Politikk

La oss ta Ap på ramme alvor

Ap vil fjerne statsstøtten til Jehovas Vitner. Dette er en lissepasning av de sjeldne for alle dem som mener at kroken bør settes på dørene til mange moskeer i Norge. For hva er imamenes syn på kvinner, homofile, jøder og ikke-muslimer?

Anette Trettebergstuen er nestleder i Familie– og kulturkomitéen på Stortinget. Hun er også åpen homofil, hvilket er relevant i denne sammenhengen da hennes frontalangrep på Jehovas vitner ikke minst handler om trossamfunnets syn på homofili: Homofili er forbudt, men trossamfunnet tolererer ikke hat mot homoseksuelle, eller homofobi, heter det fra den kanten. Samtidig utstøtes homofile medlemmer som gjentar «synden». I tillegg er kvinnesynet til Jehovas vitner absolutt problematisk. Mannen er kvinnens overordnede, han er sjefen. Som en utbryter sier det:

– Du får forsterket det at du er et redskap, og at du ikke skal ta plass. Du skal aldri overgå mannen din. En ambisiøs person kan du ikke være. Fordi det går ikke. Så du slutter å være ambisiøs, du bare føyer deg, sier 37 åringen.

I henhold til Jehovas vitner er en perfekt kvinne slik: «Hun har ikke den ulydige og uavhengige holdningen som kjennetegner verden, men underordner seg sin mann.» Eller som en fra innsiden forklarer det:Vi  hadde sånn illustrasjon av at et skip ikke kan ha to kapteiner. Det pleide vi å si. Vi kan ikke ha to som styrer en båt.

Det er dette som får Trettebergstuen til å dra frem storslegga: Hun vil frata Jehovas vitner all offentlig støtte, det vil si den samme støtten per medlem som alle andre trossamfunn får fra stat og kommune årlig, om lag 1 000 kroner per medlem.

– I dette trossamfunnet, og i mange andre, vokser barn og unge opp og blir lært at de ikke kan være den de er. At de må undertrykke sin legning og at de ikke kan få sine menneskerettigheter ivaretatt fordi de er kvinner, sier Trettebergstuen.

– Dette mener jeg staten skal si et kraftig «nei» til, og at vi må stille strengere krav dersom de skal få statsstøtte, legger hun til.

Da utfordrer vi Ap

Vi ber således Trettebergstuen svare på følgende:

 1. Kan hun peke på en eneste moské innen sunni- eller sjiaretningen i Norge i dag som praktiserer likestilling mellom kjønnene?
 2. Kan hun peke på en eneste moské der imam og styret står for kvinner og menns like rettigheter til skilsmisse?
 3. Kan hun peke på en eneste stormoské som ikke har kjønnsinndelte innganger?
 4. Kan hun peke på en eneste moské som aksepterer homofili? Eller snakker vi tvert om både om aktiv fordømmelse og også ulike drapsmetoder når hatpredikanter tas i bruk?
 5. Kan hun peke på en eneste moské som likestiller muslimer og ikke-muslimer?
 6. Kan hun peke på en eneste moské som mener det er helt fint at muslimske kvinner gifter seg med ikke-muslimske menn?
 7. Kan hun peke på en eneste moské som mener at sharialovverket tilhører historiens skraphaug? Eller er det tvert om slik at endog shariaens straffemetoder anses som «hellig»?
 8. Kan hun peke på en eneste moské som oppfordrer kvinnene til å søke fullt medlemsskap i norsk arbeidsliv og vårt sosiale fellesskap? Det samme når det gjelder muslimske menn og aktiv innlemmelse i det folkelige fellesskapets arenaer?
 9. Kan hun peke på en eneste moské som fullt ut støtter ytringsfriheten, også når det gjelder kritikk av islam?
 10. Kan hun peke på en eneste moské som har bidratt positivt til integrering av dens medlemmer i det norske samfunnet?

Kan hun levere oss listen sin i morgen? Hvilke moskeer snakker vi konkret om, Trettebergstuen?

Hun ber om en islamsk revolusjon

Når dette er sagt: I HRS synes vi de offisielle holdningene til Jehovas vitner er avskyelige. Altså er vi helt enige med Trettebergstuen. Men vi er for likebehandling.

I dag er Trettebergstuen ute med et forsvar, det vil si et angrep på FrP som kritiserte henne for nettopp å overse de mildt sagt problematiske moskeene. Men forsvaret fremstår som et mageplask. Hun forteller at FrP i fjor stemte mot forslag som Ap la frem i Stortinget og som skulle gjelde for alle trossamfunn. Slik ser listen ut, og hold den opp mot de 10 punktene over her:

 • Krav om minst 40 prosent representasjon av kvinner i styringsorganer som forvalter statlig støtte hos tros- og livssynssamfunn.
 • Krav om at representanter i styringsorganer som forvalter statlig støtte hos tros- og livssynssamfunn, er demokratisk valgt.
 • Opprett en egen likestillingspott som tros- og livssynssamfunn kan søke om midler til likestillingsarbeid fra.
 • Sikre at skilsmisse etter norsk lov respekteres av de ulike tros- og livssynssamfunnene og motvirke fremvekst av religiøse domstoler.
 • Krav om at personer som kommer til Norge for å praktisere som religiøse ledere skal ha, eller skaffe seg, kunnskap om den religiøse rådgivningsrollen i møte med vold i nære relasjoner, eksilerfaringer og sentrale verdier i det norske samfunnet.
 • Lage en samfunnskontrakt som forplikter til aktivt integreringsarbeid i alle tros- og livssynssamfunn som mottar offentlig støtte. Kontrakten lages i samarbeid med tros- og livssynssamfunnenes organisasjoner.

Vel, kvinner i styrene løser ikke shariaens degradering av de samme kvinnenes rettigheter.  Det gjør heller ikke demokratiske valg. Og tror virkelig Ap at en «pott» med penger vil få moskeenes imamer og styrer til å skrote Koranen og Muhammeds lære om kvinners underordnede plass? Det ville i så fall bety en islamsk revolusjon i det lille landet vårt som ville gitt gjenklang ut i hele verden.

Å sikre at muslimske kvinners skilsmisse etter norsk lov respekteres, ville også ha vært en sann islamsk revolusjon. Det hadde jo vært stråelende om så skjedde, det samme hvis religiøse domstoler i moskeer som fratar kvinner skilsmisserettigheter la om 180 grader. Men da hadde ikke slike domstoler vært nødvendige i det hele tatt. Spør Ahmed Akkari, avhopperimamen i Danmark, nå Grønland av sikkerhetsmessige årsaker, som vet alt om hva imamer i Danmark gjør for å ruinere kvinners muligheter til islamsk skilsmisse. Forholdene er nok på en prikk like i Norge.

De pene kravene om kunnskap, rådgivningsrolle, og verdier i det norske samfunnet går også i fløyten dersom ikke vi får en sann islamsk revolusjon. Slå en kvinne med kjepp eller en fyrstikk, liksom? Selvsagt vet imamer og dets like hva som er rådende verdier, normer og lovverk i Norge. Unntakene finnes dog, som den ganske nyinnvadrede imamen i Flekkefjord, som åpenbart ikke har en forståelse for hvordan det lønner seg å snakke journalister etter munnen. Han sa rett ut at han vil jobbe for at sharia innføres i Norge. Og bråk ble det.

Så lenge autoriteter innen islam ikke slår på stortromma og varsler en humanisering av islam, kan vi nok lage så mange samfunnskontrakter vi vil uten at moskeene legger om lovskolene de følger. Det er dessverre skrfiten på veggen etter alle årene med islamerfaringer både i Norge og Vest-Europa. Men vi skal ta Ap på alvor: likhet for loven, så fjernes Jehovas vitner fra statsstøtten, bør alle de andre som fortjener det samme også se langt etter kronene de i dag får i rikelig monn.