Integrering og integreringspolitikk

SVs bunnivå om skolevolden: – Politiet skaper utrygghet

Volden i grunnskolen har eksplodert. Det nærmer seg kommunevalget, og SV flytter derfor fokuset bort fra realitetene: Det er politiet som syndebukk. Resultatene av SVs politikk gjennom mangfoldige år tåler nemlig ikke et ærlig og kritisk blikk.

La oss se på en statistikk fra grunnskolen i Oslo som omhandler vold og truler mot lærere. Altså barn som er voldelige mot voksne autoriteter.

Økningen er mildt tatt dramatisk og skrekkinngytende. Dette betyr at i 2017 forekom det 16 volds- og trusselhendelser i Osloskolen daglig. På tre år økte hendelsene til nesten fire ganger flere. Det må understrekes at 1006 av hendelsene i 2017 er knyttet til spesialskoler.

I 2015 ble 157 av hendelsene rubriserte som svært alvorlige, mens 425 ble karakterisert som alvorlige.

I 2017 var tallene henholdsvis 426 og 1219.

Man undrer: Hva har skjedd i samfunnet vårt?

Få fokuset over på snuten

Og selvsagt handler det om vold mellom elevene også. Det mest oppsiktsvekkende i denne sammenhengen var da rektor ved Stovner videregående skole, Terje Wold, gikk ut og sa at han ikke kan tilby ansatte og elever et trygt og godt arbeidsmiljø.

– Jeg kjenner på uro for at elever og lærere kan bli skadet, sa Wold, leder av en skole med hyppig besøk av politi grunnet slåsskamper, inkludert med våpen.

Etter siste medieomtalte hendelse for to dager siden, der flere politipatruljer måtte rykke ut til Rustad skole i Oslo etter at en elev på 11-12 år truet en annen elev med kniv, går Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), høyt på banen og skyter på politiet (sic).

Thorkildsen sier dette:

«Nok en gang har politiet twitra om hendelser på skoler der det er snakk om små barn i krise. De bruker ord som «gjerningsperson» og «mistenkte», og sender av gårde uniformert og bevæpnet politi – noe som selvfølgelig skremmer vannet av både unger, foreldre og ansatte. Ting kommer ut av kontroll, og det er politiets framferd som forårsaker det» (vår utheving).

Politiet skal altså holde seg unna, og de skal ikke beskytte verken barn eller ansatte, er logikken hennes? Jeg vil anta at både lærere, foreldre og barna  tvert om hadde vært livredde om politiet ikke dukket opp og fikk kontroll. Men for den ansvarlige byråd Thorkildsen er problemet vel så mye at politiet twitrer om hendelsene. Kunne de nå bare holdt kjeft?

Problemet er ikke minst politiets ordbruk, mener byråden. Slik prøver hun i ren sosionomstil å få fokuset bort fra den brutale virkeligheten.

Og barna med kniver skal møtes slik:

«Vi må finne nye måter å gjøre dette på, ikke minst må vi snakke med barna sjøl for å finne ut av hva det er som skjer og hvorfor ting noen ganger går helt over styr. Disse barna har det jo veldig vondt, det må vi aldri glemme. Det betyr ikke at de ikke må stoppes når de mister kontrollen over seg selv, for det må de! Men vi sender altså ikke bevæpnet og uniformert politi etter småunger.»

Vil kneble både politi og presse

Selvsagt skal barna som truer og er voldelige også ha hjelp. Men hvis Thorkildsen virkelig vil finne ut av hva det er som skjer og hvorfor ting noen ganger går helt over styr, da må den tidligere ansvarlige statsråden for integreringen faktisk ta et ærlig og kritisk blikk på egen innvandringspolitikk – gjerne tilbake til tidlig 90-tallet. For det er liten grunn til å tro annet enn at den dramatiske voldsutviklingen i Osloskolen, og andre steder i landet, i høy grad er relatert til ikke-vestlig innvandring – som Thorkildsen og SV aktivt og åpent sa de ville berike oss med. Men dette blikket vil nok verken Thorkildsen eller andre i SV ha. For slik avrunder hun på Facebook 2. april:

«Jeg kommer til å ta opp politiets twitring og utrykninger med politiledelsen. Politiet skal skape trygghet, ikke motsatt. Vi må klare å utvikle fornuftige måter å samarbeide på, som gjenoppretter tilliten i befolkninga.»

Er det noen der ute som ikke tror at Thorkildsen iherdig vil gjøre sitt for å kneble politiet, og dermed også pressen som mister tilgang til sentral informasjon raskt? Selvsagt ønsker SV minst mulig oppmerksomhet om utviklingen på bakken som partiet i aller høyeste grad er ansvarlig for. HRS var eksempelvis tett på Stoltenberg-regjeringene på 2000-tallet, og så hvordan Ap konstant var i «krig» med SV på feltet: Nærmest alt Ap foreslo av innstramninger på innvandringen og tiltak for å bedre integreringen, gikk SV så og si konsekvent imot som et trassig og virkelighetsfjernt lite barn.  Det var et forferdelig trist, nesten ufattelig. Sagt med disse ordene: Personlig fikk jeg den bratteste «partipolitiske opplæringen» noensinne – og den handler ikke om å jobbe for landets beste.

Gått ut på dato

Thorkildsens opptreden er farlig i et demokratisk lys. Både hun og SV må stilles mot veggen av pressen. De må avkreves ansvar for faktisk ført politikk. Det Thorkildsen gjør nå er å prøve å gjemme seg bak barneoffer. Det er en særdeles nedrig opptreden fra det som skal være en ansvarlig politiker.

Thorkildsens troverdighet sank med dette til bunns. Hun er ikke oppgaven som folkevalgt verdig.

Illustrasjonsfoto HRS