Innvandring

Bøter på 55.000 kroner per migrant fra Middelhavet

Den italienske innenriksminister Matteo Salvini har siden den nye regjeringen tiltrådte for om lag ett år siden arbeidet for å bremse NGO-enes båttrafikk, der de plukker opp migranter fra menneskesmuglernes skrale båter i den sentrale delen av Middelhavet. Hans siste idé er å straffe NGO-ene økonomisk.

Nye regler skal gjøre det mulig å dele ut bøter på opp til til 5.500 euro (ca. 55.000 kroner) per migrant som fraktes til Italia. Det skal fremgå av et dekret som innenriksminister Matteo Salvini i løpet av kort tid skal presentere i det italienske parlamentet, hvor hans parti Lega sammen med samarbeidspartiet Femstjernebevegelsen har absolutt flertall.

NGO-er mener tiltaket er en krigerklæring.

«Det er som å gi bøter til ambulanser for å kjøre pasienter til sykehuset – det truer alle rettsprinsipper om plikten til å redde liv,» heter det fra den kanten, mens de glemmer å fortelle at vi snakker migranter som prøver å ta seg ulovlig inn i Europa, og at det er ingenting som tilsier at de samme, som betaler menneskesmuglere en høy pris for en risikabel ferd, gjør annet enn å risikere eget liv for et bedre økonomisk liv.

Det er med andre ord en betydelig utvidelse av «plikten til å redde liv», da nettopp disse NGO-enes båttrafikk er med på å holde liv i en livsfarlig praksis. I tillegg til å berike menneskesmuglerne, som nå er en business på høyde med narkotikatrafikken.

For øvrig er Salvinis forslag ikke å unnlate «å redde liv», men å frakte de samme til Italia.

Kontroversielt – men særdeles populært

Salvini har tidligere nektet båter å legge til kai med migranter, noe som flere ganger har fremtvunget en fordeling av migranter til andre EU-land. Dette har gjort Salvini og Lega svært så populær, om enn noen omfatter den førte politikken på området som kontroversiell.

Populariteten til Lega kan imidlertid skygge for samarbeidspartner Femstjernebevegelsen. Lederen av Femstjernebevegelsen, Luigi Di Maio, skal en rekke ganger tatt avstand til Salvini og Lega i et forsøk på å markere seg over samarbeidspartneren – som bare har sust oppover på meningsmålingene. Men så langt er det fortsatt Lega som innkasserer velgernes tillit.

Italias president, Sergio Mattarella, skal heller ikke være særlig begeistret for bøter-dekretet og overveier å blokkere for å få det vedtatt i parlamentet, skal kilder i Quirinalepalasset (den offisielle residensen til Italias president) fortalt til avisen Corriere della Sera.

Utnytter barn

Hvis det gjør inntrykk på Salivine, så mener Berlingske at han ikke lar seg merke særlig av det. For i stedet fikk NGO-skipet Sea Watch 3, som for øyeblikket befinner seg utenfor Libyas kyst, med seg følgende beskjed på veien: «Dere gjør klokt i ikke å ta migranter ombord. Vi vil om nødvendig stoppe dem med alle midler,» het det fra innenriksministeren.

Returnerer båten med for eksempel 100 migranter kan regningen plutselig lyde på 5,5 millioner kroner for NGO-en.

Sea Watch 3 har for øvrig festet en tweet fra 9. mai med en video av et guttebarn som drukner, med følgende tekst:

«Election campaigns are running: Everyone is talking about European values, we are defending them. Help us and share this video!»

Det påtakelige er at NGO-er glemmer å fortelle at det hovedsakelig er unge menn i sin beste alder som trenger denne «livredningen», men de vet nok også at de har mainstream media med seg: Utnyttelsen av barn i denne propagandaen er det ingen som påpeker – de bruker jo samme trikset selv.

Så får vi andre holde hodet så kaldt at vi finner løsninger for å stoppe denne livsfarlige trafikken, ikke minst hvis en har hjerte for uskyldige barn.

(Forsidebilde: illustrasjonsfoto fra YouTube)