Islam

Statsråd: – Muslimer i Norge blir utsatt for hat, diskriminering, trusler og vold

Muslimer i Norge blir utsatt for vold og trusler, sier statsråd Kjell Ingold Ropstad. Påstanden er helt generell, og den er et av de fremste symbolene for vår tids løgnkultur.

Det ruller en islampsykose over det ganske land, anført av mediene og politikere. Eller kanskje det korrekte begrepet er muslimpsykose. For det er dette som skjer: Det ultimate offerkortet brukes – stakkars muslimer er undertrykt av ikke-muslimer, les nordmenn. Knepet er trumpkortet til Norges og verdens islamske ledere som vil tvinge oss ikke-muslimer ned på knærne: Slutt å kritisere islam!

Løgnkulturen

I kjølvannet av offer-Kongen, også kalt splitt og hersk-Kongen, Abid Raja, sine iltre og ukontrollerte utblåsninger siste dagene mot FrP, skaper mediene seg et enda større rom for å kunne fortsette sin kamp for å tåkelegge at vi har et uforsonlig islam i vår midte som vokser år for år. Den som måtte tro at fornuften og ånden fra opplysningstiden overfor religiøse mørkerkrefter skulle vinne frem, må nok stikke hodet ned i en bøtte med isvann. Det foregår nå en intens kamp om sannheten, en kamp der mediene ikke minst vil bruke alle kjente knep for å skjule at de sviktet sitt samfunnsoppdrag: det å være maktkritisk – også overfor religion. De vil derfor fortsette med løgnkulturen sin. Og i denne løgnkulturens midte befinner det seg to aktører som mediene har konstruert: muslimer (alle er like), og HRS (ingen nyanser om HRS heller, tvert om de sedvanlige løgnene).

Dette kom igjen frem i Politisk kvarter, NRK P2, i dag morges. I studio er det programleder Bjørn Myklebust som griller statsråd Kjell Ingolf Ropstad om «snikislamisering». Seansen er en sammenfatning av vårt samfunns syke islamtilstand: Islam er ikke et eneste problem i Norge. Ikke et. Fakta er totalt uvelkomment.

Tvert om faller det påstander fra Ropstad som nok fikk mang en lytter til å sette kaffen i vrangstrupen: man tror knapt det er mulig, men Ropstad sa følgende – og ikke bare en gang: – Muslimer i Norge utsettes for vold.

– Barn bærer på frykt. De mobbes. De er redde for at angrep som i Bærum skal skje igjen, sier Ropstad, og fortsetter ordrett slik:

«Muslimer som blir utsatt for diskriminering. Hat, trusler, vold. Dette er noe som må bekjempes, så derfor har regjeringen også sagt at vi ønsker en egen handlingsplan for å finne bedre tiltak for  gjøre noe med dette hatet, men også for å sette det enda mer på dagsorden og en bevissthet rundt det så vi forhåpentligvis får gjort noe med det.»

Skal sende muslimer rundt på skoler?

Ropstad og regjeringen møtte i dag Muslimsk Dialognettverk og Islamsk Råd i dag for å diskutere tiltak. Ropstad viste i dag morges før møtet til tiltak mot antisemittisme, der unge jøder reiser rundt på skoler «for å fortelle om jødiske praksis, dempe fordommer mot det». – Dette kan være et av tiltakene, sier Ropstad, og da kan man nok ta det for gitt at dette blir et tiltak: unge muslimer fra diverse moskeer og bevegelser som sendes ut til barn og unge for å renvaske/tåkelegge islam og denne religionideologiens tekster: «Islam betyr fred», og «det å drepe et menneske – er som å drepe hele menneskeheten». Så hopper vi over den midtre delen av koranverset, slik Abid Raja har gjort i årevis. Løgnen hans startet allerede i beste sendetid i 2004 etter at Theo van Gogh ble strupeskjært i Amsterdam:

 ’Den som dreper et menneske, skal anses som hadde han drept hele menneskeheten.’ Men er det dette som står i Koranen? Nei, Raja hoppet bukk over en avgjørende innskutt bisetning. Slik lyder verset: ’Den som dreper et menneske – uten at det gjelder blodhevn eller straff for forbrytelse – skal anses som hadde han drept hele menneskeheten’ (min utheving, Koranen 5:35.).”

De blir i så fall spennende å se hvilke typer muslimer man vil velge ut til et slikt prosjekt.

Mer HRS-propaganda

Myklebust tilhører ikke den redelige delen av journaliststanden. Nå er turen komme til en HRS-runde, altså ren propaganda:

Myklebust: «De ba leserne sende bilder av tilfeldige muslimer på gata for å, sitat; for å dokumentere den kulturelle revolusjonen. Bidrar HRS til muslimfiendtlighet?»

Folk vet altså ikke, mener Myklebust, hvordan religiøst kledde muslimer i Norge i 2019 ser ut?

Ropstad svarer på sin side unnvikende, og Myklebust spør igjen: «Bidrar HRS til muslimfiendtlighet?»

Ropstad prøver å snakke seg ut av uføret Myklebust setter han i, og sier at han mener at HRS ikke bidrar til «å sikre at vi får en bedre debattkultur». Nei, og det gjør Raja, han, NRK og Myklebust?

Myklebust vil vite om Ropstad vet hva «de driver med», altså HRS, som regjeringen visstnok vil gi «millioner» til (takk, takk, for litt av en påplussing i så fall!). Ropstad vet ikke hva HRS driver med, må han innrømme.

– Snikislamisering finnes ikke i Norge, slår Ropstad fast.

Vi er helt enige. Islamiseringen pågår for åpen scene, ikke minst i NRK.

Den generaliseringen av muslimer, vrengebilder som skapes, og løgnkulturen rundt islams mørke sider, bygger seg opp til en farligere og farligere cocktail. Hvis det virkelig er noe som bærer ved til et eventuelt bål, så er det nettopp dette. NRK og politikere flest, lar ikke folket få vite at det finnes mange muslimer som er demokratiets venner, og alt for mange som dessverre har en udemokratisk agenda. Dette er en genial måte å skape frykt for å kritisere islam på. Man fanges i deres begrepsverden som en fiende av mennesker, av muslimer, om man tar islam i sin munn, uansett faktumet at organisert islam i moskeer stort sett er intet mindre enn en Landeplage.

Det er genialt, men det er like fullt en del av den kvalmende løgnkulturen. Hadde ikke muslimer generelt fortjent bedre, slik at de kan frigjøre seg fra det vi en gang kalte «klamme prestehender»?

Politisk kvarter