Kvinner og likestilling

Slapp forvaring av Høyesterett – drepte tre eldre mennesker

Først voldtok han en 14-årig jente. Så prøvde han å drepe og voldta sin mors venninne. Men siden han var så ung, 17 år, og tidligere ustraffet, overså danske Høyesterett anbefalingen om forvaringsdom. Etter få år i fengsel slapp han ut - og i løpet av fire uker i år drepte han tre eldre mennesker.

I dag sitter den 27-årige James Schmidt tiltalt for å ha drept tre eldre mennesker, to kvinner på 81 og 83 år og en mann på 80 år.

Schmidt, som er født i Sudan og kom til Danmark da han var omkring syv år gammel, nekter seg skyldig i drapene på de tre eldre menneskene. De ble drept i løpet av fire uker på Østerbro i København i februar og mars i år. Politiet mener han drepte de tre, som alle bodde i samme boligkompleks på Østerbro i København, da han uhindret hadde adgang til alle oppgangene. Dette fordi han ofte oppholdt seg hos et familiemedlem, og hadde en universalnøkkel som passet til alle oppgangene. Etter at saken kom opp, er dette familiemedlemmet flyttet.

Obduksjonen viser at to av de døde ble kvalt, mens den tredje ble kremert før politiet innledet etterforskningen.

Men det er ikke første gangen mannen er tiltalt grove forbrytelser. Det har ikke vært mulig å melde om mannens tidligere dommer i detalj, fordi han har vært beskyttet av et navneforbud. Dette er nå opphevet.

Avviste forvaringsdom

I 2011 ble han, den gang han het Lual Yai Fayin Lual, dømt for voldtekt av en 14-årig jente og draps- og voldtektsforsøk på sin mors venninne. Ugjerningene fant sted da Lual var 17 år, med et halvt års mellomrom.

Københavns Byrett og Østre Landsrett mente den gang at Lual var så farlig at han burde dømmes til forvaring. Mentalundersøkelsen av den daværende 17-åringen viste at han ikke var sinnssyk, men hadde en personlighetsforstyrrelse som var preget av et oppblåst selvbilde, impulsiv atferd, manglende omtanke for andre og manglende forståelser for alminnelige normer. Den rettspsykiatriske erklæring fra 2010 konkluderte således med at han var til fare for andre.

I Høyesterett argumenterte Riksadvokaten for forvaring, da en tidsbestemt straff ikke var tilstrekkelig for å forebygge den fare de mente han utgjorde, og det til tross for hans unge alder. Riksadvokaten viste til den samlede bedømmelsen fra legene, særlig opplysningene om hans «grenseoverskridende og sterkt seksualiserte atferd siden tenårene» og karakteren av hans kriminalitet.

Forsvareren argumenterte med at betingelsene for «farlighet og nødvendighet» ikke var oppfylt til å kunne idømme forvaring. Ung alder og ustraffet fortid ble fremhevet, og forsvareren viste til at en forvaringsdom, der tiltalte er ustraffet, krever at det er en betydelig gjentakelsesrisiko.

Mediene på sin side fokuserte på at han antakelig var den yngste i Danmark som kunne få en forvaringsdom.

Men slik ble det ikke. Høyesterett la betydelig vekt Luals unge alder og at han ikke tidligere var straffet. Han ble dømt til syv års fengsel. Dermed ble han løslatt for et par år siden etter endt soning.

Hadde han fått forvaringsdom, ville han blitt fulgt opp under soning og ikke sluppet ut før han ble oppfattet som trygg nok for omgivelsene. Forvaring, sammen med livstidsdom, regnes som Danmarks strengeste straffer. En forvaringsdømt sitter i gjennomsnitt 14-15 år. Hadde byretten og landsretten fått det som de ønsket, hadde Lual/Schmidt med andre ord fortsatt vært bak lås og slå.

Draps- og voldtektsforsøket på mors venninne

Da Lulal var siktet for voldtekten av 14-åringen, ble han varetektsfengsel og plassert på den lukkede institusjonen Sønderbro (som hører under senteret for utsatte og kriminalitetstruende unge).

Mens han var her, kom morens venninne (30) på besøk. Ifølge politiet var rommet hans fullt av blod etter at han hadde overfalt kvinnen.

Ifølge dommen var kvinnen i livsfare og hadde sprengte blodkar i øynene etter kvelningsforsøk. Mens hun var bevisstløs kledde Lulal av henne og seg selv benklærne, og prøvde å voldta henne. Hun kom imidlertid til bevissthet og grep så hardt i hans kjønnsdeler at han ga opp voldtektsforsøket.

Politiet på stedet beskrev kvinnen som sjokkert og at hun hyperventilerte. Den etterfølgende undersøkelsen avdekket at hun hadde 22 skader etter vold. Etter overfallet skal kvinnen, ifølge vitner, ha sagt at hun hadde prøvd å si til folk at Lulal var syk.

Lulal på sin side hevdet at det var kvinnen som hadde berørt hans penis og plutselig ville ha sex med han. I et forsøk på å forsvare seg mot det som omtales som den «spinkle kvinnen», hadde han tatt kvelertak på henne. Han ble ikke trodd av retten.

Voldtok 14-åring

Ifølge dommen ble Lulal dømt for voldtekt av den 14-årige jenta som han holdt fast på senga med et grep om halsen, mens han gjennomførte ugjerningen. Etterpå tvang han henne til å vaske seg og truet henne til taushet. «Vi er enige om at dette var frivillig» og «jeg har ikke voldtatt deg, vel» skal han ha sagt til jenta, i tillegg til at tok opp en video hvor hun sa at alt var frivillig.

I retten forklarte han at han som 10-åring var blitt beskyldt for voldtekt av ei 6-årig jente, og at han derfor tok opp videoen for å kunne bevise frivilligheten. Retten trodde han ikke, og i dommen fremgår det at retten mente at tiltalte hadde en truende stemme på videoen.

Heller ikke i fengsel har Lulal/Schmidt vært noen mønsterfange. Han er dømt for to overfall med kvelertak på fengselsbetjenter.

Lulal/Schmidt ha nå fått forlenget varetektsfengslingen frem til 28. mai. Saken går for lukkede dører.

Saken minner oss om at ung alder og tidligere ustraffet, ikke nødvendigvis er kriterier som bør legges for stor vekt, og i alle fall ikke ensbetydende vekt. Det er kanskje vel så viktig, om ikke viktigere, å se på kriminalitetens karakter. Overgrep, ikke minst av seksuell art, brer om seg i hele Europa. Det er på tide at denne form for kriminalitet straffes hardt og nådeløst, om mulig med varig utvisning. Sistnevnte jobber for øvrig den finske regjeringen med.

Ekstrabladet.dk