Islam

NRK blir ikke lei av å propagandere for islam

NRK klarer nok en gang å produsere et stykke arbeid som skal ufarliggjøre og normalisere islam. Tror virkelig NRK at folk flest lar seg så enkelt lure i år 2019?

Artikkelen «7 spørsmål og svar om islam», skal gjennom pedagogisk tilnærming prøve å avklare sentrale forhold innen islam. Tilnærmingen er på et slikt nivå at artikkelen kunne vært publisert i Aftenposten Junior.

Akademisk pondus?

«Hva sier egentlig Koranen om jihad, homofili og hijab?» Spørsmålet stilles av journalist Zofia Paszkiewicz, ikke-troende polakk, som hun selv presenterer seg som, og den er illustrert av Marco Vaglieri på en måte som understreker junior-nivået.  

Innledningsvis sies dette:

Koranen er muslimenes hellige bok og skal ha blitt overlevert til profeten Muhammad for 1400 år siden.

Overlevert? Det betyr at Koranens innhold ses på som Allahs egne ord.

Ordene ble ifølge islam åpenbart til profeten Muhammad av engelen Gabriel gjennom en tidsperiode fra og med år 610 frem til profetens død i 632.

(…)

Jeg har studert islam. Jeg har lest Koranen. Likevel er det mye i boka jeg synes det er veldig vanskelig å forstå.

For å finne svar på mine spørsmål har jeg snakket med to muslimer med litt forskjellig tilnærming til sin tro, og en religionsviter.

Da har «klassen» forstått undervisningstimens budskap? Og ekspertene er Mohammad Usman Rana, som mener at kun dem med «adekvat akademisk pondus innen islamsk vitenskap» kan «bidra til tolkning av teologien», som han har sagt det. Rana har altså adekvat akademisk pondus i dag, i henhold til ham selv, må vi tolke dette til. Den andre «muslimen», som NRK sier det, er konvertitten Linda Noor. De presenteres som «mine gode hjelpere». Han kalles helt ufarlig for «konservativ muslim», hun kalles «reformorientert».

At han er konservativ muslim betyr også at islams hellige tekster skal forstås i lys av tid og sted, det vil si kontekstualiseres, men at den tolkningsbaserte tradisjonelle islam skal være grunnlaget for kontekstualiseringen.

Rana mener også at det kreves dyp teologisk kunnskap for å tolke Koranen, og at det ikke er noe for «muslimen i gata» (min utheving).

Altså er det å tolke/forstå koranen overhodet ikke noe vi ikke-muslimer heller må beskjeftige oss med. Og muslimer skal lytte til de lærde og underkaste seg. Ja, dette er virkelig en godt start, NRK, og denne islam minner så veldig om salafisme og dets like ekstremiteter: blind adlydelse.

Alle kvinner i hijab

Artikkelen som skal forklare islams syn på ovennevnte spørsmål, utelukker nesten totalt fra Muhammeds liv, som er den desidert største kilden til islams tekster. Hadith utgjør nemlig hele 60 prosent av islams tekster, resten er koranen (14 prosent) og sira, Muhammeds historiske biograf.

Sammen skal vi ta for oss sju temaer fra Koranen, som jeg lurer ekstra mye på. Vi finner fram de aktuelle versene fra Koranen og reflekterer rundt tolkningene.

Kjære leser. Dette er ingen enkel sak å rase gjennom. Det tar litt tid om folk skal få lov til å forklare sitt syn og sin tro.

Jeg stiller ett spørsmål, peker på det aktuelle verset eller versene fra Koranen, får tre svar og reflekterer kort over dem.

Jeg håper det blir lærerikt, og at både du og jeg begriper litt mer av islam i 2019 mot slutten av saken.

Nok snakk – la oss komme i gang!

Alle kvinnene i illustrasjonene har hijab. Da vet vi det om NRKs holdning til tildekning av jenter og kvinner, som jo har vært kjent lenge: Muslimsk kvinner = hijab. Så hva er svaret om hijab: påbudt eller ikke? Selvsagt sier islamisten Rana, med Brorskapsprofil (velutdannet, en neve kort skjegg, vestlige klær), at «tilnærmet samtlige islamske teologer, fra islams fødsel til i dag, har tolket dette verset som tildekking av håret er et religiøst påbud». Og selvsagt føyer han til at «ingen skal tvinges», for å tekkes våre demokratiske ører. Implisitt sier han dog: alle eksperter er enige, så hvem er du til å opponere? For hvordan skal jenter og kvinner opponere mot Ranas tolkning når han sier så godt som alle lærde gjennom alle tider mener dette, og samtidig mener han at «muslimen i gata» ikke kan tolke?

Noor peker på det vi også har pekt på: det finnes tydelige regler for hvordan muslimske menn skal kle seg. De skal blant annet kle seg å en måte som levner ingen tvil om at de er muslimer (det sier hun ikke). Hvorfor kan menn bryte påbudene uten at det vekker oppmerksomhet eller spørsmål? Fordi det er stort sett menn som har tolket islam gjennom tidene, mener Noor. Ja, det samme kan sies om kristendommen, men hvorfor endte ikke kristendommen opp som en dinosaur, slik islam er i dag? Fordi islam er først og fremst en lovreligion, men dette sier ingen ett eneste ord om, og det mest avgjørende rundt islam overtydelige problem med å tilpasse seg et moderne, fritt og humant samfunn.

Så hva er konklusjonen til journalisten etter å ha fått svar fra ekspertene sine?

Kanskje grunnen til at hijaben har blitt et hett debattema er at det ikke står veldig tydelig hva muslimske kvinner må og ikke må ha på seg?

Dette er det gjennomgående nivået hos NRK, og da må også konklusjonen om «Hvorfor pugges Koranen utenat?», bli slik:

Koranen skal helst leses høyt og helst på arabisk. Og så skal man helst ikke selv prøve å finne ut hva man leser. Forsøket på å forstå kan fort ende med å misforstå.

Dette er som å høre Islam Net om «oppklaring av misforståelser», en grunnpåle, i henhold til dem selv, for sin eksistens som studentorganisasjon.

Jihad er som «nyttårsforsett»

Islam får også god drahjelp av NRK til å tone ned omfanget av voldelig jihad i islams tekster. Det er faktisk væpnet jihad som i rikt monn omtales i koranen, hadith og sira, og jihad som indre personlig streben er forsvinnende lite omtalt (kildematerial til dette finner man i kapittel 7 i boken min Islam. Den 11. landeplage). Hvor tror NRK islams krigere på 700-tallet hentet inspirasjon til å underlegge større landområder enn verden noen gang har sett, fra Spania, gjennom Nord-Afrika, Midtøsten og helt til det indiske subkontinentet (i 711, altså på under 100 år)? En fredelig, personlig, spirituell streben? Hvor tror NRK jihadister og terrorister i dag finner sin inspirasjon?

Men NRKs konklusjon om jihad er at det er den indre streben som er viktig:

Den jihad som muslimer flest virker å være mest opptatt av – som også kalles «store jihad» eller «selvets jihad» – er det å prøve å bli et bedre et menneske, leve sunnere, hjelpe andre. Et slags nyttårsforsett.

Det som kalles «lille jihad» og som er det vi utenfor religionen forbinder med jihad, altså hellig krig, er faktisk en mindre viktig del av islam (mine uthevinger).

Glemt er islam erobringer, glemt er terroren gjennom alle tider, glemt er guttene som sitter med våpen og i militæruniformer hos IS og leser koranen mellom de militære øvelsene, glemt er at Omar El-Hussein hadde en kopi av koranen med seg under terrorangrepene i København 14. februar 2015, og så videre.

Pølser og alkohol

Temaet pølser og alkohol – forbudt – viser i all groteskhet Ranas totalitære tankesett. Se hva han sier med mine uthevinger:

Det er flere vers i Koranen som omhandler alkohol. Forbudet mot alkohol og rusmidler ble innført gradvis. Det kan man se på versene i Koranen, hvor advarslene mot drukkenskap blir stadig tydeligere.

Dette er et eksempel på at det kreves ekspertise for å tolke Koranen og vite i hvilken sammenheng versene ble åpenbart i. Den gradvise implementeringen var for å gjøre folk vant til å takle forbudet, og handler nok ikke om diplomati overfor dem som drikker. Forbudet mot å spise svinekjøtt er noe av det tydeligste i Koranen.

Nettopp. Da IS herjet på sitt verste sendte over 100 islamske lærde ut et skriv stilert til IS. Skrivet skulle likesom være et bevis på hvorfor IS sine grusomme handlinger ikke var riktige, og ble omfavnet av Rana (og Bushra Ishaq). Brevet tar ikke avstand fra de groteske islamske straffene. Det som kommer frem er at IS innfører straffene for raskt. Folk får ikke tid til å tilvenne seg gradvis det nye regimet. Se dette opp mot hva Rana sa over her: Den gradvise implementeringen var for å gjøre folk vant til å takle forbudet, og handler nok ikke om diplomati overfor dem som drikker.

NRKs fremstilling gir assosiasjoner til ren misjonering og derav potensial for konverteringer. Men verst av alt: dette er politisk propaganda som likner stater vi ikke ønsker å sammenlikne oss med. Dertil skal vi nå tvinges til å finansiere NRK over vår egen skatteseddel.

NRK