Politikk

IS-sympatisører mister oppholdstillatelsen i Norge

FrPs landsmøte vedtok en viktig resolusjon om IS-sympatisører med tilknytning til Norge. Følger ikke de øvrige partiene opp den, kan de ikke ha tatt innover seg hvilket grusomt regime IS er.

For noen dager siden ble det kjent at Fremskrittspartiet ønsker at Regjeringen skal trekke tilbake oppholdstillatelser for alle med IS-tilknytning.

– Vi skal jobbe for at IS-krigere og IS-kvinner ikke hentes til Norge med hjelp fra norske myndigheter. Som parti skal vi jobbe for at det ikke gis familiegjenforening og oppholdstillatelse til mennesker tilknyttet IS. Men vi skal også jobbe for å trekke tilbake oppholdstillatelse til de som har tilknyttet seg IS, sa FrP-leder Siv Jensen på en pressekonferanse før partiets landsmøte i helgen.

På åpningen av landsmøte fredag 3. mai kunngjorde justisminister Jøran Kallmyr sa han at dette skal gjennomføres som en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) – og det allerede i dag, mandag. Regjeringen har en generell instruksjonsmyndighet overfor den statlige forvaltningen, og den trenger således ikke å behandles av Stortinget.

Kallmyr sa at Norge så langt har hatt plikt til å ta imot både norske statsborgere og fremmedkrigere av utenlandsk opprinnelse med en norsk oppholdstillatelse, men ifølge instruksen vil den vil den sistnevnte gruppen nå miste alle sine rettigheter i Norge.

Vedtatt resolusjon

På landsmøte søndag ble følgende resolusjon, under overskriften «Det finnes ingen angrefrist for IS-krigere og sympatisører», vedtatt (vår uthev.):

Som IS-kriger eller IS-sympatisør har man valgt å støtte et terrorregime. Det valget har noen konsekvenser, og en av de er at du ikke lenger er velkommen i Norge.

Verdens øyne retter seg i disse dager mot Syria og det som nå er igjen av terrorregimet til IS. IS-krigere og sympatisører har vendt det norske samfunnet ryggen og kjemper mot vårt land og våre verdier. De støtter halshugging, brenning, voldtekt og drap på uskyldige mennesker. Dette er farlige personer som vi ikke ønsker til Norge. De fortjener lange fengselsstraffer, og bør dømmes og sone der de har begått sine grusomme forbrytelser.

Norske myndigheter har et overordnet ansvar for å beskytte samfunnet mot farer og trusler. IS-krigere og deres støttespillere utgjør en stor sikkerhetstrussel, og Norge må derfor beskyttes mot disse. Norske myndigheter skal ikke under noen omstendigheter hjelpe eller medvirke til at IS-krigere eller IS-sympatisører kommer tilbake til Norge. Norge kan ikke avvise norske statsborgere på grensen. Dette betyr at dersom IS-krigere og sympatisører med norsk statsborgerskap kommer til Norge på egen hånd, skal de pågripes, etterforskes og straffes. Dersom de kommer med barn, skal barna deres tas hånd om av barnevernet.

Kvinner som har reist frivillig til IS har gjort seg medskyldig i de groveste forbrytelser mot menneskeheten, og deltatt i ett av de verste terrorregimene verden har sett siden andre verdenskrig. FrP vil under ingen omstendighet aktivt hente IS-kvinnene til Norge.

FrP krever at IS-krigere eller IS-kvinner som har norsk oppholdstillatelse, midlertidig eller permanent, skal miste oppholdstillatelsen umiddelbart, og utvises fra Norge. Ingen av disse, hverken voksne eller barn, skal noen gang komme tilbake til Norge.

Situasjonen er uavklart, det finnes mange problemstillinger som ikke er kjent eller avklart og situasjonen endrer seg raskt.

Dersom barn med norsk statsborgerskap er blitt foreldreløse eller er uten omsorg av familien i utlandet, kan norske myndigheter bistå, ta over omsorgen og hente hjem disse barna slik at de kan ivaretas innenfor trygge rammer. Men – dersom foreldreløse barn skal hentes til Norge, er det et absolutt krav at det gjennom DNA-testing er 100 prosent sikkert at de har krav på norsk statsborgerskap.

FrPs landsmøte slår på dette grunnlag fast at:

    • Hensynet til nasjonens og innbyggernes sikkerhet, alltid skal ha høyeste prioritet.
    • Norge bør arbeide for en felles europeisk tilnærming på problemet.
    • Det beste er at IS-krigerne straffes der forbrytelsene har skjedd, og det må arbeides for å få på plass en internasjonal ad-hoc straffedomstol.

Nødvendig politikk

Hvis dette blir Regjeringens politikk, betyr det at enhver norsk statsborger som returnerer for egen maskin til Norge med, eller som har utvist, IS-sympati, skal pågripes, etterforskes og straffes. Returnerer de med barn, skal barna under barnevernets omsorg. Det skal det nok bli litt bråk om, ikke minst fra eventuell herboende familie og iverivrige politikere, særlig fra Venstre. Men det er jo en kjensgjerning at de nå er besteforeldre har som foreldre fostret IS-sympatisører.

IS-sympatisører uten norsk statsborgerskap, men med permanent eller midlertidig oppholdstillatelse, fratas alle rettigheter og får dermed ikke returnere til Norge. Det samme gjelder deres barn. Her kan det imidlertid bli en juridisk floke, for hvis barnet er født i Norge har det etter all sannsynlighet rett til norsk statsborgerskap. I så fall kan vi stå overfor problematikken med å skille barn og foreldre, noe som per se ikke er tillatt. Spørsmålet i så måte er om ansvaret alene skal legges på foreldrene, at de enten gir fra seg barnet for omsorg i Norge eller holder familien samlet utenfor Norge. Det er noe med den «angrefristen» som FrP peker på i overskriften av resolusjonen.

Foreldreløse barn kan bli hentet tilbake til Norge, men da skal det bevises at de samme barna har krav på norsk statsborgerskap. Det kan jo i seg selv bli en utfordring. Hvis både mor og far er forsvunnet, eventuelt drept, kan det by på problemer med å DNA-teste noe opp mot noe en kanskje ikke har tilgang til. Har de samme familie i Norge, skulle det jo være en rimelig enkel oppgave – gitt at familier her aksepterer slik DNA-testing. Det kan nok noen finne på å nekte, kanskje for å skjule tidligere juks.

Så er det å håpe at regjeringskollegane Høyre, Venstre og KrF ser betydningen av en slik politikk. Hvis ikke, kan de umulig ha tatt innover seg hvilket grusomt regime IS er. Så er det selvsagt slik at barna er uskyldig, men de samme barna har vi også sett kan være terrortrente. Uansett er det slik i alle andre sammenhenger at barn er foreldres/foresattes ansvar. Her er jo både H, KrF og V vært krystallklar når det gjelder foreldre som sender sine barn på lange opphold i foreldrenes opprinnelsesland. Så, likhet for loven.