Innvandring

Advarer mot borgerkrig i landet sitt: – Militæret må settes inn hvis det ikke ryddes opp

Innvandringen og de omfattende problemene i forstedene har gått så langt at det kan ende med borgerkrig, advarer tidligere leder av svenske Scania AB, forretningsmannen Leif Östling.

Leif Östling var tidligere blant annet direktør for lastebilkonsernet Scania AB. Han har vakt oppmerksomhet med å uttale misnøye med hva han faktisk får igjen for skattepengene sine, og han har også uttrykt skepsis til omfanget av den globale oppvarmingen. Nå vekker den kjente forretningsmannen igjen oppsikt gjennom et intervju med Swebbtv, der han sier rett ut at Sverige har tatt inn for mange innvandrere: «De som kommer fra Midtøsten og Afrika lever i et samfunn som vi forlot for snart hundre år siden.»

Östlings erfaring fra tiden i Scania er tidligere var det enklere å få personer fra disse områdene inn i arbeidslivet, men at i dag er arbeidslivet langt mer krevende i den forstand at det kreves et høyere kunnskapsnivå:

Skjermdump, Swebbtv.

– Og det er veldig vanskelig for for disse menneskene å ta til seg og forstå. Vi hadde en del somaliere i Oskarshamn. Det var nærmere hundre stykker. De klarte det ikke. Dels fordi man var tvunget til å møte frem i tide, det var man ikke vant til. Dels det å jobbe sammen, i et team, det var man heller ikke vant til. Av de hundre var det bare ti som orket å bli igjen. De øvrige gikk ut i arbeidsløshet igjen.

Östling tror ikke Sverige orker mer innvandring «av disse gruppene mennesker». Han sier at flere ledere i næringslivet mener som han, men de vegrer seg for å si det høyt av hensyn til ikke å skade selskapet eller bedriften sin.

Klare lover og sanksjonsmuligheter

Östling sier videre at kriminalitet ofte begås av innvandrere, som kommer fra helt andre «livsbetingelser og normer». Han sier videre at han er «veldig dyster» i forhold til det faktum at tunge kriminelle ofte ikke dømmes av en domstol med mange kvinnelige dommere, og en mulig for uklar lovgivning, som også gjør at politiet mister motet: Hvorfor skal de pågripe kriminelle når de ikke settes bak lås og slå? Östling etterlysere et «klart lovverk og klare sanksjonsmuligheter».

Östling skryter av Sveriges «fundament», som han anser å være svært bra. Han peker på industrien og dens tradisjoner, «vi har bra kreativitet i dette landet, bra entrepenørskap, vi har gått inn i tjenestesamfunnet på en fantastisk fin måte». Han mener Sverige generelt består av folk som er «dyktige, nysgjerrige og kreative». Slik sett er han optimist.

«Og det blir krig»

Östling understreker at man må ha «ordning och reda», og det begynner i skolen, det å «bli disiplinert», «og det må vi tilbake til». Han mener Sverige generelt har «en krise innen det offentlige», være seg skolen, politi, domstol etc.

På spørsmål om det går an å få orden på de svenske samfunnsproblemene med innvandringen innen ti år, svarer han:

«Det tror jeg. Det må vi. Og det må vi få. For om dette fortsetter, da kan vi ende i en ukontrollert tilstand der vi kanskje til og med må ta inn militæret vårt og det blir krig inne i landet, i disse utsatte områdene som de kalles».

«Vi har ikke så lang tid på oss til å ta i disse spørsmålene.»

Östling peker på det åpenbare: De skapte problemene vil Sverigedemokraterna tjene på.

Dette er intervju man ikke ser i etablerte kanaler, men et alternativ som Swebbtv.