Islam

Sjokkrapport: Barna må velge om straffen er pisking, steining eller halshugging

På koranskoler i Nederland er det avslørt at barna lærer at de som ikke tilhører islam fortjener døden. "Fiender" generelt fortjener dødsstraff ved steining, pisking og avkapping av hodet. Elevene blir også fortalt at de burde forlate de "vantros" land til fordel for et islamsk land. Hva med Norge?

En rapport til to mediekanaler har skapt bølger i Nederland. Journalister fra Nieuwsuur og NRC utga seg typisk for å være foreldre og oppsøkte 50 ulike antatte salafistiske moskeer landet over for å få innsyn i undervisningsmaterialet til barn i forskjellige aldersgrupper. I tillegg gjennomgikk de rundt 70 timers lyd- og videomateriell benyttet  undervisningen på koranskoler.

Resulatet viste at lærere i moskeene glorifiserer shariaens straffemetoder, som dødsstraff ved steining eller ved at hodet kappes av med sverdslag. I bøkene og i selve undervisningen læres barna opp til å identifisere hvem som er deres «fiender», eller «vantro». Sex utenfor ekteskap, homoseksualitet og frafall (fra islam) skal straffes med døden. Barna får svaralternativ når de spørres om hvilken straff som er passende:

a) pisking,

b) steining,

c) drap ved bruk av sverd.

Imamer og politikere står sjokkert frem med fordømmelse. At de skal være overrasket, er vel i seg selv ikke en så rent liten overraskelse. Vet de ikke hva salafisme er for noe? Det vil jeg anta de fleste i Norge vet, da Islam Net har vist veien til shariaens hellige straffemetoder for åpent kamera.

Nederlandske sikkerhetsmyndigheter har i siste årsrapport advart mot økende utbredelse av salafisme. Samtidig har det kommet frem at 30 islamske organisasjoner i Nederland har søkt om sponsing fra gulfstater som Saudi-Arabia og Kuwait.

Hva med Norge?

Politikere fra ulike parti vil nå endre loven, slik at undervisningsmyndighetene kan kontrollere de uformelle koranskolene også. Kanskje heller starte med å stoppe all finansiering fra Gulfen, og sette kroken på dørene til ekstremismen? Går virkelig pisking og drap under vignetten «religionsfrihet»? Klarer ikke Europa å komme seg videre?

I Norge liker politisk ledelse å fremme landet vårt som særlig dyktig på integrering. Men det er ingen grunn til å tro at forholdene er annerledes i Norge eller andre skandinaviske land. Vi har de samme ekstreme bevegelsene i moskeer her under salafismens og Brorskapets fane. Det finnes ikke en unik norsk islam, hvis noen skulle være forledet til å tro det.

Stortinget har pålagt regjeringen å føre tilsyn med koranskoler knyttet til moskeer må tillate innsyn i undervisningen for å kunne motta offentlig økonomisk støtte som trossamfunn:

«Stortinget ber regjeringen om å:
gjøre tilsyn med og åpenhet om opplegget i koranskoler og andre trossamfunns skoler til en del av betingelsene for å få statsstøtte. Viktige faktorer her bør være bruk av norsk språk og at man ikke fremmer ekstreme holdninger og kjønnssegregering fra barnsben av.»

I den nye trossamfunnsloven, publisert i sommer, er det ikke mulig å se at Regjeringen konkret vil følge opp Stortingets pålegg med nye tiltak eller rutiner overfor koranskoler. Og det i en tid der alle varsellamper burde blinke ettersom (særlig) salafismen har bredt om seg.

Dutch News