Islam

Utfordrer Regjeringen: Hvor ble IS-krigerne radikalisert?

Christian Tybring-Gjedde ber Regjeringen om å kartlegge hvor unge som kriget for IS ble radikalisert. Skjer den samme indoktrineringen i dag - som får unge til å ta til våpen?

Christian Tybring-Gjedde (FrP) har som stortingsrepresentant formelt sendt spørsmål til partifelle og justisminister Jøran Kallmyr i går.

Tybring-Gjedde vil at Regjeringen, ved Kallmyr, skal skal foreta en kartlegging av hvor unge muslimer i Norge blir radikalisert. Tybring-Gjedde ønsker seg også en analyse fra Regjeringen om hvorfor islamistisk ideologi fører til at unge er villige til å kjempe med våpen for sine overbevisninger:

«Hvilke tiltak planlegger regjeringen å iverksette for å kartlegge hvor indoktrineringen og radikaliseringen blant unge muslimer i Norge fant/finner sted, og vil regjeringen foreta en analyse av hvorfor radikal islamistisk ideologi bidrar til at noen unge mennesker er villig til å ta til våpen?»

I 2014 erklærte Den islamske statens leder at IS hadde opprettet et kalifat i Irak og Syria. «Minst 80 norske muslimske menn og 10 kvinner reiste for delta i krigen for ISIL. Nordmennene var en del av en større hær på omlag 40 000 menn fra 110 land. IS’ fremferd var brutal og kompromissløs, og mange tusen mennesker ble drept i krigen», skriver Tybring-Gjedde.

«Norske soldater deltok på ulikt vis i kampen mot IS. Vi fikk den absurde situasjonen at nordmenn som ønsket å opprettholde frie demokratiske samfunn de facto kjempet mot andre nordmenn som ønsket å etablere en fundamentalistisk islamsk stat basert på den aller strengeste fortolkningen av sharia. IS blir i dag betraktet som et av de mest barbariske regimer i moderne historie.»

Men hvorfor reiste såpass mange fra Norge for å krige for IS? spør Tybring-Gjedde.

Til tross for at mange unge norske muslimer lot seg verve av ISIL, er det for offentligheten uklart hvor, hvorfor og hvordan disse unge mennene og kvinnene lot seg overbevise og verve. Det er også uklart hvor mange som er blitt radikalisert, men som av ulike årsaker aldri dro til Irak/Syria. I tillegg er det lite kommunisert hva Regjeringen helt konkret gjør for å motarbeide påvirkningen av den radikale islamistiske ideologien man må anta ligger til grunn som inspirasjon og legitimering av vold og terrorisme for unge norske muslimer.

Det vi vet er at alle kjente terrorister og jihadister i Norge vanket i en moské, de fleste i Brorskapets bastion i Norge, Rabita-moskeen, og vi vet eksempelvis at Tawfiiq Islamsk Senter ble benyttet av de to søstrene fra Bærum som vervet seg til IS. Om disse to nevnte moskeene var en del av radikaliseringsprosessen hadde jo vært interessant og viktig å få innsikt i, det samme om hvilke eventuelle nettsider som kan ha indoktrinert særlig unge.

Uansett, Kallmyr må avgi et svar til Tybring-Gjedde. Hvor konkret Kallmyr, eller kanskje riktigere: Regjeringen, vil være gjenstår å se.