Kriminalitet

Rettssak om grovt bedrageri: – Misforståelser og kulturforskjeller, sier advokat

Tre brødre, deres koner, og blant andre en datter, sitter på tiltalebenken i Bergen tingrett i dag der en av norgeshistoriens mest omfattende trygdesvindel-saker starter. Det er satt av 2,5 måneder til rettssaken, 45 personer skal vitne, og rettsdokumentene utgjør hele 7.000 sider. Saken er "blåst opp av påtalemyndighetene", påstår advokaten til hovedtiltalte, som skal ha snyltet til seg 2,2 millioner kroner fra Nav.

Totalt 13 personer ble pågrepet i desember 2017 og siktet for fiktiv fakturering, skatteunndragelse og for urettmessig å ha tilegnet seg Nav-støtte i stor stil. Det var Nav i Bergen som gikk til anmeldelser.

– Den største saken relatert til arbeidskriminalitet som har vært etterforsket og ført for domstolene i Bergen noensinne, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen.

Politiet innledet umiddelbart etterforskning sammen med Nav, Arbeidstilsynet og Skatteetaten. Mange av de pågrepne var tilknyttet ulike selskap som leverte aviser fra Bergens-avdelingens trykkeri til Schibsted.

Galleriet på tiltalebenken

Påtalemakten har valgt å dele saken i to, og den som startet i Bergen tingrett i dag, omhandler Nav-svindelen. Her er ni personer under tiltale for grovt bedrageri, og sju av dem er i familie: tre brødre, deres koner og en datter av det ene paret. Også en regnskapsfører og hennes tidligere samboer er blant de ni tiltalte. Totalt skal de ni ha svindlet Nav for 4,1 millioner kroner. Det handler blant annet om dagpenger, sykepenger, tiltakspenger og arbeidsavklaringspenger, melder NRK. 

  • Eldste bror (42) skal ha fått utbetalt nær 2,2 millioner kroner.
  • Mellomste bror (38) skal ha fått utbetalt 600.000 kroner.
  • Hans kone (36) 750.000 kroner.
  • Yngste bror (35) 617.000 kroner.
  • Eldste brorens datter (21) skal ha stilt sin bankkonto til disposisjon for hvitvasking av penger siden hun var 17 år. Ifølge påtalemyndigheten kom det inn penger fra flere selskaper som hun ikke jobbet i. Pengene skal ha blitt tatt ut og deretter betalt kontant til folk som jobbet svart for selskapene.
  • Kona (42) til eldste bror er tiltalt for heleri på 185.500 kroner gjennom en utleieavtale til et av brødrenes selskaper.
  • Kona (37) til mellomste bror skal ha forsøkt å svindle til seg drøyt 450.000 kroner fra Nav ved blant annet å levere inn falske lønnsslipper.

Tilbakebetale 25 millioner kroner

Regnskapsføreren (51) anklages for å ha hjulpet familien ved å gi Nav feil opplysninger om inntekt og arbeidsforhold. Ifølge tiltalen skal hun ha tilrettelagt for at medtiltalte ekssamboer kunne svindle til seg utbetalinger fra Nav på rundt 1,2 millioner kroner «ved å overføre lønn til ham fra hennes eget firma, selv om han ikke jobbet der. Kvinnen er i tillegg tiltalt for å ha jobbet uten autorisasjon. Påtalemyndigheten har derfor varslet et krav på rundt 25 millioner kroner for penger de mener hun har tjent ulovlig».

Påtalemakten understreker alvoret ved at de tiltalte har ranet til seg ytelser på bekostning av fellesskapets goder.

Ingen av de ni på tiltalebenken erkjenner forholdene. Øvre strafferamme for de mest alvorlige tiltalepunktene er seks års fengsel.

Kulturforskjeller?

Advokat Marianne Karlsen forsvarer mannen som er tiltalt for å ha svindlet staten for 2,2 millioner kroner.

42-åringen skal ha forklart at han kun har ønsket å hjelpe familien sin, og at han har hatt en god dialog med Nav.

Karlsen hevder misforståelser og kulturforskjeller er blant årsakene til det som har skjedd.

Aktor i saken, statsadvokat Rudolf Christoffersen, mener kritikken ikke holder mål.

– Vi hadde ikke tatt ut tiltale dersom vi mente at dette beror på kulturforskjeller og misforståelser, svarer han.

Nå opplyses det ikke hvem familiemedlemmene på syv tiltalte er, men når «kulturforskjeller» brukes som argument, går tankene til klan-, stamme-, og storfamilie-kulturer.

Da er det bare å peke på alle «misforståelsene» da drosjesvindelsaken ble avdekket tidlig på 2000-tallet, der over 400 drosjeeiere og rundt 2 500 sjåfører innblandet i saken, mellom 20-25 prosent av ansatte i drosjenæringen i Oslo. Saken var den største skattemyndighetene hadde hatt mot én bransje i Norge. Politiet mente at 372 drosjeeiere unndro totalt 625 millioner kroner fra beskatning. Tre av fire av disse hadde pakistansk bakgrunn. I tillegg kom svindel av Nav. Vi har heller ikke glemt gigant-razziaen i 2014 da  over 100 politifolk, NAV-ansatte, Tollvesenet og Skatt Øst aksjonerer mot over 20 Lime-butikker. Det handlet om økonomisk svindel og menneskehandel i matvarebransjen med pakistanere i sentrum igjen. Denne saken går nå som ankesak i Borgarting lagmannsrett, der tolv tiltalte forsvares av 25 advokater, i tillegg til tre bistandsadvokater og fire tolker. Ankesaken er berammet frem til 29. mai neste år.

Hva koster disse «misforståelsene» og kulturforskjellene det norske samfunnet? Det er nok summer vi aldri vil få se lagt på bordet, for de vitner om en politisk fallitt av historiske dimensjoner.