Forskjellsbehandling og diskriminering

Hvorfor antisemittismen er et økende problem i Sverige

En ny undersøkelsen viser at antisemittisme er et økende problem i Sverige. Blant annet har hver tredje person i Sverige opplevd antisemittisme, og de som er mest utsatt er de unge, det vil si personer opp til 29 år. Der har over halvparten opplevd det samme. Flere legger skylden på innvandringen, særlig fra Midtøsten.

På slutten av fjoråret publiserte EU en rapport om antisemittisme i Europa som omfattet 16.000 jøder i 12 medlemsland, herunder Sverige. Her fremkom blant annet at jøder i Sverige har lav tillit til hvordan regjeringen bekjemper antisemittisme, i motsetning til i land som for eksempel Danmark og Italia. Det er også kommet frem at rundt 80 prosent av antisemittismen ikke blir meldt til politiet. Til tross for at det meste av antisemittismen går under radaren, har likevel Brottförebyggande rådet (Brå), etter oppdrag fra regjeringen, nylig hatt en gjennomgang av over 500 politianmeldelser og dommer med antisemittisk motiv med fokus på gjerningspersonene.

Ifølge Brås rapport er antisemittisme ikke et nytt eller importert problem. Mennesker som utsetter andre for antisemittisme og antisemittiske forbrytelser kommer fra forskjellige typer miljøer, og det er langt fra alle som tilhører en organisert gruppe. Antisemittisme forekommer i det brede lag av befolkningen og går på tvers av ulike religioner, sekulære grupper, politiske posisjoner og ideologier. Samtidig heter det at antisemittisme utgjør en del av det ideologiske grunnlaget for det de benevner som «radikalnasjonalistiske og voldsfremmende jihadistiske miljøer». Presiseringen av sistnevnte henger nok også sammen med Brås gjennomgang av en rekke tidligere undersøkelser, der stort sett alle konkluderer med overrepresentasjon av antisemittisme i muslimske miljøer. Samtidig har Sverige et langt større organisert nynazistisk miljø enn de fleste av sine naboland.

I rapporten forteller jødiske ungdommer om verbale krenkelser som «jødehore» og «gass jødene», men også om trusler og fysiske overgrep på skolen. Flere innrømmer at de skjuler at de er jøde. I politimaterialet finnes også gjentatte trusler og trakassering i sosiale medier der gjerningspersonene skal «drepe» og «skjære halsen» av jøder. Voldtektstrusler forekommer også.

Mange av gjerningspersonene har sitt opphav i Midtøsten, hvilket tyder på at det er konflikten mellom Israel og Palestina som er importert til Sverige. Særlig utslagsgivende skal dette være i Malmø. Intervjuer med personer som jobber med sikkerheten til jødiske menigheter, bekrefter bildet av at den alvorligste trusselen finnes blant voldelige islamistiske organisasjoner og miljøer.

Nå har Aftonbladet, via analysebyrået Inizio, gjort en ny undersøkelse i Sverige. Undersøkelsen, som omfatter 1.000 respondenter, avdekker svenskenes uro over at antisemittisme øker, i tillegg til at den prøver å svare på hvorfor antisemittisme er et voksende problem i landet.

Undersøkelsen avdekker blant annet følgende:

  • Over halvparten (55 prosent) mener at antisemittisme har økt de siste fem årene.
  • Mer enn hver tredje (36 prosent) har opplevd antisemittisme i hverdagen en eller flere ganger. Blant de opp til 29 år har har over halvparten (52 prosent) opplevd det en eller flere ganger.
  • I underkant av tre av fire (71 prosent) er veldig (33 prosent) eller noe (38 prosent) bekymret for antisemittisme. Kvinner føler større bekymring enn menn, og uroen er større i storbyene enn på landsbygda.
  • Over halvparten (52 prosent) kjenner til Holocaust veldig godt, mens 40 prosent sier de kjenner det ganske godt. Andelen som mener de kjenner til Holocaust veldig godt, er høyest blant menn.
  • Over tre av fire (77 prosent) synes det er veldig viktig å huske Holocaust i form av minnedagen 27. januar hvert år, som ble innstiftet av FN i 2005. Noen få mener det ikke er viktig. Disse finnes blant menn, yngre og personer med lavere utdanning.

I undersøkelsen har deltakerne fritt fått skrive om hva de mener om situasjonen. Ett av spørsmålene lød: «Har du selv opplevd antisemittisme i din hverdag?» Noen av svarene lyder som følgende:

Kvinner opp til 29 år:

«Først og fremst på internett der venner som er jøder er blitt presset for sitt opphav av islamister, høyreekstremister og venstreekstremister».

«Bekjente og arbeidskamerater som tuller om jøder på en uverdig måte, og ungdommer som gjør støtende gester mot jøder».

Kvinner mellom 30 og 49 år:

«Muslimer som håner jøder og skriker mot dem».

«Hatytringer i sosiale medier om Israel, og at jødene burde – og kommer til – å bli utslettet».

Kvinne mellom 50 og 64 år:

”Folk jeg kjenner snakker nedsettende og krenkende om jøder. Jeg hater deres meninger. Omgås ikke med disse menneskene lengre».

Kvinner 65 år eller eldre:

«Hakekors på dør til person med jødisk etternavn».

«Muslimske elever som angriper jødiske elever med foraktfulle tilrop, og til og med fysisk vold».

Menn opp til 29 år:

«Som lærer hører en mye. Har noen elever i alle øvre klassetrinn som uttaler seg antisemittisk – ofte basert på gamle forestillinger om urenslighet, sykdom og penger».

«Under en tur på byen hørte jeg en muslim fra en gjeng skrike äckliga judejävel«.

Mann mellom 30 og 49 år:

«Flere personer i min bekjentskapskrets er politisk venstreorientert. Spesielt tre av dem har kommet med klare uttalelser med støtte til Palestina og motstand til Israel, det er imidlertid et politisk valg, men de har også rent konspiratoriske ting – om hvordan jøder er og hvordan jøder kontrollerer alt i samfunnet fra media til banker. De har fremsatt den klassiske karikaturen om jøder som grådige og maktgale».

I og med at Aftonbladet/Inizio ikke publiserer undersøkelsen i sin helhet, kan vi ikke vite om disse selektive sitat er dekkende for situasjonen. Og de sier heller ikke noe om hvorfor de ikke siterer fra menn over 49 år. Imidlertid har de også sitert fra et annet spørsmål, nemlig «Er antisemittisme noe som uroer deg eller ikke?»

Kvinne opp til 29 år:

«Flere av mine beste venner er jøder. Jeg vil ikke at de må skjule sin identitet. Forferdelig i Malmø hvor jødiske barn blir angrepet på skolen. Slik skal det ikke være».

Kvinne mellom 30 og 49 år:

«Et gammelt, gammelt hat som blusser opp hver gang en nasjon eller flere går i lavkonjunktur. Folk leter etter mangler og rusk i kulturer på grunn av redsel for sin egen fremtid og suksess».

Kvinne mellom 50 og 64 år:

«Det tilsidesetter vårt lands grunnleggende holdning om alle menneskers likeverd. Helt forferdelig at jøder ikke våger å bruke kippa offentlig. En makeløs skandale med SSU-erne som gikk og ropte antisemittiske slagord i 1.mai-toget!!».

Mann opp til 29 år:

«Noen innvandrere er antisemittiske og utsetter jøder for vold og hat (som angrepet på synagogen i Gøteborg), og jo flere slike mennesker som kommer hit, desto mer hat risikerer jøder i Sverige å bli utsatt for. Antisemittisme har jo også vært et problem før, og er fortsatt åpenbart, men denne volden er på et annet nivå, og jeg er bekymret for sikkerheten og sikkerheten til jødene, som Sverige bør beskytte bedre.

Menn mellom 30 og 49 år:

«Det er en temperaturmåler på rasisme i samfunnet. Økt antisemittisme viser at rasismen har økt i samfunnet, noe som fører til fascisme og det bekymrer meg. SD har kommet inn i varmen, noe som gjør at det er blitt OK å være snikrasist, og dermed også mer åpent rasistisk».

«I min bekjentskapskrets kjenner jeg til jøder som har flyttet fra både Malmø og Gävle. Det som bekymrer meg mye, er hvordan sosialdemokratiet lar antisemittisme leve og blomstre i egne rekker. Selv V og MP ser ut til å lukke øynene for problemet, det forstår jeg virkelig ikke».

Mann mellom 50 og 64 år:

«Økt antisemittisme er i stor grad blitt importert fra Midtøsten gjennom en feil innvandringspolitikk. Menigheten i Malmø, som har eksistert i hundrevis av år, har gått jevnt nedover de siste tiårene og er sannsynligvis borte i nær fremtid».

Og hva svarer regjeringen? Jo, justisminister Morgan Johansson (S) sier de vil iverksette en utredning som skal se på muligheten til å forby rasistiske organisasjoner.

Den svenske regjeringen har åpenbart problemer med å ta innover seg den kunnskapen de får servert, og det virkelige livet i Sverige har de ingen kontakt med.

Se også video fra en demonstrasjon i Sverige, hvor det ropes «Allahu Akbar», det israelske flagget brennes og hvor det ropes slagord om massakrering av jøder.