Kriminalitet

Politiet vil bruke tvang overfor mindreårige kriminelle

Nå har politiet i Oslo innsett at det ikke nytter kun med dialog og andre myke metoder over unge kriminelle. Enkelte må straffes intensivt og med tvang, heter det.

Utfordringen i dag er at lovverket ikke tillater politiet noen reaksjoner overfor kriminelle ungdommer under 15 år. Akkurat det har selvsagt de samme kriminelle skjønt, og dermed durer de videre – uten respekt verken for politiet eller rettsstaten.

I 2018 ble det registrert 182 unge gjengangere i Oslo, som omtales som ny rekord. Teller man med hele politidistriktet (som er sammenslått med tidligere Asker og Bærum politidistrikt) var tallet 197. Med andre ord er de fleste unge gjengangerne å finne i Oslo. Disse gjengangerne er mellom 10 og 17 år, og har begått fire eller flere straffbare forhold i løpet av året.

Det er kanskje på sin plass å påpeke at tallet på unge lovbrytere er betraktelig høyere. Da politiet tok en telling på ungdom med tre saker eller mer, endte de opp med 263 unge lovbrytere i Oslo i 2017. Samtidig er anmeldelsene ikke vektet etter alvorlighetsgrad, hvilket betyr at det kan være alt fra nasking, kjøring uten førerkort til alvorlig kriminalitet.

Begås alvorlig kriminalitet av kriminelle under 15 år er politiet pliktig til å etterforske saken, men politiet kan ikke straffeforfølge de samme samme. Da er det barnevernet og andre som kobles inn, og disse har i liten grad lov å bruke tvangsmidler.

Politidirektoratet (POD) har derfor mottatt forslag om en ny straffereaksjonen fra Oslo politidistrikts, omtalt som «tvunget tilsyn». Det kan blant annet innebære:

  • Forbud mot å gå ut på kvelden, i helgene og om natten.
  • Begrensninger på hvor ungdommen kan bevege seg og forbud mot å oppholde seg på bestemte steder.

Dette ifølge Oslo politidistrikts årsrapport for Oslo Sør-satsingen fra februar i år, som Aftenposten har fått innsyn i.

Den forrige politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, har de siste årene hevdet at verstingene av de disse unge kriminelle må frihetsberøves, og han har også benyttet det betente begrepet «ungdomsfengsel». Uansett har hans poeng vært at de unge må tvinges til å få hjelp. Det er å håpe at den nye politimesteren følger i hans fotspor.