Innvandring

«Vilken jävla velferd?»

Den svenske Regjeringen går etter svensker bosatt i utlandet for at de "rettferdig" skal skatte for den svenske velferden. Hvilken jævla svensk velferd, spør en svenske bosatt i Portugal.

Som HRS har rapportert er Portugal blitt et attraktivt sted for mange svensker, ikke minst på grunn av en lukrativ skatteavtale med landet som tilsa skattefrihet på tjenestepensjonen. Det har den svenske Regjeringen stoppet, med begrunnelsen at det er «urettferdig» at innvandrede bemidlede svenske pensjonister i Portugal ikke betaler skatt når portugisiske pensjonister gjør det. For ifølge den svenske finansministeren Magdalena Andersson (S) benytter svenske pensjonister seg like mye av Portugals velferdstjenester som andre i landet – og det krever at man betaler sin skatt.

Dessuten hevder finansministeren at pensjonistene i Portugal flytter tilbake til Sverige – og tar del i Sveriges velferd – når de har benyttet seg av muligheten i Portugal til å ta ut hele tjenestepensjonen der skattefritt.

Det er også urettferdig, sier hun, men tier klokelig nok stille om den hinsidige innvandringpolitikken hennes Regjering bedriver, der nettopp hundretusener lever av de svenske skattebetalerne. Det er visstnok både rettferdig og rimelig at disse tar del i den svenske velferden, uten å løfte en finger for den samme velferden – kanskje tvert imot.

Et sykt land

Lovendring om skatt for utenlandsbosatte svensker har fått en portugalsvenske til å reagere. Bo Persson spør hvilken «jävla välferd» portugalsvenskene skal betale skatt for?

Ifølge Persson er det ikke skattenivået det handler om, men å komme vekk fra et «et land som er blitt ekstremt og sykt på mange måter». For hvilken velferd er det finansminister Andersson tror at pensjonister i utlandet ønsker seg tilbake til, spør han, og svarer selv: Kreftkøer på 10 måneder, boligkøer på 30 år, tannlegekøer på 8 år?

Han forteller at hans egen datter (12) i 2016 måtte vente i fem måneder for å komme til legen med en mistenkelig kul på benet. Det viste seg å være aggressiv kreft.

Persson tror få har noe imot å betale skatt om det går til noe som man kan forvente å få tilbake fra felleskassen, men kontrakten er brutt av samfunnet og politikerne for mange år siden. Om vanlige mennesker tenkte over hva de får igjen for skattepengene, hadde det kanskje vært litt mer støy, hevder han, for det finnes ingenting som er «gratis».

«Mange sier at Sverige har gratis helsetjeneste, gratis skole, osv. Av din årlige skatt går omkring 60.000 kr bare til helsesektoren, men du må legge til en pasientavgift hver gang du skal besøke en lege.  Sverige har blant verdens høyeste skatter, men ikke verdene beste omsorg og service.»

Hva skattepengene ikke skal gå til

Deretter lister Persson opp en rekke saker han ikke synes hans skattepenger skal gå til:

  • En enormt kostnadskrevende innvandring. Innvandrerne er ikke rakettforskere eller ingeniører, det er bare løgn at det er et «kompetanseregn», påpeker han, og legger til at det jo er åpenbart siden ingen regjering vil regne på det: «Man regner på alt i samfunnet, men ikke på dette.»  Han viser til at det finnes omkring 70.000 somalier i Sverige, der 68.000 av dem lever av andres skattepenger.
  • Illegal innvandring gir rett til sosiale bidrag, «gratis» tannlegebehandling, «gratis» helsetjenester og «gratis» medisin, hevder han, og legger til: Lovene for videregående skole tilsier at 10.000 illegale afghanere får gå der, til en kostnad på rundt 10 milliarder kroner. Men nå viser en ny undersøkelse at de fleste ikke vil makte det, da de fleste er analfabeter.
  • Et tyvetalls islamistiske interesseorganisasjoner støttes av skattepengene uten at skattebetalernes samtykke.
  • Skattefinaniserte idiotiske integreringsprosjekt slik som kamelsenter i Gøteborg, beversafari med mer.
  • Skattefinansierte utdanninger på høyskoler om kjønn og normkritikk – «helt uten vitenskapelig substans».
  • Ulike feministiske venstreorienterte prosjekt som koster hundretalls millioner av skattepengene årlig.
  • En skattefinansiert statlig kommunist-TV som kunne gjort STASI misunnelig.
  • Et totalt paralysert og tannløst politi som koster titalls milliarder kroner i året. De kommer ikke om medborgere ringer, påstår Persson, og legger til at kriminaliteten og alle innsatte i fengslene også skal betales med skattepengene – «en kriminalitet og en utgift som hovedsakelig handler om politikernes og politiets berøringsskrekk for forbryternes etnisitet».
  • En eneste gjengskytning koster samfunnet omkring 20 millioner. «Denne importerte kriminaliteten koster fengselsvesenet, domstolene, advokater, påtalemyndigheten og rettsvesenet enorme summer av skattepengene».

Finansierer ikke sin egen undergang

Persson avslutter med følgende beskjed:

Du som mener at jeg har feil skal så klart forbli i Sverige og betale all denne skatt. Jeg er kommet til den innsikt at mesteparten av den skatt jeg skal betale skal gå til saker som skal kunne utbedres med riktig politikk – og dermed blir det triveligere å betale denne skatten. Derfor har jeg flyttet til Portugal og jeg kommer ikke tilbake til Sverige for å utnytte noen «velferd». Har man selvoppholdelsesdrift så finansierer man ikke sin egen undergang.

Bo Persson har helt klart mange poenger. Det er ufattelig at ikke svenske politikere generelt innser hva de driver på med. Hvis Sverige ønsker å beholde sine selvforsørgende borgere, ikke minst de mer bemidlede, må kursen legges om.