Statistikk

Fortsatt enorm innvandring til Sverige

Den høye innvandringen til Sverige fortsetter, selv om det har vært en nedgang. Bare første halvår i år, kom det flere enn til Norge for hele fjoråret.

Jo visst går innvandringen til Sverige ned, men nedgangen må kunne kalles marginal – i og med at den er så høy.

Under 2000-tallet har innvandringen økt mye. I begynnelsen av perioden innvandret rundt 60.000 personer per år. I 2016 var den totale innvandringen til Sverige den høyeste som er målt, med over 163.000 personer. I fjor var den på 133.000. Ser vi på halvårstallene så langt, kan det tyde på at Sverige vil ligge omtrent på samme nivå i år som i fjor.

Ifølge SCB innvandret 55.222 personer til Sverige bare i løpet av første halvår i år, mot 61.698 første halvår i fjor. Altså 6.476 færre enn samme periode i fjor, en nedgang på 10,5 prosent.

Dermed har Sverige i første halvår i år tatt imot flere innvandrere enn hva Norge gjorde for hele fjoråret (rundt 52.000).

Av de som innvandret var det i første halvår i år 5.753 svensker, mot 6.078 samme periode i fjor, en nedgang på 5,3 prosent. Nå er det vanskelig å vite om vi snakker etniske svensker som returnerer til Sverige eller om det er personer med innvandrerbakgrunn som returnerer, det vi vet er at disse er født i Sverige. Det er denne gruppen som er størst, i motsetning til i fjor da syrere toppet statistikken med 8.199 innvandrede i første halvår. I første halvår i år kom 3.511 syrere, en nedgang på over 57 prosent fra i fjor, og den gruppen med størst nedgang.

Den gruppen med størst oppgang er fra Afghanistan. Det kom 4.508 afghanere i år, mot 3.256 1. halvår i fjor. Det er økning på 38,5 prosent. Dermed ligger innvandrere fra Afghanistan på 2.plass. Den neste gruppen med høyest økning, er fra Pakistan. I første halvår i fjor talte de 1.014, i år 1.298. Det gjør pakistanerne til den niende største innvandringsgruppen til Sverige.

Som vi ser av figuren under, er det heller ikke mange nordmenn, finner og dansker som drar til Sverige. Tallene vaker rundt 750, og både for Norge og Finland er det nedgang i perioden (8,6 pst færre nordmenn og 20,1 pst færre finner). Danskene ligger stort sett på stedet hvil, med 691 personer 1. halvår i fjor og 701 i år.

 

I 2017 passerte Sverige 10 million innbyggere, og folketallet øker hurtig. Siden 1968 har innvandringsoverskuddet, altså flere innvandrede enn utvandrede, bidratt mest til befolkningsøkningen. I 2018 var innvandringsoverskuddet nærmere 86.000 personer og fødselsoverskuddet (fødte minus døde) 24.000. Det tilsier at innvandringen sto for nesten 80 prosent av befolkningsøkningen.