Islam

-Islam skal ikke anerkjennes som trossamfunn

Hun stiller til nasjonalvalg i Danmark for første gang, og hun er hard i klypa overfor islam, som hun mener ikke skal kunne påberope seg å være et trossamfunn på linje med andre religioner. Pernille Vermund kommer til å få plass i Folketinget, skal man tro målinger, og hun kommer til å bli lagt merke til, ikke minst på grunn av hennes standpunkt i forhold til islam.

Pernille Vermund og hennes parti Nye Borgerlige, gjør det godt i valgkampen i Danmark. På flere målinger har partiet sett 6-tallet. Vi merket oss denne kvinnen i fjor, og dro til Danmark og tok et lengre intervju med henne. Her kom det frem at Vermund og NB har satt opp «tre ufravikelige krav» for å støtte en ny regjering, enten den er på rød eller blå side:

1. Det skal innføres en full asylstopp. 2. Kriminelle uten dansk statsborgerskap skal utvises etter første dom. 3. Utlendinger (altså dem uten dansk statsborgerskap) som ikke er selvforsørgende, skal utvises.

I dag har Vermund lagt ut en liste med tiltak på Facebook. Vermund sier følgende:

Migrationen fra de muslimske lande skal stoppes, uintegrerbare indvandrere skal udvises, og islam skal INGEN indflydelse have i Danmark.

✔️ Vi vil fjerne anerkendelsen af de islamiske trossamfund.

✔️ Vi vil stoppe offentlig særbehandling af muslimer. Både i svømmehaller, daginstitutioner, på uddannelsessteder og andre steder i det offentlige rum. Ingen badeforhæng, halalmad, bederum eller anden form for særbehandling.

✔️ Vi vil forbyde piger at bære muslimsk tørklæde i skoletiden. Hvad de gør i deres fritid, må de selv om.

✔️ Vi vil forbyde kvinder i offentlige stillinger at være tildækkede. Muslimske tørklæder kan man have på i fritiden – ikke på arbejde i det offentlige. Hvad private virksomheder tillader, må de selv om.

✔️ Vi vil fjerne offentlige tilskud til muslimske gymnasier og skoler. Islam undertrykker de demokratiske værdier, det danske samfund bygger på, og de muslimske skoler skal derfor ikke have offentlig støtte.

✔️ Vi vil fjerne den særlige opholdstilladelse til religiøse prædikanter. Imamer fra de arabiske lande må søge om ophold på lige fod med alle andre udlændinge.

✔️ Og vi vil ikke tillade at islamiske forkyndere kan opfordre til og retfærdiggøre vold mod kvinder, homoseksuelle og anderledes troende under dække af koranen.

Hvis ikke vi sætter foden ned nu og kræver problemerne løst fra bunden, så kommer vores børn til at bøde for politikernes svigt.

Mine børn skal vokse op i et samfund baseret på danske værdier, frihed og demokrati.

«Religiøse muslimer» ikke få statsborgerskap

Vermund kan ligge an til å få enda høyere oppslutning enn i dag. Svært mange dansker har fått en overdose islam for lengst. 27 prosent sa i en måling i fjor høst at «religiøse» muslimer ikke skal få statsborgerskap. Vermund forsvarte denne holdningen ved å peke på religionsfrihet gjelder så lenge «det ikke strider mot den offentlige ordenen».

-Det er i strid med den offentlige ordenen hvis man har et tankesett som innebærer at man vil endre prinsippene for det danske samfunnet og innføre religiøse lover.

Her antar vi at Vermund tenker på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 9. Her heter det at en stat kan gripe inn mot religionsfriheten av hensyn til offentlig sikkerhet, orden, helse, moral eller å verne andres rettigheter og friheter, og når inngrepet er ”nødvendig i et demokratisk samfunn”, altså at inngrepet er et tilsvar på en presserende tilstand i samfunnet.

Andre målinmger viser at det verdimessig går i feil retning for muslimer som statistisk gruppe.

  • I 2006 mente 62,4 prosent at koranen skal tas bokstavelig, mens i 2015 sa hele 77,2 prosent det samme.
  • I 2006 mente 28,6 prosent at jenter skulle bruke hijab når de kom i tenårene. I 2015 var svaret hele 42,7 prosent.

Valget i Danmark er på nasjonaldagen, 5. juni.

Foto:HRS