Innvandring

Igjen: pakistansk bakgrunn

Ifølge våre kilder i politiet, er det norskpakistanere som politiet på Østlandet nå utfører en gigantisk razzia mot. Det handler om økonomisk svindel og menneskehandel i matvarebransjen. Assosiasjonene går selvsagt til den gigantiske taxisvindelen som ble rullet opp i hovedstaden.

Om tre år kan norskpakistanere feire 50-årsjubileum som borgere i Norge. Integreringsnivået må man kunne si generelt ikke har vært helt i toppklasse.

Det mest nærliggende eksemplet i dag etter at over 100 politifolk, NAV-ansatte, Tollvesenet og Skatt Øst aksjonerer mot over 20 Lime-butikker, er taxiskandalen. Den avdekket at om lag halvparten av yrkesaktive pakistanske fedre var involvert. Som Jan Arild Snoen sa det da han omtalte boka,  Svindel uten grenser: En reise i svart drosjeøkonomi (2010): 

Boken om drosjesvindelen i Oslo-området viser at omkring halvparten av yrkesaktive norsk-pakistanske fedre var involvert. Den virkeligheten er så ubehagelig at ikke en gang forfatterne vil ta det inn over seg.

rights_banner_praktutgave-ny_778x150

Nå kan journalister antakelig skrive ny bok, igjen om bredt organisert økonomisk svindel, denne gangen også inkludert menneskehandel.

Det ligger åpent i dagen at tillitssamfunnet vårt ikke er som det var. Det krakelerer mer og mer, enten det handler om økonomisk ”utenforskap” eller verdimessig  ”utenforskap”.

Den pakistanske befolkningen i Norge har et omdømmeproblem, som de selv har skapt, av betydelige dimensjoner.