Terrorisme og ekstremisme

Hevder IS har ny base

IS rekrutter nye krigere og planlegger angrep spesielt i USA og Europa. 

Ifølge nyhetsbyrået The Associated Press (AP) skal terrorgruppen IS ha utvidet sitt territorium i fjellområdet nordøst i Afghanistan.

– IS har mistet sitt kalifat i Syria og Irak, men i de forbudte fjellene i det nordøstlige Afghanistan ekspanderer gruppen, rekrutterer nye krigere og planlegger angrep mot USA og andre vestlige land, ifølge en amerikansk etterretningsagent i Afghanistan, som er anonym av hensyn til hans profesjonelle rolle i landet.

Målet er USA og Europa

Etterretningsagenten forteller at flere av angrepene som har vært i hovedstaden Kabul den siste tiden er «treningsangrep» for enda større angrep i Europa og USA.

– Deres mål er å gjennomføre angrep i USA og i Europa. Det er bare et spørsmål om tid, og det er veldig skremmende.

AP har også vært i kontakt med Bruce Hoffman, direktør for Senter for sikkerhetsstudier ved Georgetown-universitetet i USA. Han mener at Afghanistan nå kan være IS’ nye base, drevet fra Irak og Syria, og at de investerer stort i folk og våpen.

Uten en aggressiv strategi for antiterror vil Afghanistans IS-tilknytning kunne gjennomføre et stort angrep i USA eller Europa innen neste år, mener den amerikanske etterretningstjenesten.

Flere arrestert med tilknytning til Afghanistan

I Afghanistan er IS-krigere fanget etter å har vært i kontakt med likesinnede i andre land.

Myndighetene i USA har gjort minst åtte arrestasjoner knyttet til IS-sympatisører i Afghanistan.

Skoleeleven Martin Azizi-Yarand (nå 18), bosatt i byen Plano i den amerikanske delstaten Texas, ble i 2017 registrert av myndighetene da han på sosiale medier snakket om terrorangrep. Det var blant annet snakk om en navngitt skole, et hinduistisk tempel og kjøpesenteret Stonebriar Center Mall i Frisco. Azizi-Yarand sa han var inspirert av IS, han ville oppnå Allahs nytelse og drepe kuffar (ikke-troende). Han forberedte seg på å bli med IS-gruppen i Afghanistan. Azizi-Yarand ble dømt i april til 20 år i fengsel.

Rakhmat Akilov, den 39-årige firebarnspappen fra Usbekistan og avvist asylsøker i Sverige, som med lastebil pløyde ned fotgjengere i Stockholm i 2017, hadde også forbindelser til den aktuelle IS-gruppen i Afghanistan, forteller etterretningsagenten. «Under avhør sa han at ‘this is my commander in Afghanistan and he is telling me what to do’

Kan dra utenlands

I Afghanistan rekrutterer IS-terroristene aktivt på universiteter, hvor det er mer sannsynlig å finne afghanere med teknologiske kunnskaper og som kan reise utenlands, bruke sosiale medier og som kan hjelpe til med å planlegge sofistikerte angrep, ifølge etterretningsagenten.

Denne taktikken er særlig skummel for Vesten, da interne konflikter i Afghanistan skaper asylsøkere og flyktninger, som igjen med overveiende sannsynlighet vil få opphold i Vesten. Dette viser igjen at vi har et asylsystem som er gått ut på dato.

IS-gruppens brutale taktikk har vært åpenbar i Afghanistan i mange år. Selvmordsbombere har drept hundrevis av sivile sjiamuslimer (som IS ikke regner som muslimer) i Kabul og andre steder. Folk som har flyktet og blitt tatt til fange av IS, beskriver en terrorisme som ikke er forskjellig fra det som er sett i Syria og Irak.

Farmanullah Shirzad flyktet fra sin landsby i Nangarhar i slutten av april, da IS-krigere feide gjennom området.

«Jeg var redd for å bli,» sier han. «Når Daesh tar over en landsby, dreper de folket, de bryr seg ikke om barna og de kommer inn i hjemmene og tar kvinnene.»

Dårlig nytt

Dette er ekstremt dårlig nytt i en tid da Europa diskuterer hvordan vi skal forholde oss til allerede kjente IS-sympatisører og deres barn.

Hvor dypt sitter et «angrer» på hva de har valgt, og hvordan vil foreldre forholde seg til egne barn som hentes av staten? Vil de ulike statene la besteforeldre eller annen familie overta omsorgen for disse barna? Vil statene «gi etter» for (spesielt) IS-kvinners krav om å få returnere med egne barn, som også har sine talspersoner her hjemme?

Flere av kvinnene som ulike medier har vært i kontakt med i al-hol-leiren i det kurdiskdominerte området nordøst i Syria vil heller ikke ta avstand til IS. Så kan det kanskje «forklares» med at de samme kvinnene ikke vil si noe om IS så lenge de er i leiren, hvor de også skal være svært så uglesett, men nettopp å ta klart avstand til IS kunne jo bety at man så på dem med mildere øyne – for ikke å si: tro litt mer på at de «angrer».

Men vi må vel heller bare innse det: valget disse kvinnene har tatt, er grotesk. De gikk åpent inn i et regime som de visste hva sto for. Det beviser at dette er kvinner som ikke egner seg til å være mor.