Aktuelt

Over 27.000 innvandrer helt arbeidsledig

40 prosent av dem som er helt arbeidsledige, er innvandrere.

I dag kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med nye tall på innvandrere som er registrert helt arbeidsledige.

Utfordringen er at i fjor gjennomførte NAV flere endringer som har ført til brudd i tidsserien i ARENA registeret, som er tallgrunnlaget for registrerte arbeidsledige blant innvandrere. Dermed blir ikke tallene sammenlignbare.

Siden effekten av endringene ikke er endelig kartlagt, har SSB valgt å kun legge ut tallene uten noen analyse/kommentar.

Tallene forteller oss at i 1. kvartal 2019 var det totalt 68.285 personer som var registrert helt arbeidsledig. Det utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Av disse er 27.545 innvandrere. Innvandrere utgjør altså 40 prosent av de helt arbeidsledige, og 5,8 prosent av arbeidsstyrken.

Samtidig er det stor variasjon mellom innvandrergruppene.

Andelen målt mot arbeidsstyrken er høyest for innvandrere fra Afrika med 10,1 prosent. Det er 4.914 personer, og utgjør således 18 prosent av de helt arbeidsledige innvandrerne og 7 prosent av samtlige helt arbeidsledige.

I antall var det flest helt arbeidsledige fra EU-land i Øst-Europa med 8.854 personer. Det utgjør 6,4 prosent av arbeidsstyrken, men 32 prosent av de helt arbeidsledige blant innvandrere og 13 prosent av samtlige helt arbeidsledige. De er tett fulgt av antallet fra Asia, inkludert Tyrkia, med 8.094 personer. Det tilsier 6,4 prosent av arbeidsstyrken, 29 prosent av de helt arbeidsledige blant innvandrere og 12 prosent av samtlige helt arbeidsledige.