Kriminalitet

– Så här kan vi inte ha det

I etterkant av det groteske mordet på en ung kvinne med sitt barn på armen, så klarer svenske politikere å lire av seg en rekke politiske floskler. Hva med å vise litt ansvar?

Nåværende innenriksminister Mikael Damberg (S) har sittet i det svenske parlamentet (Riksdagen) siden 2002, og har vært politisk aktiv siden han ble medlem av sosialdemokratenes ungdomsparti på slutten av 1980-tallet. Men selv etter 19 år som riksdagsmedlem og over 30 år i politikken, synes det enda ikke å ha gått opp for han hvilken utviklingen Sverige er inne i. Og det til tross for at han også har vært leder for Fadimes minnefond, som ble opprettet for å støtte kampen mot såkalt æresrelatert vold (i januar 2002 ble Fadime skutt i hodet og drept av sin egen far fordi hun hadde «feil» kjæreste).

Da burde man forvente at han skjønte litt av hva som har foregått i landet over flere tiår.

– Så här kan vi inte ha det. Det får inte fortsätta, sier Damberg til svt.se.

Hendelsen Damberg refererer til er den direkte henrettelsen som skjedde i går på åpen gate i et boligstrøk i Malmø. Her ble en kvinne, med sin baby på armen, skutt i hodet med flere skudd av en maskert person.

Normforskyvning

Damberg kaller dødsskytingen for en hendelse som «passerar alla gränser».

– Att skjuta en mor som håller sitt barn i famnen. Det har vi inte sett förut så det passerar ju alla gränser.

Ministeren påpeker videre at verken skytinger eller eksplosjoner skal være normalbildet som man venner seg til i Sverige. Han viser også til at det som for ti år siden kanskje omfattet en mishandling, kan i dag innebære at unge gutter trekker frem en pistol og skyter. Han kaller det en normforsyvning (normförskjutning).

Det har han nok helt rett i, selv om mange av oss andre kaller det svenske tilstander, og den kom ikke til Sverige i går. For alle grenser er passert for lenge siden.

Sverige, spesielt representert ved politikerne og gammelmediene, har latt denne utviklingen skje. Enten fordi de ikke har forstått bedre, eller med viten og vilje. Nå lar virkeligheten seg ikke lengre skjule. Denne gangen var det en kvinne med barnet sitt på armen, neste gang kan det være noe enda verre. Sverige er blitt grenseløst – både på den ene og andre måten.

Nærmere vanlige mennesker

Det kan virke som om Sverige har «normalisert» gjengproblematikken. Men så lenge de kriminelle skader eller dreper hverandre, er det visstnok ikke ille nok. Det er kanskje derfor Sverige opererer med silkehansker overfor de kriminelle, ofte med ungdomstjeneste og så og si aldri med utvisning fra landet.

– Det är mycket allvarligt för vi har sett en förändring av det grova våldet. Vi har skjutningar i en offentlig miljö och det sker sprängningar. Våldet kommer närmare vanliga människor, sier Damberg.

Selvfølgelig vil volden komme «nærmere vanlige mennesker» – det er jo det som er så vanskelig å forstå for den som er beskyttet i sin svarte biler eller i elitens boligstrøk. Men «uvanlige» mennesker har jo ikke ville lyttet til vanlige mennesker. Tvert om har vanlige mennesker blitt benyttet som mer eller mindre ufrivillige integreringsaktører, og blitt fôret med hvor flott det går. Kriminaliteten går ned, har vært mantraet, mens ungdomsgjenger tenner på biler, narkotika og våpen flyter og jenter voldtas.

Når noen har ymtet frempå om at de erfarer en annen virkelighet enn de blir fortalt, blir de slått til jorden som umoralsk, rasistiske eller muslimhatere. Det er som svensken Helena Edlund påpekte i en fortreffelig artikkel her om dagen – koblet til Zersetzung, som er en psykologisk krigføringsteknikk:

«Man oppfatter det som om man holder på å miste forstanden når man betrakter samfunnsutviklingen og reaksjonene på denne utviklingen. Det man erfarer er rett og slett for absurd til å være sant.»

Hun forklarer det med at man opplever å leve i en tid der løgner presenteres som sannheter. En tid der sunn fornuft kontinuerlig taper. En tid der man konstant famler etter den røde tråden – men ikke finner den. Med andre ord opplever man å leve i en tilværelse der man kan ha én gullfisk i akvariet når en forlater leiligheten, men to når en kommer hjem.

Og vel så ille: Den som fremmer fakta løper stor risiko for å straffes for det. Når Edlund ser hvordan mekanismene fungerer i Sverige i dag, er det Stasis Zersetzung hun tenker på: «Stat, organisasjoner og mediene leverer samstemte, offisielle ‘sannheter’ som kan ha både ulogiske og beviselige feilaktig – og så straffes den som stiller spørsmål ved disse ‘sannhetene’. Mennesker blir ekskludert fra sosiale sammenhenger, mister sin inntekt, sin familie, sin selvfølelse og selvtillit, sin helse – og iblant sitt liv – fordi de har stilt spørsmål ved det obligatoriske Value Grounds eller meningshegemoniet».

Mer besluttsom?

Innenriksminster Malmberg mener nå at henrettelsen av denne unge kvinnen på gaten gjør at han «blir ännu mer beslutsam».

Dette er et politikersvar av verste sort. Det er så frekt at man ikke vet hvordan man skal forholde seg. For hvilken besluttsomhet er det han, eller noen andre i Sverige, har utvist så langt? Kunne mediene gått han mer på klingen – hva skal denne nye besluttsomheten bestå i? Hva skal skje?

Justisminister Morgan Johansson (S) på sin side twitret om «fega och avskyvärda odjur» og lover «ytterlige straffeskjerpelser», mens statsminister Stefan Löfven (S) uttrykker sitt sinne:

«En kvinna i Malmö har skjutits tills döds på öppen gata där hon befann sig med sitt barn. Det är en ofattbart grym handling, som väcker avsky hos mig och i hela landet. Detta har ingenting i vårt samhälle att göra».

Og hva har de så tenkt å gjøre? Produsere flere politiske floskler?

Også politiet holder kortene tett til brystet. De er påpasselig med ikke å spre spekulasjoner om motiv eller annet. De viser til at det er det utredningen skal kartlegge. De er også forsiktig med hva de sier, i frykt for å påvirke eventuelle vitner.

Den drepte kvinnen, som er lege, skal ha vært gift med en kjent gjengkriminell. Slik utviklingen har vært i Sverige kan en lett tro at mordet har sammenheng med denne relasjonen, sannsynlig som en hevn for ett eller annet.

Politiet fant kort tid etter det groteske mordet en brennende Mercedes som morderen skal ha flyktet i. Den unge mannen (19) som står registrert som eier av bilen, er pågrepet av politiet. Han er mistenkt for å være delaktig i mordet og i tillegg for grov våpenkriminalitet. Han er en kjenning av politiet. 19-åringen var fengslet for grov narkotikakriminalitet, men var satt fri i påvente av hovedforhandlingen i saken. Tidligere har samme mann vært dømt – til ungdomstjeneste – for mindre narkotikakriminalitet og for å ha sparket en mann i ansiktet. Det er også tatt beslag i det som politiet tror er mordvåpenet, men de vil ikke si noe om det har noen sammenheng med 19-åringen.

Morderen er imidlertid fortsatt på frifot.