Politikk

Ny lov i Finland: Kan miste statsborgerskapet

Fra og med 1. mai kan personer med dobbelt statsborgerskap som begår alvorlig kriminalitet rettet mot landet bli fratatt det finske statsborgerskapet. Dermed har Finland innført den loven som endte med Sylvi Listhaugs justisministerexit.

Kriminaliteten som omfattes av den nye loven som kan føre til tap av statsborgerskapet handler om terrorisme eller landsforræderi som kan gi minst åtte års fengsel, melder hbl.fi. Her inngår blant annet krenkelse av Finlands suverenitet, landsforræderi og spionasje.

Loven Ap stoppet

Loven omfatter også brudd på forbudet mot kjemiske våpen, alvorlig menneskehandel, gisseltaking og kapring dersom kriminaliteten har et terrorformål.

En annen forutsetning for at en person mister det finske statsborgerskap, er at personen blir dømt til en ubetinget straff på minst fem år. Det er da Migrasjonsstyret som tar avgjørelsen om tap av statsborgerskap.

Flere husker nok av det var en lignende sak som førte Sylvi Listhaug (FrP) ut av justisministerstolen. Regjeringen ønsket å inndra pass og statsborgerskapet fra fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt, men Ap ønsket kun å gjøre det ved dom (ikke at departementet traff beslutningen, slik som forslaget lød). Da skrev Listhaug på Facebook: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», og dermed var den politiske krigen i gang. Ap ble rasende, og kalte Listhaugs «retorikk» for både nedverdigende og feilaktig.

Men resultatet ble slik Listhaug beskrev det, nemlig at terroristenes rettigheter går foran nasjonens sikkerhet – det vet vi når i dag når vi sitter med IS-krigerproblematikken i fanget.

Den nye loven i Finland kan for øvrig heller ikke brukes mot IS-krigerne og deres ektefeller, da den ikke har tilbakevirkende kraft.

Seksualforbrytelser

I januar i år uttalte Finlands innenriksminister Kai Mykkänen at også personer som har gjort seg skyldig i seksualforbrytelser burde fratas statsborgerskapet.

Forslaget ble fremmet etter at politiet i finske Uleåborg avdekket en rekke voldtekter der samtlige mistenkte var innvandrermenn. Overgrepene var hovedsakelig rettet mot jenter under 15 år. I et tilfelle ble ei finsk jente mellom 10 og 14 år brutalt voldtatt gjennom flere måneder av åtte menn som skal være fra Midtøsten.

En i politiledelsen i Uleåborg uttalte da følgende: – Det er en ekstremt alvorlig aggresjon mot en mindreårig. Jeg har aldri sett noe liknende i min karriere.

Han krevde også at de som får permanent oppholdstillatelse i Finland skal forplikte seg til finske verdier.

– Man kan ikke komme til Finland for å søke beskyttelse og siden skape uttrygghet selv, sa Mykkänen til svenske Yle.

Slik utrygghet kom imidlertid ikke den finske regjeringen til livs ved denne lovendringen, da den ikke omfatter seksualforbrytelser. Men kjenner vi finnene rett, de er ikke akkurat et handlingslammet folk, så vil de nok hoste opp en lovendring som slår hardt ned på slike forbrytelser.