Islam

Svensk IS-terrorist vil fortsatt ha kalifatet

For første gang erkjenner en svensk IS-terrorist åpenlyst det han har vært med på. Khaled Shahadeh (29) forteller i et TV-intervju om krigsforbrytelsene han var involvert i i løpet av årene i IS. Men nå ønsker Shahadeh hjelp for å komme seg tilbake til Sverige. "Det er mye han angrer på," sier han, men ikke mer enn at han fortsatt drømmer om et islamistisk kalifat.

Mens norske medier ikke kan få nok av Abid Raja, snikislamisering og muslimhat, har det begynt å gå smertelig opp for svenske journalister hvem de har blant seg. Det er rett og slett på tide, før det kan fort bli for sent.

Khaled Shahadeh (29), som er oppvokst i Angered, et forsted til Gøteborg, er blitt identifisert av sikkerhetspolitiet som en av dem som vil utgjøre en særlig trussel mot rikets sikkerhet hvis han kommer tilbake til Sverige. Han har mange års kamperfaring og kontakt med mennesker som planlegger å utføre terror utenfor Syria. 

En rekke svenske mistenkte IS-terrorister og deres kvinner har den siste tiden blitt intervjuet fra fangenskap i kurdiske leire. Alle har nektet for å ha deltatt i terrorgruppens aktiviteter. De hevder de var sjåfører, ambulansesjåfører eller husmødre som ikke visste mye om IS’ voldelige overgrep – til tross for at de ofte er blitt filmet med propaganda eller sine ugjerninger for IS, filmer som er distribuert over hele verden.

Shahadeh er den første som åpent erkjenner at han har kjempet for IS.

– Før jeg ble skadet, var jeg en kriger i den islamske staten, sier Shahadeh i et filmet intervju inne i det kurdisk-kontrollerte fengselet som Expressen har fått tilgang til via det kurdiske medieteamet ReProduction.

Kom ikke for å være «arbeidsledig»

Beveggrunnen for Shahadeh og flere av hans venner for å dra til Syria handlet om Assad-regimets dårlige behandling av landets muslimer, samt opprettelsen av den Frie Syriske armeen (FSA). Informasjonen hentet de fra mediene. Men FSA var ingenting for dem. De returnerte til Tyrkia og snakket om å dra tilbake til Sverige. Men via kontakter fikk de muligheten til å dra tilbake til Syria for å bli med i Ahrar al-Sham, en av flere islamistiske terrorgrupper som kom til å spille en større rolle i krigen i takt med at den sekteriske striden mellom forskjellige opprørsgrupper intensiverte.

– På den tiden visste vi ingenting om forskjellige grupper i Syria. Vi var ikke engang spesielt religiøst praktiserende, sier Shahadeh.

Men standarden i Ahrar al-Sham var ifølge Shahadeh for dårlig. Blant annet hadde de ingen våpen å gi til nye rekrutter. De måtte kjøpe våpen med egne penger.

– Jeg husker jeg kjøpte en veldig gammel Kalashnikov for 2.500 dollar. Det var ingen treningsleire der og ingen militære øvelser. Det eneste de lærte oss var å demontere og sette våpenet sammen.

Etter å ha avfyrt noen skudd i et fjellområde i nærheten, ble de ansett som klare, sier Shahadeh og forteller at han og hans svenske venner maste på befalet om at de ville dra til Aleppo, stedet der kampene foregikk for fullt. «De hadde ikke kommet for å være arbeidsledig,» sier han.

Shahadeh og de andre svenskene bestemte seg for heller å bli med i den islamistgruppen til tsjetsjenske Omar al-Shishanis (Jaysh al-Muhajireen wal-Ansar) som på slutten av 2013 sverget troskap til IS – det samme gjorde Shahadeh.

Hogget til hodet løsnet

Shahadeh forteller at det er mye han angrer på nå, for eksempel at han dro til Syria. Han var en gang blant dem som var 100 prosent lojale mot terrororganisasjonen IS. Han spilte blant annet hovedrollen i rekrutteringsfilmer som skulle få flere unge muslimer til å dra fra Sverige og øvrige Europa til Syria for å «forsvare overgrep og brutale henrettelser». Da han selv, sammen med fire andre, tok seg inn til Syria via grensen fra Tyrkia med bil høsten 2012, var de en del av den første store bølgen av unge muslimske menn som dro fra Europa og ned for å kjempe for et muslimsk kalifat.

– Vi var de første europeerne på plass. De fleste av mine venner mine reiste hit sammen med meg, og de døde her, sier Shahadeh.

Han forteller om familien, at han vokste opp i Gøteborg, der han har bodd hele livet og at han etter videregående hadde vært ansatt i både Volvo og selskapet Santa Maria. Han forteller at familien ikke ville han skulle dra til Syria. Men han var ikke den eneste i slekten som valgte å reise fra Svrige, han har er bror og minst tre søskenbarn som gjorde det samme. I dag er samtlige døde, ifølge Shahadeh.

Han forteller at noe av det verste han personlig var vitne til i Syria, var når krigsfanger, kanskje 18 menn, ble ført til et torg i byen Haritan i det nordøstlige Syria. «Mye ble gjort mot dem,» sier Shahadeh, som mener det ikke kan beskrives som annet enn en massakre ledet an av en shariadommer.

– De var krigsskadde. Noen ble henrettet direkte, andre fikk hodet skåret av. Det er det verste jeg noen gang har sett med egne øyne.

Han forteller spesielt om en episode hvor en soldat ble hogd med øks rett foran dem:

 – De holdt han etter håret og hugget med øksen til hodet løsnet, forteller Shahadeh.

 – Det er politikk

Det kurdisk medieteamet ReProduction har tidligere hatt oppdrag for regjeringen i kurdisk-kontrollerte området nord i Syria. I følge teamet blir intervjuene gjort frivillig med godkjenning og uten representanter fra sikkerhetstjenesten til stede. Expressen påpeker at hvis de selv hadde gjort intervjuet, ville de stilt stilt spørsmål om Khaled Shahades egen rolle i overgrepene, hva han selv gjorde i forbindelse med for eksempel massakren han var vitne til og hans eget ansvar som en del av denne bevegelsen.

Expressen har imidlertid vært i kontakt med Khaled Shahadehs far som uttaler at sønnen ser ut til å snakke fritt i TV-intervjuet, slik som han ellers har gjort i hverdagen, selv om det er vanskelig å vite i den situasjonen han er befinner seg i. Shahadeh er per se en krigsfange, noe også ReProduction er inne på.

For på spørsmål om hvordan Shahadeh selv mener krigsfanger bør behandles, gitt beskrivelsen han har gitt av de drepte på torget i Haritan, sier han krigsfanger skal få behandling om de er skadet, de skal få samme mat som andre, kle seg på samme måte, samt at «Hvis du skal henrette ham, skal skal han henrettes umiddelbart og ikke bli utsatt for tortur eller slakting med en kniv eller lignende,» sier Shahadeh.

Han forteller videre at de spurte imamer om dette. De fortalte at IS’ behandling av krigsfanger var feil. «Vi hørte dette hele tiden, at det er en feil fra al-Dawla (IS) og at det er politikk,» hevder Shahadeh.

Returnerte til Sverige – og tilbake til Syria

I 2014 returnerte en skadet Shahadeh tilbake til Sverige, med tillatelse fra militærkommandoen for å få sykehusbehandling. Sverige hadde på dette tidspunktet ingen lovgivning mot terrortilslutning i utlandet (det kom på plass i 2016). Sikkerhetspolitiet møtte han på flyplassen, men kunne ingenting gjøre, heller ikke da han året etter vendte tilbake til Syria.

Ifølge Shahadeh var sikkerhetspolitiet tydelig på at han ikke hadde gjort noe ulovlig, at det ikke var noen lov som forbød han å delta i IS eller gjøre jihad,

I Sverige fikk Shahadeh behandling i den ordinære, skattefinansierte helsetjenesten. Og krigsskadene leget godt. Mens han var i Sverige giftet han seg med søsteren (25) til en av vennene han dro til Syria med høsten 2012. Etter et første mislykket forsøk på å forlate Sverige i februar 2015, der Khaled og hans nye kone ble stoppet i Tyrkia og sendt tilbake, klarte de senere sommeren samme år å komme inn i Syria igjen.

Men tilbake i Syria ble han mistenkt av sikkerhetstjenesten til IS for å være spion, ikke minst på grunn av et intervju han anonymt hadde gitt SVT . Han ble fengslet, hevder han, og legger til at han visste at IS-sikkerhetstjenesten ikke ville nøle med å henrette «en av sine egne».

Ønsker fortsatt et kalifat

Frykten for sikkerhetstjenesten gjorde at han ikke turte å forlate kalifatet, hevder han, og bedyrer at han virkelig ønsket å flykte fra IS. Han var livredd for at noen av hans venner eller andre skulle legge sten til byrden om spionmistankene mot han. Han viser til den enorme lojaliteten som er til IS.

Men hvor troverdig dette er, kan vel diskuteres. Så sent som i februar i år skal Shahades far ha fortalt at sønnen fortsatt er lojal mot IS. Til Expressen fortalte han at han ikke tror sønnen vil gi opp og at han vil kjempe til det siste, til tross for familiens ønske om å komme tilbake med kona og to barn. Ifølge faren frykter sønnen at han vil bli fengslet i Sverige.

I intervjuet forteller Shahadeh også om hva som skjedde de siste månedene før IS’ fall. Før det siste slaget, flyktet tusenvis av tidligere IS-tilhengere og andre over fjellene. Ifølge Shahadeh var han en av dem, men han senere ble arrestert av kurdiske styrker.

Familien i Sverige skal ha en viss kontakt med Shahadehs kone og barna, som er i en av kurdisk-kontrollerte teltleirene i Syria, der mange andre europeiske kvinner befinner seg. Expressen har tidligere møtt henne i teltleiren, men hun kunne ikke snakke: «Jeg må be mannen min om tillatelse for å snakke med journalister,» forklarte hun, og dette er en ung kvinne som er oppvokst i Sverige.

Men om Shahadeh hadde ønske om å forlate kalifatet, så har han av den grunn ikke mistet troen på kalifatet, som er en gammel islamistisk ide om en stat styrt av islam og sharia.

– Jeg skal ikke lyve for deg. Vi ønsker fortsatt et kalifat. Vi vil ha en islamsk stat. Men nå tror jeg ikke at akkurat denne staten er den riktige islamske staten. 

Da er det kanskje bedre å forsøke å realisere kalifatdrømmen i Sverige, slik som den svenske sikkerhetstjenesten synes å frykte?

I alle fall ber Shahadeh ikke bare egen familie, men hele det svenske folket om unnskyldning:

– Hvis Sverige vil hjelpe oss, la dem hjelpe oss. Vi er takknemlige hvis Sverige hjelper oss herfra.

Expressen: Här vittnar IS-svensken: Högg tills fångens huvud lossat