Innvandring

Igjen: pakistansk bakgrunn

Ifølge våre kilder i politiet, er det norskpakistanere som politiet på Østlandet nå utfører en gigantisk razzia mot. Det handler om økonomisk svindel og menneskehandel i matvarebransjen. Assosiasjonene går selvsagt til den gigantiske taxisvindelen som ble rullet opp i hovedstaden.

Om tre år kan norskpakistanere feire 50-årsjubileum som borgere i Norge. Integreringsnivået må man kunne si generelt ikke har vært helt i toppklasse.

Det mest nærliggende eksemplet i dag etter at over 100 politifolk, NAV-ansatte, Tollvesenet og Skatt Øst aksjonerer mot over 20 Lime-butikker, er taxiskandalen. Den avdekket at om lag halvparten av yrkesaktive pakistanske fedre var involvert. Som Jan Arild Snoen sa det da han omtalte boka,  Svindel uten grenser: En reise i svart drosjeøkonomi (2010): 

Boken om drosjesvindelen i Oslo-området viser at omkring halvparten av yrkesaktive norsk-pakistanske fedre var involvert. Den virkeligheten er så ubehagelig at ikke en gang forfatterne vil ta det inn over seg.

Nå kan journalister antakelig skrive ny bok, igjen om bredt organisert økonomisk svindel, denne gangen også inkludert menneskehandel.

Det ligger åpent i dagen at tillitssamfunnet vårt ikke er som det var. Det krakelerer mer og mer, enten det handler om økonomisk ”utenforskap” eller verdimessig  ”utenforskap”.

Den pakistanske befolkningen i Norge har et omdømmeproblem, som de selv har skapt, av betydelige dimensjoner.