Politikk

Støjberg på vei ut av Venstre?

Etter regjeringsskiftet i Danmark, der sosialdemokratene overtok roret med lovnader om en fortsatt restriktiv innvandringspolitikk, skjer det stikk motsatte. I tillegg kan det være ting som tyder på at tidligere innvandringsminister Inger Støjberg er på vei ut av Venstre.

Mange har ment at Socialdemokratiet, tilsvarende vårt Arbeiderpartiet, fant vinneroppskriften ved årets folketingsvalg. S-leder Mette Frederiksen bedyret nemlig at en S-ledet regjering skulle videreføre en restriktiv innvandringspolitikk, slik den har vært ledet an de siste årene av innvandringsminister Inger Støjberg (V). Men det var i valgkampen.

For kort tid siden ble det såkalte forståelsespapir (intensjonsavtale) mellom Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten gjort kjent. Her fremkommer det en rekke lempelser på innvandringsområdet.

Mens den forrige regjeringen gjorde det klart at midlertidig opphold i Danmark skal bety midlertidig opphold, og iverksatte returer for dem som ikke lengre hadde beskyttelsesbehov, har den nye Regjeringen bebudet at den vil innføre regler som gir innvandrere som har vært i jobb i to år mulighet for å bli.

Da våknet asyladvokatstanden.

En somalisk borger som hadde blitt fratatt oppholdstillatelsen i Danmark og var på vei ut av landet, får nå revurdert sin sak. Og det nettopp på bakgrunn av dette «forståelsepapir». I et referat fra Flygtningenævnets (vårt UNE) koordinasjonsutvalg 1. juli fremgår det at nemnda returnerte saken Udlændingestyrelsen (vårt UDI) for ny vurdering etter klage fra den somaliske statsborgerens advokat.

Det er særdeles spesielt. Offentlige myndigheter har å forholde seg til de regler som er blitt vedtatt i Folketinget (Stortinget), og ikke etter intensjonsavtaler som ikke er implementert.

Praksisen som Flygtningenævnet legger til grunn her, kan tyde på at de enten har fått signaler fra den nye S-regjeringen eller at offentlig forvaltning i Danmark bedriver politikkutforming på egen hånd. Hadde Inger Støjberg gjort noe lignende som statsråd, men med motsatt fortegn (skjerpelser), så hadde det blitt et ramaskrik fra innvandringsliberalistene og mediene.

Støjberg hadde for øvrig helt rett når hun hevdet i valgkampen at et regjeringsskifte ledet av sosialdemokratene ville bety en mer liberal innvandringspolitikk, som igjen vil føre til økt innvandring og flere som får permanent opphold. Hennes konklusjon var at Socialdemokratiet ville svikte folkets krav om en streng innvandringspolitikk.

Støjberg som innvandring- og integreringsminister var urokkelig med sine krav og tiltak for å redusere den ikke-bærekraftige innvandringen og for å få innvandrere til å bli selvforsørgende. For dette høstet hun mange personlige stemmer. Ved valget fikk hun tilnærmet 28.500 personstemmer, og hun fikk 73 prosent av stemmene i kommunen hun representerer (Skive). Hun kan således ha vært årsaken til at Venstre faktisk gikk frem ved valget. Mange har da også sett henne som arvtager av partiet etter Lars Løkke Rasmussen.

Men på mandag konstituerte Venstre en ny ledelse – og her er ikke Støjberg representert. Det overrasker, og Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, spør på Twitter: «Hvad skete lige her? Venstre vrager Inger Støjberg til ledelsen,» hvorpå han uttrykker bekymring for at Venstre har tenkt å skifte kurs i innvandringspolitikken.

I Skive forstår man heller ingenting, og der meldes det at sinte og frustrerte folk ringer og truer med å melde seg ut av Venstre.

Selv er Støjberg rimelig taus, så det kan være at hun har andre planer. DFs Thulesen Dahl håper kanskje på at Støjberg vil foreta et partihopp til dem, men kanskje hun tenker på noen helt andre? Nye Borgerlige for eksempel? Det ville i så fall blitt et meget sterkt par i Pernille Vermund og Inger Støjberg.

Dette blir spennende.