Terrorisme og ekstremisme

Ufattelige mengder med ekstremister

Angela Merkel har over 130.000 ekstremister av ymse slag på innsiden av grensene sine. De høyreekstreme står på stedet hvil, de venstreekstreme og islamister vokser, sistnevnte langt mindre enn forutgående år.

I fjor uttalte daværende innenriksminister Horst Seehofer seg slik om det ekstreme trekløveret: «Vi har på ingen områder tingene under kontroll.»

Etter at 27-åringen Stephan Balliet mislkykkes i å ta seg inn i en synagoge i Halle, og heller skjøt og drepte en kvinne i gaten utenfor og en mann i en kiosk i nærheten, slår tyske sikkerhetsmyndigheter ny alarm, denne gangen om høyreekstreme. Sikkerhetstjenesten Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) la i sommer fram en rapport og krever nå mer ressurser og videre fullmakter for å klare å hamle opp med høyreekstremistiske miljø.

Vi er i liten tvil om at det kan være høyst nødvendig, men gruppen med voldspotensial er på den samme størrelsen i år som i fjor, 12.700 personer. Som vi skrev i nettopp fjor:

Høyreekstreme var i antall 23,100 personer i 2016. I 2017 oppjustert til 24,000. Av disse anses 12,700 å være voldsparate.

Tallene for 2018, som nå er på bordet, er henholdsvis 24.100 høyreekstreme, og der 12.700 anses for å være voldelige. Altså nesten på stedet hvil.

Går vi til de venstreekstreme snakker vi om en økning på 1.000 personer fra 2016 til 2017, til 29.500 personer. I 2018 anslås gruppen å utgjøre 32.000 personer. 9.000 av dem klassifiseres som militante, altså voldelige.

Hele det islamistiske sjiktet teller nå 26.430. Tolker vi betegnelsen riktig, er dette personer som forherliger vold, og som inkluderer Hizbollah-sympatisører, militante kudiske grupper, med flere. Går vi til salafister som egen gruppe og angivelig med voldspotensial, økte den med 500 personer, til 11.300, opp fra 10.800 i 2017. Dette er første gang siden 2012-målingen at gruppen ikke økte med over 1.000 personer fra et år til et annet.

Konkret ble det i fjor sagt fra myndighetshold at 1.900 av disse salafistene har «terrorpotensial».

Totalt regner tyske sikkerhetsmyndigheter med at de ekstreme i ulike avskygninger nå utgjør 132.000 personer. Dette er opp 6.000 personer fra årsrapporten for 2017 til sikkerhetsmyndighetene.

Betegnelsene som brukes fremstår som flytende. Tyskland har eksempelvis over 6 millioner muslimer. Det ligger i sakens natur at de 11.300 som klassifiseres som salafister, må være enda farligere enn type ideologiske Islam Net-tilhengere som åpent tilkjenengir et ønske om et shariastyrt samfunn.

Der Tagesspiegel