Innsparket

– Hent hjem IS-terroristene og integrer dem igjen, sier tidligere toppolitiker

I et åpent brev signert 26 ledende profiler, bes Europas ulike land om å hente hjem IS-terrorister og "gjenintegrere" dem. Danmark går motsatt vei, og stripper folk for statsborgerskapet.

Presset på Europas stater om å åpne dørene for IS-terrorister øker. «Europas myndigheter har ressurser til å håndtere dem gjennom tiltale, overvåkning og gjenintegrering», heter det i det åpne brevet.

En av signaturene tilhører Sveriges tidligere statsminister og utenriksminister, adelsmannen Carl Bildt, en av dem som var med å kjøre Sverige mot kollaps grunnet masseinnvandring..

Det første spørsmålet som melder seg er om disse terroristene noensinne har vært integrert. Det neste er: Har disse 26 personene fremdeles ikke forstått at hele den vestlige sivilisasjonen sliter nettopp betydelig med generelt å integrere muslimer, og her snakker vi dertil om terrorister. Hvor fjernt fra virkelighetens verden lever disse pampene, som blant annet er tidligere statsråder, parlamentsmedlemmer og forskere?

De skriver at det er «uansvarlig» å «etterlate dem i improviserte fengsler og overfylte flyktningleirer». Det hevdes videre, som en indirekte trussel, at dersom ikke Europa åpner døren for terroristene, risikerer vi at de samler seg til nye angrep.

Repatriation would ensure European control of ISIS members who might otherwise escape and become involved in new attacks.

Brevskriverne er videre bekymret for terroristenes menneskerettigheter. Hvis de stilles for domstolen i Irak, kan de også risikere dødsstraff, heter det.

Sveriges regjering avviste «tilbudet» tvert. Kanskje Europa heller skulle legge til rette for en internasjonal krigsdomstol i nærområdet til det gamle IS-kalifatet? I dette området befinner det seg både bevis og vitner til IS-terroristenes bestialiteter.

Han er «ekstremt ergerlig»

I Danmark går man helt andre veier; man napper statsborgerskapet fra IS-terrorister, som nylig en 25-åring som også er tyrkisk statsborger. Dette kan Danmark gjøre etter at Folketinget vedtok en hastelov tidligere i høst, en lov lik den som ble forkastet av Stortinget (og som for øvrig endte med Sylvi Listhaugs avgang som justisminister). Det er første gangen loven anvendes i Danmark, og mannens advokat vil overklage avgjørelsen. 25-åringen som befinner seg i Tyrkia er «ekstremt ergerlig» over den danske avgjørelsen, forteller advokaten hans. 25-åringen reiste til IS i 2013, bare 19 år gammel. Han dro for å «kjempe mot de vantro».

Han var 19 år gammel, da han – som han har fortalt i et interview med Radio24syv sidste år – var så optændt af had, at han i 2013 krydsede grænsen til Syrien og udfyldte en indmeldingsblanket hos Islamisk Stat.

Han fortalte også til radiostationen, at han skrev sig op som »kriger«, fordi han »kom for at kæmpe«.

»Dengang var jeg glad for, at jeg var taget afsted. Det var ens drøm. Tage ned og være kriger og være en helt – kæmpe mod de vantro,« som han sagde til Radio24syv sidste år.

Nå er hele Danmark full av vantro dansker og nydansker, så hvorfor han ønsker å ta belastningen med å bo blant dem, og dertil antakelig måtte leve på deres avlat, er jammen ikke helt enkelt å skjønne. Eller var det kanskje nettopp avlaten fra den vantro staten han ønsker seg?