Ytringsfrihet

– Et forferdelig prosjekt

Hvem er det som skal bli invitert til universitetene? Skal det være plass for de ubehagelige og kontroversielle debattene eller ønsker vi amerikanske tilstander?

Er du kjent med «no platforming, «safe space», «trigger warning»?

Antakelig, for vi lever i en ny tid med sarte studenter som tåler dårlig å bli eksponert for visse type filmer, litteratur eller forelesere som de oppfatter som «kontroversielle», som «krenker» dem.

For å ivareta de sarte sjelenes behov er det på flere universiteter i USA opprettet såkalte trygge soner (safe space) for det som gjerne omtales som snøfnuggene («snowflakes»). Trygge soner skal sikre at studenter med et finstemt følelsesregister skal slippe å forholde seg til det de måtte mene er ubehagelige temaer og debatter.

Den kjente psykologiprofessoren Jordan Peterson ble ekskludert fra universitetet i Cambridge. Hans synspunkter var visstnok ikke forenlig med universitetets idé om «sosial inkludering».

På Harvard University ble det fremmet et krav om å få fjernet professor Ronald Sullivan. Han hadde tatt på seg rollen som forsvarer av Hollywood-produsenten Harvey Weinsteib, som er anklaget for seksuell trakassering og voldtekt. Sullivans nærvær på campus skal således ha gjort noen av studentene utrygge.

Eksemplene er mange, men det vesentlige er at nå ser vi de samme tendensene i Norge.

Det begynner alltid i det små, en krusning på overflaten. Hvis du gir etter, gir du de sarte sjelene muligheten til å sluke hele ytringsfriheten. Når først frøene begynner å spire og gro, og de får vokse vilt uten motstand, er veien kort til amerikanske tilstander: knebling av ytringsfriheten.

Professor Jens Saugstad er, i likhet med professor Kristian Gundersen, bekymret for ytringsfrihetens kår på universitetene: «Handlingsplanen framstår som et forferdelig prosjekt, egnet til å skape et utidig press på ytringsfriheten».

Vi snakker om den nye handlingsplanen for «likestilling og mangfold» ved Det humanistiske fakultet (HF) ved Universitetet i Oslo.

HF-fakultetets ønske er «en mer offensiv handlingsplan for likestilling og mangfold som favner bredere, og som vil bidra til at fakultetet bedre gjenspeiler det samfunnet vi er en del av».

«Seksuell trakassering brukes som påskudd for å kneble ytringsfriheten,» hevder Saugstad.

Både Saugestad og Gundersen har god grunn til å være bekymret når vi ser utviklingen i USA. Utkastet til ny handlingsplan fremstår som en del av den identitetspolitikken som blant annet ligger til grunn for kravet om «avkolonisering av akademia».

Å kreve at en universitetsutdannelse skal kunne skje uten ubehag og motstand er en skremmende utvikling. Tåler man ikke å eksponeres for noe man ikke liker, har man ingenting på et universitet å gjøre.

Uniforum