disse også er svensker, enten de selv har innvandret eller er født her av innvandrere, og som får som konsekvens at deres svenskhet stadig blir suspendert – bortsett fra at de usynliggjøres og bringes til taushet, og at deres erfaringer og perspektiver blir marginalisert.» ( «Den svenska rasismen och den nordiska vitheten», ‘Vägen till Utöya. Ett symposium om ideologi, islamofobi, kön och vithet i Norden’, Umeå universitet, 15/3 2012).

Og for virkelig å slå spikeren i kista for hva hvite svensker er verdt:

«Sverige er et land i rasistisk fritt fall, en nasjon der ikke-hvite svensker forvises fra svenskheten og systematisk lider av rasediskriminering på alle samfunnsområder.» (SVT Debatt, 27/11 2012)

I går kunne samme Hübinette fortelle på twitter:

I tre år skal altså Hübinette forske på rase og rasisme i debatten på sosiale medier i Sverige.

Det betyr at samme «objektive og nøytrale forsker» vil koste svenske skattebetalere over 108.000 SEK i måneden for å slå fast at de fleste svensker, som har bodd noen generasjoner i Sverige, er noen hvite, overlegne rasister, at det svenske samfunnet er gjennomsyret av institusjonell rasisme, og at all kriminalitet og annet faenskap som skjer i Sverige bare er payback fra marginaliserte innvandrere.

Sjekk så kommentarene på Hübinettes twitterkonto, for de fleste sier det selv: sjukt.

Ups, glemte jeg å si at Tobias Hübinette (Sam Dol Lee Gunnar) selv er adoptert til Sverige fra Syd-Korea, og er «forsker» – med fortid i Expo? Bare å google i vei. Flere sitater fra han finner du her.