Frihetsverdier

Hva om foreldre ønsker at barna skal være voldelige?

«Foreldrene må mer på banen», sies det når ungdom reker gatelangs og bryter loven. Hva om barnas adferd er ønskelig fra foreldrenes side? Hva om de vil at barna skal vise seg tøffe og voldelige?

I den norske Barnehageloven heter det at barnehagen skal bygge på verdier som blant annet tilgivelse, likeverd og solidaritet.

I mange kulturer står ikke slike verdier særlig høyt i kurs. I stedet blir for eksempel aggresjon og mistro sett på som noe positivt, da det er viktig å kunne forsvare familiens ære. Uten en fungerende ordensmakt må mennene i familien ha evne og vilje til å forsvare familien.

Den somaliske forfatteren Ayaan Hirsi Ali fungerte en periode som tolk for somaliere i Nederland. I en av bøkene forteller hun om foreldre som ble konfrontert med at barnet deres hadde slått et annet barn i barnehagen. Foreldrenes reaksjon? De ble kjempestolte – for i deres kultur er det viktig å vise styrke.

I Somalia sier et ordtak at en mann fortjener å bli drept, heller enn å bli ydmyket.

Omvendt i islamsk kultur

Psykologen Nicolai Sennels jobbet i flere år i et dansk ungdomsfengsel og hadde psykologsamtaler med ca. 250 innsatte hvorav 150 var muslimer. I 2009 skrev han boka «Blandt kriminelle muslimer».  Her sier han blant annet dette:

«I den vestlige kultur er et plutselig sinneutbrudd den raskeste veien til å tape ansikt. I den muslimske er det omvendt. Muslimene ønsket derfor ikke å lære å mestre sitt sinne. Aggresjonen var nemlig et viktig verktøy. Uten dette, kunne de ikke gjenopprette æren hvis noen krenket dem. De forklarer de mange slåsskampene, ødelagte vennskap og problemer med politiet med at ‘folk kan bare la være med å provosere’.»

Slik vi selv ble oppdratt, vil vi gjerne oppdra våre barn. Vi viderefører ofte de verdier og normer vi selv er blitt innpodet med gjennom oppveksten. De som ikke forstår hvordan det norske samfunnet fungerer, oppdrar derfor barna med metoder som var funksjonelle i opprinnelseslandet.

Kan vi forvente at (alle) innvandrerne i Norge skal klare å endre sitt oppdragelsesmønster?

Jo mer kunnskap jeg får, desto mer forstår jeg at det flerkulturelle prosjektet er enormt krevende. Jeg beundrer dem som har klart overgangen til et demokratisk, individualistisk orientert samfunn. De skal vi heller ikke glemme, og jeg håper virkelig at de kan bli gode rollemodeller for nykommerne.

Les mer om å oppdras til en annen type samfunn på nyttigviten.no.