Aktuelt

Svea-nytt: Raner med mange «hemmeligheter»

Da en mann (24) i Sverige blir tatt etter et ransforsøk, viste det seg at han bar på en rekke "hemmeligheter".

Det er som Sirkus-Sverige:

En mann (24) sparker en 16-åring i hodet på en togstasjon under et ransforsøk. Det hele fanges opp av overvåkningskameraer.

Raneren blir tatt av politiet.

Da avdekkes følgende:

  • Han hadde et utvisningsvedtak – men var altså fortsatt en fri mann i Sverige. Så mye for effektiv uttransportering.
  • Mannen var også nylig blitt aldersjustert med syv år, fra 17 til 24 år. Så mye for kontrollen med enslige mindreårige asylsøkere. (Men rett skal være rett: Sverige har faktisk gjeninnført alderstesting via kontroll med tenner og skjelett – noe aktivister i Norge vil fjerne).
  • I tillegg ble det avdekket at han hadde benyttet åtte ulike identiteter i sine kontakter med svenske myndigheter. Så mye for sikker identitetskontroll.

Mannen er nå siktet både for overfallet på 16-åring og en rekke trusler mot ansatte i psykiatrien. Da får han vil bli en stund til i Sverige.

Mon tro hva bare denne mannen så langt har kostet svenske skattebetalere?

Men selvsagt: permanent grensekontroll er «ingen» tjent med?