Löfven (S) lyver om ikke-vestlige i arbeid

Ikke-vestlige kommer nå i arbeid på 4,5 år, hevder den svenske statsministeren, som nå blir tatt i løgn.

For om lag en måned siden hevdet Sveriges statsminister Stefan Löfven (S) at tiden for å få nyankomne flyktninger (som typisk kom som asylsøkere) i arbeid har blitt forkortet fra ni år i 2014 til 4,5 år i dag, forteller Tino Sanandaji på FB.

«Regjeringen og mediene har lenge påstått at flyktninger kommer i arbeid etter ni år, gjennom å beregne sysselsetting som noen timer i uken,» sier Sanandaji, og den taktikken kjenner vi jo igjen her på berget via SSBs definisjon på sysselsetting. Men nå har altså statsminister Löfven gått betraktelig lengre, ved å hevde at denne tiden er halvert. «Ikke engang studenter fra Harvard er i arbeid etter fire år, men Löfven prøver å lure oss til å tro at flyktninger klarer det. Vi vet alle at det er en bløff, men hva er de korrekte tallene?» spør Sanandaji.

Etter Löfvens utspill gjentok Sanandaji sin klage over at nasjonale økonomer ikke finner ut av det, hvorpå nasjonaløkonom Sven-Olav Daunfeldt, professor og forskningssjef ved Handels Utredningsinstitut, tok utfordringen – og raskt gjorde de også de krevende beregningen, sier Sanandaji, og legger til: Det är siffror vi aldrig sett förut, färsk från ugnen.

Men om de er aldri så fersk fra ovnen, så smaker de ikke som nybakte boller.

De avslørende tallene viser hvordan ikke-vestlige innvandrere (som typisk er asylsøkere/flyktninger) er sysselsatt etter botid.

De er kategorisert etter:

  • Lønnsinntekt over 20.000 SEK/måned
  • Lønnsinntekt mindre enn 20.000 SEK/måned
  • Via statsfinansierte arbeidsmarkedstiltak 
  • Arbeidsløs
  • Utenfor arbeidsmarkedet

Så hvor mange ikke-vestlige innvandrere tjener minst 20.000 SEK i måneden etter ni år i Sverige, spør han, og det kjedelige svaret er 29 prosent. Ytterligere 12 prosent forsørges av arbeidsmarkedstiltak. Det bekreftes også at de med enten svært lav inntekt eller på tiltak nesten er like mange som de med arbeidsinntekt. Mellom en tredjedel til nesten halvparten av «sysselsettingen» er altså knapt verdt papiret det er skrevet på.

 

«Lär er nu detta, och låt inte skamlösa lögnare ljuga er i ansiktet om flyktingar «i arbete». Dessa påvisbart falska påstående gröper ur välfärden och bör därför betraktas som bedrägeri mot äldre, sjuka och andra beroende av systemet.»

Ja, det er et bedrageri, men bedrageriets time nærmer seg kanskje slutten for Löfven og hans like? I alle fall tyder ting i tiden at stadig flere i Riksdagen ser at S-regjeringen har mistet grepet, i den grad de har hatt annet enn et falsk grep på velgerne.

Btw: Vi trenger en lignende utregning i Norge. Noen som føler seg kallet, for vi kan neppe vente på SSB?

Sanandajis FB-siden