Politikk

FpU: Valgte 10-åring som delegat til fylkesårsmøtet

Fremskrittspartiets Ungdom i Bergen valgte en 10 år gammel gutt som delegat til fylkesårsmøtet. Gutten ble også tildelt stemmerett. Han fikk allerede 8 år gammel godkjenning som fullverdig ungdomspartimedlem.

Det er mange som er skuffet over hva Fremskrittspartiet (FrP) får til i regjering, og det er åpenbart at det er gnisninger innad i partiet. Men det tar neppe full fyr, da det synes som om det er apatien som har bredt seg, og det fra stortingsgruppe til ut i lokallagene.

Vi snakker kanskje et parti der det foregår en kamp om partiets sjel.

Sønn av Njåstad

Da FpU Bergen hadde sitt årsmøte lørdag, valgte de en 10-årig gutt som delegat til fylkesårsmøtet. Denne 10-åringen er sønn av stortingsrepresentant Helge André Njåstad, som også er tidligere leder av FrPs organisasjonsutvalg. Dette vervet går også under navnet «skandalepolitisk talsperson», da vedkommende skal håndtere saker som gjelder brudd på FrPs etiske regelverk.

Men det sto dessverre ikke så godt til med Njåstads eget etiske kompass, da det kom frem at han hadde lekket fra utvalget blant annet ved å diskutere såkalte metoo-saker med utenforstående. I januar i år bekjente Njåstad at han hadde «gjort noe dumt» og han trakk seg fra alle verv i partiet, som også inkluderte rollene som finanspolitisk talsperson, parlamentarisk nestleder og sentralstyremedlem. I tillegg oppga Njåstad den gang til NRK at han ønsket mer tid med sin sønn.

Nå kan det se ut som om tiden med sønnen også benyttes i en politisk kamp.

Brudd på vedtektene?

Etter hva HRS får opplyst at 10-åringen deltok på årsmøtet, hvor han avga og mottok stemmer. Vi får også opplyst at ved siden av satt hans far, som fortalte hvordan 10-åringen skulle stemme.

Og med støtte fra leder og gruppeleder i Bergen FrP, Christoffer Thomsen og Marte Monstad, samboerparet som tidligere er kjent for å ha kuppet ledervervet i lokallaget, samt nyvalgt leder i Vestland FpU, Martine Baarholm, ble 10-åringen stemt inn som delegat til fylkesårsmøtet.

Ifølge FpUs vedtekter er det et krav for medlemskap at en må være inne i det året en fyller 15 år for å kunne være fullverdig medlem, inkludert forutsetninger som registrert i det sentrale medlemsregisteret i en angitt tid, samt ha betalt medlemskontigent, som så gir en rettigheter som valgbarhet og stemmerett. Dermed står vi ovenfor et mulig brudd på vedtektene. Men så skal det også være slik at Sentralstyret i FpU har gitt dispensasjon til 10-åringen. Denne dispensasjonen bekrefter Njåstad overfor HRS.

 – Visste ingenting

Helge André Njåstad sier til HRS på telefon at 10-åringen fikk dispensasjon som fullverdig medlem for om lag to år siden.

Han sier videre at han ikke visste noe om at 10-åringen var foreslått som fylkesårsmøtedelegat, og at han ble svært overrasket. Han holdt derfor guttungen borte fra søndagens møte, som altså var fylkesårsmøtet.

 – Men hvorfor var han i det hele tatt på dette møtet?

– Jeg har han ofte med meg på møter, sier Njåstad.

 – Synes du det er greit at så små barn er fullverdige deltakere i et ungdomsparti?

– Ja, jeg mener det er viktig at barn engasjerer seg i politikk. Men at han var innstilt som fylkesårsmøtedelegat, visste jeg ingenting om, derfor holdt jeg han vekk på søndagen. Det var hans vara som deltok på møtet, sier Njåstad.

 – Men var det ingenting du kunne ha gjort for å forhindre at en 10-åring kom i en slik posisjon?

– Nei, svarer Njåstad.

Men mest av alt er Njåstad opptatt av at dette ikke kommer ut, da han vil verne gutten, og viser blant annet til Vær Varsom-plakaten. Men det er ingen som kan klandre 10-åringen for dette. Derimot kan det stilles spørsmål ved både Njåstad og partiets håndtering av saken.

Uskyldig 10-åring

Tipset som HRS har fått i denne saken sier at det skapte «naturlig nok reaksjoner da andre medlemmer – som faktisk er gammel nok til å være delegat – ble skjøvet ut av listen».

Ifølge tipseren, som HRS kjenner identiteten til, men som ønsker å være anonym, ble denne strategien valgt fordi den liberale fløyen ønsker å sikre seg stemmer nok slik at den konservative fløyen ikke skulle få noen av sine kandidater inn i verv. Og vedkommende påpeker at 10-åringen er helt uskyldig, men det er «voksne mennesker som satte han i denne situasjonen for egen vinning».

Men mener virkelige FpU og FrP at det er greit å rekruttere så unge i sin organisasjon?

HRS har prøvd å få kontakt med FpU-leder og leder av sentralstyre i FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud, for å få svar på spørsmålet uten å lykkes. 1. nestformann i sentralstyret, Andreas Brännström, mener det er mulig å gi unge en slik dispensasjon ved underskrift fra foreldrene, men vil ikke uttale seg konkret til denne saken. Han viser til generalsekretær i FpU, Ola Buvik Skedsmo.

Skedsmo sier til HRS at «dispensasjon» er feil ordbruk. Vedkommende er gitt fullverdig medlemskap ved foreldrenes samtykke, og at den da 8-årige gutten på eget initiativ har ønsket medlemskap. På spørsmål om det er flere, for eksempel under 12 år, som er fullverdig medlem i FpU, kommer Skedsmo etter en sjekk raskt tilbake med at det kun er én person under 12 år, og det er den angitte 10-åringen.

Generalsekretær Skedsmo vil ikke ha noen formening om hvor en nedre aldersgrense for medlemskap ved foreldresamtykke i et ungdomsparti bør gå. Han mener det er et spørsmål som må avgjøres av Vedtektskomiteen, som skal legge frem forslag til nye vedtekter for Landsmøtet.

Lite som stemmer

Tipseren forteller videre at 10-åringen ikke deltok på søndagens møte, altså fylkesårsmøtet, slik som Njåstad også påpekte, men la oss se på påstanden om at Njåstad ikke visste noe om valget av 10-åringen og at han ikke kunne gjøre noe med det:

  • At 10-åringen allerede for to år siden fikk dispensasjon eller foreldresamtykket medlemskap som fullverdig FpU-medlem, tilsier at (noen av) foreldrene har søkt om en slikt medlemskap, og også betalt den årlige kontigenten. I tillegg har partiorganisasjon godkjent å gjøre guttungen valgbar til ulike verv og gi han stemmerett, selv om det i vedtektene heter det året vedkommende fyller 15 år. Det tror jeg trygt vi kan kalle en dispensasjon fra vedtektene.
  • En skriftlig innkalling til årsmøtet skal sendes i posten minst 14 dager før møtet. Fikk 10-åringen en slik innkalling?
  • Etter hva vi forstår ble ikke valgkomiteens innstilling til aktuelle kandidater sendt med innkallingen, men forelagt ved konstituering av møtet på lørdag. Men uansett skal de foreslåtte ha gitt sitt samtykke. Var 10-åringen blitt kjent med sitt kandidatur? I tillegg burde det vel være mulig for far, som var tilstede og når han ble kjent med dette, å trekke 10-årings kandidatur med henvisning til at vedkommende er for ung til å være fylkeårsmøtedelegat, at en 10-åring bør ansees som for ung til å være valgbar og stemmeberettiget? Eller satt han stille og lot han bli valgt?
  • Det var lokallaget som hadde årsmøte på lørdag, hvor 10-åringen deltok, og fylkesårsmøte ble avholdt dagen etter, hvor 10-åringen ikke deltok. I seg selv kan dette være brudd på vedtektene, da det visstnok skal være en viss tid mellom disse møtene, men det kan selvsagt har vært gitt dispensasjon her også. At 10-åringen var på lekeland på søndag, som nok passet bedre for et barn på denne alderen, kan kanskje handle om at de som valgkomiteen har innstilt til fylkesårsmøtet skal gi en kort presentasjon av seg selv og de verv de er innstilt til?
  • Så til et vel så interessant spørsmål: Hva gjorde stortingsrepresentant Njåstad på et møte i Bergen FpU? Var han invitert som gjest, som ikke er uvanlig, eller var han der som forelder? Hva var det så 10-åringen stemte for eller imot? Snakker vi en forelder med «stemmerett» via sin sønn, slik som vår tipser antyder?

Man må vel kunne si at det er noe spesielt hvis FpU og moderorganisasjonen FrP mener at 8-10-åringer, eller kanskje endog yngre, er i stand til å påta seg politiske tillitsverv. I teorien betyr det at småbarn kan bli fylkesleder, sentralstyremedlem og leder av FpU, og derfra kan veien gå til FrPs Landsstyre, Sentralstyre og Landsmøtet.

Vi har i tillegg prøvd å få tak moderpartiets generalsekretær Fredrik Färber for å høre om de har noen formening om en nedre aldersgrense for fullverdig medlemskap i FpU, men uten å lykkes.