Innvandring

Dette bekymrer europeerne

Du har nok fått det med deg i MSM: at innvandring ikke lenger bekymrer europeerne. Det er ikke sant.

Sist i går morges på NRK Nyhetsmorgen hørte jeg en eller annen politisk kommentator fra VG som forklarte at Fremskrittspartiet er i big shit. De har tapt troverdighet som anti-bompengeparti, kunne hun fortelle, og det er heller ingenting som tilsier at partiet vil få noen seier i Regjeringen i denne saken, Nei, det eneste Siv Jensen kan håpe på er at «opprørerne» i partiet har roet seg ned i løpet av sommeren, slo hun fast. Deretter kunne hun fortelle at Frp ikke har noen vinnersak, det måtte i så fall være innvandringen, men den er jo nå så lav at der er det ingenting å hente.

Så navlebeskuende er norske journalister.

Vi husker jo også at MSM forklarte sosialdemokratenes valgseier i Danmark nylig med at velgerne ikke lengre er opptatt av innvandring, nå er det klima som gjelder. Og det er riktig at mange dansker er bekymret for klimaet, men de er også bekymret for innvandringen. At klima skal være det de aller fleste av oss er mest bekymret for, har da MSM gjort alt de kan for å påvirke. Klimahysteriet i gammelmediene synes ikke å ha noen ende. Men det meste kan puttes i propagandaboksen, og det samme med Greta Thunbergs (16) autoritære og utopiske tenkning, som forfatter Kaj Skagen kaller fenomenet – og det med innestemme. Men det er klart, medienes skremmebilder bidrar nok til at flere blir bekymret, endog barn mister jo nattesøvnen.

En ny Eurobarometeret-måling, som gjennomføres av analyseinstituttet Kantar for EU-kommisjonen, viser at MSM tar feil. Det må da være interessant for disse «faktasjekkerne» i faktisk.no? De har i alle fall tusenvis av saker å ta tak i. De kan jo begynne med Dagbladet, som ifølge Odd Handegård har gjort det kunststykke å skrive en leder 7. august om vindkraft der alt beviselig er feil.

Innvandring

For på topp over det europeerne bekymrer seg mest for, er innvandring. Mer enn hver tredje (34 prosent) oppgir innvandring som sin største bekymring. Det er riktignok 6 prosentpoeng mindre enn ved forrige måling (høst 2018), men hele 12 prosentpoeng høyere enn andreplassen.

Og der finner vi klimaforandringer. 22 prosent oppgir klimaforandringer som det som bekymrer dem mest, som er 6 prosentpoeng høyere enn ved forrige måling. Så her kan vi kanskje slå fast at MSMs propaganda virker. For utvilsomt skal innvandring snakkes ned, mens klimabekymringer blåses ut av alle dimensjoner.

På tredjeplass er den økonomiske situasjonen, som har holdt samme posisjon siden forrige måling (18 prosent). Jamfør faksimile fra Eurobarometer-rapporten:

 

Selv om det fortsatt er innvandring som uroer europeerne mest, så er dette helt andre tall enn under folkevandringskrisen i 2015. Da oppga hele 58 prosent at de var mest bekymret for innvandringen. Det er logisk at denne bekymringen går ned, ikke minst fordi det fremstår som EU-kommisjonen har bedre kontroll enn under krisen, samt at en en rekke land har gjort innstramninger som tilsier at det kan være mindre attraktivt å prøve seg. Men brister det igjen, så vil nok tallene fyke i været. Dessuten bør alle merke seg at dette likevel er den bekymringen som topper listen med god margin.

Flest bekymrede for innvandring finner vi på Malta (63 %), Tsjekkia, Estland og Slovenia (alle 53 %) og Nederland (50 %). Det er den nest viktigste bekymringen i Danmark (46 %, klima har 49 %), Sverige (35 %, klima har 48 %), Finland (32 %, klima har 40 %), Irland (28 %, klima har 33 %), Romania (24 %, men her er førsteplassen terrorisme med 26 %) og Storbritannia (22 %, der førsteplassen er den økonomiske situasjonen med 23 %).

Med andre ord er det av 28 EU-medlemsland hele 20 land som har innvandring på topp som sin største bekymring, mens fem land bekymrer seg mest for klimaforandringer, to land uroer seg mest for terror og ett land mest for den økonomiske situasjonen.