Islam

Vil SV trigge angrep på moskeer i Norge?

SV vil at ha "økt sikkerhet rundt moskeer". Hvorfor det? Prøver SV seg med en "dansk" variant: åpen flørt med moskémiljø for å få flere stemmer?

Med hijab på hodet la SVs Marian Hussain og to andre SV-ere frem et privatforslag på Stortinget om en handlingsplan mot  angivelig «islamofobi og muslimfiendtlighet».

Forslaget er i seg selv så frekt at man mentalt rygger. Vi lever nemlig i en tid der en ny religion i Norge «leverer» den største trusselen mot borgernes sikkerhet og som har satt sine avtrykk i form av klosser og andre barrierer for å prøve å stanse dødelige angrep på folk i det offentlige rommet.

Vår tid

Vi lever i en tid der islams maktovertakelse i gatene i form av hijaber, nikaber, skjegg, posebukser og kjortler i ren Midtøsten-stil, preger flere og flere byområder landet rundt. Vi lever i en tid der frykten for terror er større enn noensinne, og der nesten all bekymring fra sikkerhetsmyndighetene adresseres en viss religion/ideologi. Vi lever i en tid der de som bekjenner seg til dette tankesettet er de økonomisk mest belastende gruppene for samfunnet, sponset av vanlige arbeidsfolk som går på jobb hver eneste dag og betaler sin skatt – om enn mulig med mindre glede enn før, da visse grupper ikke vil være vil ta del i å vedlikeholde velferdsstaten. Vi lever i en tid der en rekke nye «lands»menn og -kvinner aktivt ikke bare snur ryggen til alle oss andre, men faktisk avskyr oss og vår levemåte.

Like fullt er det her de vil være, for her er det en fred, frihet og velstand (fremdeles) som ingen av dem noensinne har vært i nærheten av å oppleve i landene de vandret ut fra. Nettopp på grunn av deres egen væremåte som ikke skaper annet enn elendighet der dette leve- og tankesettet får makt.

Marian Hussain fremfører SVs budskap i den fremste salen i Norge.

Og så går liksom «likestillingspartiet», «feministpartiet» SV på talerstolen i det mest utbredte, intolerante og kvinnefiendtlige plagget i Norge og verden med budskap om at vi nordmenn må tas i ørene.

Vi er islamofobe og muslimfiendtlige. Takk for den. Til resten av Stortinget: takk for at dere ikke bryr dere. Så mye var likestillingskampen i forrige århundre altså verdt?

Alternativ virkelighet

Vi bet oss særlig merke i dette fra forslaget:

«Man ser både diskriminering av muslimer i arbeidslivet og boligmarkedet, hets av muslimer i sosiale medier, antimuslimsk retorikk bre om seg og alvorlige voldshandlinger mot muslimer, inkludert terroren som senest rammet New Zealand.»

Alvorlige voldshandlinger mot muslimer i Norge? Når, hvem, hvor?

Her skal terroren på New Zealand tydeligvis melkes for alt den kan være verdt for dem som besitter frekkhetens nådegave, terror utført av én gal mann. Hva med terroren på Sri Lanka uker etter New Zealand med fire ganger flere ofre, simultane angrep utført av dusinvis personer motivert av koranen og Muhammed?

Og så bet vi oss merke i dette:

«- å bidra til økt sikkerhet rundt moskeer i forbindelse med arrangementer med mange mennesker.»

Har det noen gang vært problem med trusler/vold mot moskeer under større arrangement? Vil SV at noen skal få ideer i hodene sine om at dette er en reell problemstilling? Tror SV at ikke PST ville slått alarm for lengst om dette var en reell problemstilling?

Rå kynisme

Selvsagt ville PST bedt om tiltak hvis ikke-muslimer sto klare til å gå til angrep på moskeer og dens medlemmer/besøkende. Dette vet SV. Derfor tror vi følgende er målet til SV: Partiet vil bli Norges muslimers aller beste venn (les de inderlig troende i hijab – ikke de frihetsorienterte muslimene). Akkurat som De Radikale i Danmark, som gjorde et brakvalg 5. juni etter å ha flørtet og samarbeidet nært med moskémiljø for å vinne stemmer. Og stemmer fikk de. I Gellerup i Århus steg partiet fra 5,1 prosent  2015 til 34,2 prosent i 2019.

At kreftene De Radikale samarbeidet med støtter konevoldtekter og flerkoneri, pytt, hvem bryr seg så lenge slike ufyselige folk kan gi deg makt?

Nøyaktig samme tankesett utviser SV. Og i og med at ingen gruppe vokser fortere enn muslimer i Norge, og at det alltid vil være en viss andel av dem med et verdisett som bryter med alt SV angivelig står for, ikke tro at SV vil slutte å fri til dem. Tvert om vil nok motsatt skje: flere slike muslimer inn i SVs organ, mer flørting med ørkenideologi, og flere muslimer vil stemme på dem. Kynisme av verste sort, med andre ord.

Og skulle SVs forslag trigge noen til å utføre et angrep på en moské eller forsamling av islams tilhengere (gud forby!), ja, så ville det vel gi SV enda flere stemmer. I hvert fall ville de lagt enda mer islamofili på bordet for å vinne Muhammeds beste venner. Rå kynisme, altså.