Fundamentalisme

Fenomenet Greta

Klimaaktivisten Greta Thunberg er 16 år og verdensberømt. Hun blir sammenlignet med Jesus og Martin Luther King. Flere mener hun fortjener fredsprisen.

Moren til Greta, Malena Ernman (og hele familien med), har nylig utgitt en bok «Huset brenner – om en familie og et klima i krise», med datteren avbildet på omslaget.

En bok hvor Malena fremstiller seg selv som en særdeles begavet sangerinne. Ektemannen Svante droppet karrieren på teateret og ble hjemmeværende husfar for å sysle med brødbaking og klesvask på fulltid. Boken er fullstappet med klima-dommedagsprofetier godt sauset sammen med familiens private problemer og barnas ulike sykdommer og diagnoser.

«Svante og jeg fortsetter å søke svar. Jeg bruker nettene på å lese alt jeg kan komme over av anoreksi, autisme og spiseforstyrrelser. (…) Jeg leser om høysensitivitet, glutenallergi, urinveisinfeksjon, PANDAS og nevropsykiatriske diagnoser. (…) Jeg ringer BUP, legevakten, leger, psykologer og hver eneste, tenkelige, fjerne bekjent som kan ha litt kunnskap eller veiledning». (s.32-33)

Nå har altså Greta blitt verdenskjendis etter nevropsykiatriske utredninger som konkluderer med at hun har intet mindre enn tre diagnoser: Aspergers syndrom (autisme), OCD (tvangslidelse) og selektiv mutisme.

Thunbergs tale i FN begynner slik:

I shouldn’t be standing here. I should be back in school on the other side of the ocean. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. We are in the beginning of a mass extinction.

Hele seansen var som tatt ut av en teaterforestilling i aulaen på en skoleavslutning med et barn i hovedrollen, hvor foreldrene applauder og hoier av stolthet. Det er kanskje akkurat der hennes tale hører hjemme?

Gretas raseri mot omverden vil sannsynligvis på et eller annet tidspunkt i hennes liv bli rettet mot dem som faktisk frarøvet henne en normal oppvekst og ungdomstid, som Greta etterlyser. Da er rette adressat hennes foreldre.

Endetidsforestillingene til Greta som pressen (og andre) hyller ukritisk er et intellektuelt havari. Det tas overhodet ikke hensyn til hennes familiebakgrunn og oppvekst. I et innslag i TV-kanalen Fox uttalte kommentator Michael Knowles følgende etter hennes tale:

– Den klimahysteriske bevegelsen handler ikke om vitenskap. Om den gjorde det ville den vært ledet av forskere, ikke politikere og en mentalt syk, svensk jente – som blir utnyttet av sine foreldre og den internasjonale venstresiden.

Stryk «mentalt syk» så er vi der. Jeg vet ikke helt hva vi skal si, men tragikomisk er det. En Greta som har vært igjennom en hel haug med nevropsykiatriske utredninger på klinikker med psykologer og barnepsykiatere holder nå gråtkvalte taler om verdens undergang iblandet irrasjonelle raseriutbrudd.

Apropos, 16-årige klimaguru Greta har tidligere latt seg avbilde iført en t-skjorte med påskriften «Anti-Fascist – All Stars». Antifascistisk aksjon er et internasjonalt revolusjonært nettverk av militante antifascister på ytterste venstre fløy.

Når hele familien lar seg avbilde i en slik uniform bør noen bjeller ringe. Selvsagt vet, eller der ansvarlige burde vite, hva som er symbolverdien av et slikt budskap. Hvem som støtter hva og hvem, forblir et åpent spørsmål, men det er 16-åringen som fronter det.

Det er en gruppe som skiller seg fra andre organisasjoner ved at de er voldelige. De gjør hærverk, fysiske konfrontasjoner og bruker vold mot meningsmotstander når de mobiliserer på gateplan. Ofte går det utover helt alminnelig folk som skeptisk til en liberal innvandringspolitikk.

Hadde noen frontet en mer restriktiv innvandringspolitikk på samme måte som «Gretafenomenet», hadde det blitt internasjonalt ramaskrik.