Terrorisme og ekstremisme

Terrorsiktelse og oppdatert sikkerhetsvurdering fra PST

To terrornyheter falt i dag - som spriker i motsatt retning.

Ikke før kom nyheten om at en «norsk statsborger», dertil født i Norge, i 20-årene er siktet for terrorforbund, før PST i en pressemelding bekjentgjorde at de anser det som trolig at høyreekstrem terror kan bli gjennomført i Norge i løpet av de neste 12 månedene.

Siktelsen

Siktelsen om terrorforbund tilsier at PST mistenker at den mannen sammen med flere planlegger eller forbereder terrorhandlinger. Ifølge personer rundt den siktede, skal han ha forandre seg de siste årene, ikke minst etter opphold i et afrikansk land. Han har tilkjennegitt en mer konservativ tolkning av islam, anlagt «islamistutseende» og -bekledning, samt unngått kontakt med kvinner.

Det heter at han bosatt i Telemark. Da er det en viss sannsynlighet for at han tilhører Gulset-miljøet i Skien. I dette miljøet har flere personer blitt radikalisert, ikke minst i det somaliske miljøet, som for eksempel somaliske Mohammed Abdi Mohammed (32), drept sommeren 2014 i Syria i kamp for IS. Dødsfallet ble prøvd dysset ned av miljøet rundt Mohammad, da hans tilknytning til IS ble prøvd skjult. En annen og mer kjent figur fra dette miljøet er Bastian Alexis Vasquez.

Det er antatt at Vasquez døde våren 2015 i Syria, men det er usikkert hva han døde av. Vasquez innledet et forhold til Aisha Shezadi Kausar som kom til Syria og tilsluttet seg IS i 2014. Da hadde hun sin sønn (født 2013) med seg. Denne sønnens far, til tross for folkeregistrert med «far ukjent», er Arfan Bhatti, noe som er bekreftet til HRS av Kausars mor. Kausar ble for øvrig først kjent som nikab-forkjemperen i Norge etter at foreningen iLes og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) i 2012 sponset en fordragsturné på norske skoler slik at Kausar kunne fortelle elevene om fordommer i Norge. Men i 2015 døde sønnen til Kausar. Ryktene sier at det var Vasquez som forårsaket dette dødsfallet. Like etter skal også Vasquez avgå ved døden, om det er noen hevn eller død i kamp for IS, vites ikke.

Bærumskvinnen Aisha Shezadi Kausar skal i dag være i en interneringsleir i Syria med en ny sønn (jeg vet ikke hvem som er far til dette barnet), og ønsker seg «hjem» til Norge.

Hvis mannen som i dag er siktet for terrorforbund tilhører dette miljøet i Skien, så bør kommunen snart ta problematikken så alvorlig som den er.

Da bør man ligge unna NRK, som har laget en «avdramatiserende» dramaserie i seks deler fra Gulset, kalt «Kongen av Gulset»– ikke ulikt NRKs ønske om å snakke opp Groruddalen i Oslo, i serien «Dalen vår».

Høyreekstremistisk terror

Omtrent samtidig med at denne siktelsen ble kjent, kom PST med en pressemelding. Her heter det at terroren mot to moskeer i New Zealand 15. mars vil inspirere til flere høyreekstreme angrep i Vesten det kommende året. PST viser til at så langt i 2019 er det registrert fire terrorangrep der gjerningspersonen har vært inspirert av Brenton Tarrant, som inkluderer terrorforsøket mot Al-Noor moskeen i Bærum den 10. august.

Internasjonale nettsider, der også nordmenn er aktive, vil framleis bli brukt til å dele manifest, prograpaganda og terroroppmodingar av høgreekstrem karakter. Her vert høgreekstreme terroristar hylla som heltar og rangert etter kor mange dei klarar å ta livet av. Dette klimaet vil halde fram å inspirere til valds- og terrorhandlingar i vestlege land det komande året.

Fleire norske høgreekstreme har i 2019 gjeve uttrykk for støtte til gjerningspersonar bak terroråtak i New Zealand og USA. PST har også registrert enkelte støtteytringar til gjerningspersonen bak moskéangrepet i Bærum 10. august. Enkelte, men svært få, har vidare oppmoda andre om å utføre terrorhandlingar i Norge. Ytringane viser at terrorisme som metode har støtte blant fleire norske høgreekstreme.

Enkelte høgreekstreme grupper internasjonalt, vil halde fram med å oppmode sine medlemmar om å utføre terroråtak. Gruppene spreiar terroroppmodande propaganda som ledd i deira mål om å setje i gong ein revolusjon og rasekrig. Medlemmar av slike grupper har i 2018-19 utført politisk motiverte drap og planlagt terroråtak, særleg i USA, men òg i Europa. PST er kjent med at desse gruppene har sympatisørar i Norge.

PST viser til at norske høyreekstreme vil fortsette å se på «ikkje-vestlege innvandrarar, muslimar, jødar og LHTB-miljøet som ein eksistensiell trussel mot Norge og Europa».

Enkelte vil meine at valdsbruk er naudsynt for å hindre at desse samfunnsgruppene gjer etnisk kvite og/eller deira kultur til ein minoritet i Norge. Norske politikarar er òg i fiendebilete til høgreekstreme, då desse vert skulda for å legge til rette for innvandring og den påståtte negative utviklinga av samfunnet. Haldningane vil framleis kome til syne gjennom hatefulle ytringar, truslar og voldsoppmodingar.

Når det gjelder forsøk på høyreekstreme terrorhandlinger det kommende året mener PST det er sannsynlig at det vil bli utført av få personar og være rettet mot symbolmål. Eksempler på dette er møteplasser for muslimer og ikke-vestlige innvandrere,  eller politiske parti og politikere. PST mener angrepene kan bli utført med skytevåpen, eksplosiver, kjøretøy og hogg-/stikkvåpen.

Uansett hvor terroren måtte komme fra – vi går stadig mer dystre tider i møte.