Innvandring

Sverige: Flertall for ny asyllov og økt familieinnvandring

Regjeringens forslag om å forlenge midlertidig opphold samt alle innvandreres like rettigheter til familiegjenforening, fikk flertall. Kun Sverigedemokratene og Moderaterna stemte mot.

«Suksessen» i Sverige fortsetter. Flertallet av riksdagspolitikerne forstår fortsatt ikke at innvandringen til landet har enorme kostnader, både hva gjelder direktekostnader, kriminalitet, utdanningsverket, press på boligmarkedet og omtrent alt annet.

For der har Regjeringen, ledet av sosialdemokraterne (partikompisene til vårt eget kriserammede Arbeiderparti) fått gjennom forslaget for å utvide loven om midlertidig opphold og dermed også åpne opp for mer familieinnvandring.

M og SD stemte mot

Moderaterna (M, tilsvarende vårt Høyre) og Sverigedemokraterna (SD, definert mer eller mindre som djevelen selv i det selvgode Sverige) var de eneste som stemte mot. Begge partiene er spesielt uenig i at personer på midlertid opphold skal få anledning til å hente familie til Sverige.

– I den alvorlige situasjonen vi står i, er det feil å åpne for mer familieinnvandring, sa Maria Malmer Stenergard, leder av komiteen og innvandringspolitisk talsperson for M.

Hun refererer til det faktum at Sverige har store problemer med å integrere innvandrere, og at problemene etter folkevandringskrisen utløst i 2015 langt fra er over. En får kanskje bare glede seg over at M synes å ha våknet en smule. Synd de ikke gjorde det mens de ennå hadde anledning å danne regjering med SD. Da hadde kanskje Sverige hatt en sjans.

Bak forslaget er regjeringspartiene, Centerpartiet og Liberalerna. Også Kristendemokraterna støtter regjerings linje om familieinnvandring samt å utrede en ny «humanitær beskyttelsesgrunn for at spesielt sårbare asylsøkere kan få oppholdstillatelse».

Gjelder «alle»

Loven skal innebære at alle innvandrere – uansett oppholdsgrunnlag – får samme ubegrensede rett til å hente familie til Sverige. Det er vel bare å ønske Sverige lykke til, for hvordan de har tenkt å håndtere dette blir spennende å se. Og ikke minst: hva vil de administrative kostnadene bli?

For hva skjer hvis en med midlertidig opphold får avslag, men har familien i Sverige? Skal de eksempelvis tre barna, i barnehage og skole, kastes ut? Noen som tror på det?

Hva med han som har en kone i Sverige og tre andre i eksempelvis Somalia, der han også har 12 barn? Skal ikke de få komme til Sverige – uten å bli skilt fra mor? Jeg «hører» allerede det humane, svenske hjertet banke hardt.

Og hvis dette er en rett som alle innvandrere skal ha, hva da med de enslige mindreårige asylsøkerne (EMA)? De må jo også ha rett til å hente familien til Sverige – på lik linje med alle andre?

Resultatet av en slik politikk vil bli at flere får varig oppholdstillatelse i Sverige og en ytterligere økning av den ikke bærekraftige innvandringen. I tillegg vil flere svensker og velstående innvandrere flytte ut.

Med andre ord: mindre inntekter for den svenske stat og økte utgifter. 

Hadde det ikke vært for vår nærhet til Sverige kunne en kanskje bare oppfordre til å hente popcorn og følge med på hvordan et land kan rasere seg selv. Men dessverre vil de svenske problemene fort bli norske problemer. Så her får vi bare følge med – det kan ende med at vi må barrikadere oss.