Hvorfor tier Regjeringen om hvem voldsmennene er? Snakker vi omvendt rasisme?

Den vanvittige volden i Oslo sist helg, burde anspore Regjeringen til å legge alle kortene på bordet. Hvem er gjerningsmennene? Hvem er ofrene?Tausheten fører til mistro i befolkningen. Stoler ikke Regjeringen på at vi tåler sannheten?

Det bør bli et før og etter siste voldshelgen i Oslo. Rundt 20 enkelthendelser av vold der gjenger på typisk 6 til 10 personer gikk løs på ordinære borgere, og typisk var borgeren et enkeltstående individ. Politikerne kan ikke fortsette å snakke om integrering, fritidsklubber, eller mer politi. Vi er sikre på at hovedstadens gjengse borger kjenner på en ny eller forsterket utrygghet. Utryggheten svekkes ikke – langt derifra – av at vi ikke får se alle kortene politiet sitter på.

Vi vil vite alder, nasjonal bakgrunn, inntekt/arbeidstilhørighet, skole/utdannelse, og eventuell innvandringshistorie til den enkelte gjerningsmannen eller hans familie. Var det rus med i bildet?

Vi vil vite hvem ofrene er: alder, kjønn, nasjonal bakgrunn, skole/utdannelse, inntekt/arbeidstilhørighet, eventuell innvandringshistorie til offeret eller vedkommedes familie. Var det rus med i bildet?

Blind vold? Nei, åpent hat

Hvis det er slik mange tror, og som politiet langt på vei har bekreftet, at voldsmennene har ikke-vestlig opphav, og at ofrene er vestlige/nordmenn, står vi ikke overfor blind vold. Da er det snakk om hatkriminalitet basert på ren og skjær rasisme. De voldsutsatte ble ofre ene og alene på grunn av deres hudfarge.

Vi vet alle hva reaksjonene i gammelmediene og i de pene salongene hadde blitt om forholdet var motsatt: gjenger med nordmenn med slektstre hundrevis av år tilbake i Norge, gjøv løs på sakesløse enkeltindivid med mørk hudfarge. Se for deg 20 slike hendelser i Oslo neste helg. Norge hadde stått på hodet i forferdelse fra Hammerfest til Lindesnes. Det hadde blitt en nasjonal oppvisning i uttalt skam. Et nytt rosetog hadde samlet seg foran Stortinget med sylskarpe krav til politikerne om knallhard handling så liknende aldri ville kunne gjenta seg. Vi hadde kappes i å gå botsgang, en paradegren for de skyldbetyngede europeerne.

Hvilken troverdighet har den antirasistiske statsfinansierte rasismeindustri igjen? Hvor er de og hvor har de vært i alle årene der nordmenn har vært voldsofre, endog drept, fordi de tilhører den hvite rase? Hvorfor er de tause som østers etter voldsorgiene i Oslo sist helg? Var det ikke de som skulle gi oppskriften på både integrering av ikke-vestlige og gjøre Norge til et land uten rasisme, på skattebetaernes regning? Så har det bare blitt mer og mer rasisme, og mindre og mindre integrering, vil mange påstå ut fra observerbar utvikling. Mer og mer hat og rasisme mot nordmenn i kraft av etnisk opphav her på berget grunnet de raske demografiske endringene. Men det er vel nordmenns skyld det også, eller hva sier industrilederne? Vi har liksom ikke vært snille nok med dem, ikke gitt dem nok muligheter, bare skattefinansiert skole, helse, utdannelse, og trygder i bøtter og spann – en ren gratis lunsj i hele voksenlivet for mange.

Les også Carl I Hagens krav til statsråd Kallmyr. 

Det kulturelle selvhatets frukter

Kan ikke Abid Raja snart komme på banen og forklare alt han vet om dette hatet mot oss hvite? Han har jo alltid egne erfaringer å legge ut for offentligheten når et problem ikke lenger kan dekkes over. Kan ikke han i det minste ta en samtale med justisministeren på bakrommet og tegne opp årsakssammenhenger som ligger til grunn for det nye Oslo? Stikkord: klan- og stammekultur, æreskultur ispedd en dose gangsterislam. Altså motsatsen på en 1000 år gammel kristen kultur med et velfungerende, humant demokrati, noe helt annet enn alle nevnte stikkord, men som ikke var godt nok for politikerne. Vi skulle berikes med nye impulser, vi trangsynte her oppe i steinrøysa. Snakker om langt fremskredet kulturelt selvhat hos den innesnødde akademiske og politiske eliten.

Men aller viktigst: la oss få full profil på gjerningsmennene og deres foretrukne offer. Og de 182 gjengangerne i samme hovedstad: la oss få full profil på dem også. Som borgere som jobber og betaler skatt, er dette det minste vi kan forvente av opplysning for selv å kunne ta våre forholdsregler slik at vi forhåpentligvis slipper å ende opp på intensiven på Ullevål sykehus.