Statistikk

Sverige topper kriminalitetsindeks

Av 39 land i Europa er det mest kriminalitet i Sverige - som dermed også er det mest utrygge landet.

Kriminalitetsstatistikk fra Numbeo, verdens største database med brukerbidragsinformasjon om byer og land over hele verden, forteller at Sverige er blitt det utryggeste landet av 39 land i Europa.

Sverige topper nå kriminalitetsindeksen med 49,35 hvilket igjen tilsier en trygghetsindeks på 50,65. Tallene gjelder så langt i 2019, men sammenlignet med 2018 rykker Sverige oppover på kriminalitetsindeksen i forhold til de øvrige landene. I fjor lå Sverige på 2.plass, med Ukraina på topp (dermed har Sverige og Ukraina byttet plass).

De tre tryggeste landene er således Estland (trygghetsindeks 79,20), Østerrike (78,63) og Sveits (78,50).

Men vel så interessant er Norges plassering. Så langt i 2019 plasserer vi oss omtrent midt på treet: Av 39 land ligger vi 19.plass med en kriminalitetsindeks på 35,32 og en trygghetsindeks på 64,68. I 2018 lå vi derimot på 8.plass på kriminalitet, vi har altså rykket elleve plasser nedover på kriminalitet og ditto oppover på trygghet. Det er den absolutte største endringen av de 39 landene sammenlignet med 2018.

Det neste landet som er blitt tryggere i forhold til denne statistikken, er Russland. I 2019 hadde landet en kriminalitetsindeks på 41,93, som tilsvarer en 10.plass, mot en 5.plass i 2018.

Landene som er registrert med mest kriminalitet ift de øvrige i 2019 sammenlignet med 2018, er Montenegro (fra 18. til 11.plass), Bosnia-Hercegovina (fra 12. til 7.plass), Malta (fra 26. til 22.plass) og Danmark (fra 36. til 32.plass). For de øvrige landene er endringene små.

Nå kan det være at disse endringene inn i 2019 må tas med en klype salt, vi snakker tross altså bare de tre første månedene av året. Men vi kan slå fast er at kriminaliteten i Sverige er høy sammenlignet med de øvrige 38 landene.

Så skal vi minne om at Numbeo definerer kriminalitetsnivåer under 20 som svært lave, mellom 20 og 40 som lave, mellom 40 og 60 som moderate, mellom 60 og 80 som høye og til slutt kriminalitetsnivåer høyere enn 80 som svært høye. Som vi ser av oversikten er det ingen av landene som ligger over 50, dermed havner de tretten øverste på listen i kategorien «moderate», de øvrige som «lave».

Europe: Crime Index by Country 2019