Kriminalitet

– Volden har sammenheng med kulturen

De siste månedene har det vært en voldsbølge i arabiskdominerte bydeler i Israel.

Israels minister for offentlig sikkerhet, Gilad Erdan, sier følgende om de arabiskdominerte områdene:

– Det er et veldig, veldig voldelig samfunn – ganger tusen. Volden har sammenheng med kulturen. Mange disputter som ender opp i rettssalen her, blir løst med våpen der, sa Erdan i et intervju med Jerusalem Radio på mandag.

Han sier det skyldes familiefeider, vold i hjemmet og æresdrap.

Det har vært over 70 drap i disse områdene. Arabere utgjør 20 prosent av Israels befolkning, men står for mer enn halvparten av landets registrerte drap.

Det er gammelt nytt. Ser vi til arabiskdominerte områder i resten av verden finner vi samme fenomen, også i Europa. Når voldskulturer først får fotfeste eskalerer problemene.

Det er ikke stor bedre i Norge.

Oslo-politiet trekker fram unge lovbrytere og kriminelle nettverk som de største utfordringene i Oslo, som preget 2018. Unger i alderen 10–17 år forstyrrer i gatene i innvandrertette bydeler, særlig etter at folk har gått og lagt seg. Noen må på jobb neste dag.

Er det noen som tror at det er først og fremst er norsk ungdom som løper rundt i gatene i Oslo? Totalt ble det anmeldt 71.388 lovbrudd i Oslo i fjor, en økning på 2,5 prosent fra året før. Det handler om kriminelle miljøer i Oslo øst og sør. Ungdomskriminelle nettverk som beskrives på pent norsk som «utfordrende ungdommer» som har kommet på skråplanet. I løpet av 2018 ble 1.533 personer under 18 år registrert med straffbare forhold.

– Vi skulle gjerne hatt de inn på «den gode vei». Vi må sørge for at de ser en god mening med livet, sa politimester Hans Sverre Sjøvold til TV 2.

Han mener vi må smøre oss med tålmodighet. Ting tar tid.

Så koselig sagt.

Det handler om narkotika, skadeverk, steinkasting, vold og bilbranner. Økningen er størst for vold og narkotika.

Mange av lovbruddene begås av gjenger. Det er gjenger mot gjenger som barker sammen med slagvåpen og kniver. Det kan det være ti stykker som gyver løs på én person. Det er barn og ungdommer av foreldre med røtter fra Midtøsten og Nord-Afrika som står bak mesteparten av elendigheten.

Det handler om kriminelle gjenger med samme kulturelle bakgrunn som Gilad Erdan snakker om. Israelsk-arabiske politiske ledere svarer på påstandene om arabisk voldskultur med anklager om rasisme.

– I stedet for å ta ansvar for sikkerheten til alle borgerne i landet, foretrekker Erdan å gjemme seg bak rasistiske påstander, sa Ayman Odeh, lederen til den arabiske samlingslisten, i en uttalelse.

Sånn er det. Henger du bjella på katten kommer det rasismeanklager.