Islam

«Religiøse muslimer» skal ikke få statsborgerskap

Dette sier nå mer enn hver fjerde danske. Hva svarer "de gode" nå? At Danmark er et ekstremt land?

Islam i Norge, Danmark, ja i hele Vest-Europa har selv klart å skape seg et betydelig image-problem. Det er ingen religiøs/ideologisk gruppe som skaper mer støy og problem, ja, i ytterste konsekvense vold og drap. Den europeiske befolkningen begynner – med rette – å bli trøtt og lei av at «noen» hele tiden saboterer det åpne frie demokratiet som så møysommelig gjennom mangfoldige århundre er stablet på beina. Ikke bare trøtt og lei, men også fryktsom, for hele vår sivilisasjons levemåte kan om få år spilles utover sidelinjen.

Sjokkmåling – for hvem?

Det er derfor ikke sjokkerende at YouGov sin nye måling i Danmark viser at 27 prosent av danskene ikke vil gi «troende og religiøse muslimer» statsborgerskap. 16 prosent er «helt enige» i formuleringen, 11 prosent er «delvis enige».

Samfunnsviteren Jacob Torfing ved Roskilde Universitet er sjokkert. «Dette lyder voldsomt», sier han, og føyer til at synspunktet «bryter med grunnlovens ånd om at vi har tanke- og religionsfrihet». Også en statsviter ved Aalborg Universitet er opprørt over «religionsfriheten» som er «under press», grunnet danskenes svar.

Har disse to herrene tenkt motsatt? At det faktisk er kvinners frihet, ikke-muslimers frihet, homsers frihet, for ikke å snakke om jøders frihet, som er under konstant press fra dem som mener koranen er Allahs eviggyldige budskap til klodens folk?

Fikk de heller ikke med seg disse to målingene blant danske muslimer?

I 2006 mente 62,4 prosent at koranen skal tas bokstavelig, mens i 2015 sa hele 77,2 prosent det samme.

I 2006 mente 28,6 prosent at jenter skulle bruke hijab når de kom i tenårene. I 2015 var svaret hele 42,7 prosent.

Ikke i strid med grunnloven

Pernille Vermund, partiformann for Nye Borgerlige er glad for at danskene viser at de er et «opplyst folk». Hun går mot tankesettet til de to ovennevnte. Vermund peker på at grunnloven omtaler religionsfrihet i den grad at «det ikke strider mot den offentlige ordenen».

Foto: HRS

-Det er i strid med den offentlige ordenen hvis man har et tankesett som innebærer at man vil endre prinsippene for det danske samfunnet og innføre religiøse lover.

Her antar vi at Vermund tenker på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 9. Her heter det at en stat kan gripe inn mot religionsfriheten av hensyn til offentlig sikkerhet, orden, helse, moral eller å verne andres rettigheter og friheter, og når inngrepet er ”nødvendig i et demokratisk samfunn”, altså at inngrepet er et tilsvar på en presserende tilstand i samfunnet.

Frata statsborgerskap

Et ervervet statsborgerskap skal man kunne miste, har vi forfektet i noen år. Som i 2010:

Skal staten kunne frata en person ervervet statsborgerskap?

Jeg mener det, og jeg tror vi i løpet av dette tiåret vil se store endringer i Norge og Europa knyttet til krav om oppnåelse av statsborgerskap på den en siden, og på den andre siden utvidede muligheter for å trekke statsborgerskap tilbake. Endringene vil tvinge seg frem i takt med antallet innbyggere som verdimessig velger å snu ryggen til Norge/Europa, og som utviser null lojalitet til staten de er borgere av.

Nå sier 45 prosent av danskene at brudd på straffeloven skal kunne føre til at ervervet statsborgerskap inndras.

De hjertegode innvandringsliberalerne har magre tider, må man kunne si.

Les vårt portrett av Pernille Vermund, hun som snakker islam midt imot.