æreskultur

«Hun må slaktes fra øre til øre,» sa faren

Familien fra Syria fikk opphold som kvoteflyktninger fra Syria i 2014. Men i Norge mente faren han mistet kontrollen med datteren.

Det er en historisk dom som falt i Høyesterett 4. mars. For første gang fastslås det at såkalt «ære» var det viktigste motivet, melder NRK.no.

Da familien fikk opphold i Norge i 2014 var datteren 16 år. Faren erfarte at i frie Norge er det ikke så enkelt som i Syria å holde kontroll med kvinnene. Datteren var blant annet kjæreste med en eldre gutt, noe faren ikke aksepterte.

Slakt henne

Dommen bygger blant annet på lyd- og tekstmeldinger (oversatt fra arabisk) som faren har sendt til både datteren og sønnen (19). Til datteren het det:

« … Jeg håper at du skal ydmykes, at den ene tygger deg for så å spytte deg ut og tygge og spytte ut, og du vil si, ja min far hadde rett. Ditt ludder, din hore, som du har ydmyket oss …».

Og – som denne såkalte æreskulturen forlanger – fikk sønnen også tildelt rollen som vokter og bøddel, da faren selv mente at han hadde sviktet:

«Jeg er en bikkje som ikke har slaktet henne og gått i fengsel. Hun må slaktes fra øre til øre».

« … Du slakter henne og drar videre! Du rømmer til Tyskland med sine 80 millioner innbyggere, jeg sender til deg og ordner for deg …».

Ordlyden i farens meldinger oppfattes nok av mange som særdeles forskrudd, men vår erfaring er at det nettopp er en slik talemåte som er vanlig i slike æreskulturer. Det er ikke uvanlig å skremme barn og unge, ikke minst jenter, med at foreldrene skal «skjære dem i småbiter og putte dem i fryseren» hvis de ikke følger familiens ordre. Guttene i familien læres tidlig opp til at de også har et ansvar for at jentene oppfører seg etter æreskodeksen – og da ikke bare overfor «sine egne» jenter og kvinner i familien eller storfamilien, men i miljøet. Følger ikke de ordre, er de like utsatt for vold, trusler og kanskje drap som kvinnene.

For noen tiår siden var debatten her i Norge hvorvidt det faktisk var noen som levde etter en slik æreskodeks. Nå vet vi langt bedre. Dette er en kultur og verdier man ikke legger fra seg ved landegrenser, men de er fullstendig på kollisjonskurs med vestlige frihetsverdier.

Den syriske faren har åpenbart også en idé om at det er enkelt å gjemme seg i Europa, bare det er et land med «mange nok» innbyggere – og det kan jo være at han har rett. For hvor mange som lever under jorda i Europa er det ingen som har noen tall for, bare særdeles usikre estimat. Men det vi vet, er at det er blitt langt flere etter folkevandringskrisa i 2015.

Viktig

Ifølge NRK ble familiefaren i lagmannsretten dømt til ett år og åtte måneders fengsel, samt å betale erstatning til sine barn, men der altså Høyesterett forkastet hans anke.

Aktor, førstestatsadvokat Asbjørn Eritsland ved Rogaland statsadvokatembeter, mener dommen er historisk.

– Dette er første gang Høyesterett uttaler at ære er det viktigste motivet i en straffesak. Han beordret sin eldste sønn, ifølge dommen, til å begå æresdrap på sin søster. Og når sønnen nekter å gjøre det, blir også han utsatt for trusler om drap, sier Eritsland.

Dommen er også et bevis på at Norge tar disse sakene «på største alvor», sier Eritsland. Det er i så fall på tide. Det er nok av dommer der det faktisk har vært formildende at tiltalte kommer fra en æreskultur, at det var noe vi som samfunn måtte forstå og at det egentlig ikke var så alvorlig ment. Men Eritsland har skjønt det:

–Det kan fort bli parallellsamfunn i Norge, hvis vi ikke slår ned på vold og trusler i kulturer der ære betyr mye. Derfor er denne dommen viktig.

Ifølge politiet var ikke truslene faren fremsatte mot sine barn tilfeldige, de var systematiske, hadde et visst mønster og var nøye overveid. I tillegg oppfatter både datteren og sønnen at truslene varer livet ut. Det har de etter all sannsynlighet også rett i. Et æresbrudd kan kun opprettes ved å ta i bruk de «gyldige» virkemidler – og det er alltids noen som er villig til å gjennomføre det som er nødvendig, hvis du er ute av stand til å gjøre det selv. «Mister» din datter sin jomfru i et utenomektskapelig forhold er saken klar: Enten må hun gifte seg med han, hvis det er noen familien kan godta, eller så skal hun dø. Og gjerne han også.

Politioverbetjent Jasmina Holten ved Stovner politistasjon i Oslo er fagspesialist på æresvold og æresdrap, har bistått som sakkyndig i saken og hun mener dommen er viktig fordi den skaper presedens i saker som omhandler æresvold.

Retur og tvangsgifting

Det er datteren som har eller bidratt til at faren ble anmeldt, noe som i seg selv er en modig handling. Akkurat når denne anmeldelsen fant sted fremkommer ikke, men det kan være at returen til Syria fikk datteren til å skjønne alvoret.

For familien fikk altså opphold i Norge i 2014, men våren 2016 tok faren med seg barna tilbake til Syria og området de hadde fått status som kvoteflyktninger fra: Idlib-provinsen som da var kontrollert av blant annet den islamistiske opprørsgruppen al-Nusra, med troskap til al-Qaida. Denne returen skal ha handlet om at faren prøvde å komme seg unna barnevernet, men politiet mener også at han planla å tvangsgifte datteren der. På ettersommeren dro de så tilbake Norge.

Faren drar altså tilbake til et kampområde, kanskje med et tvangekteskapsmotiv, i tillegg til truslene han har utsatt sine barn for – og dommen for det hele? Jo, det er altså ett år og åtte måneder – som aktor Asbjørn Eritsland mener er en «historisk streng» lengde på straffen. Tilbake sitter, på hemmelig adresse, en alvorlig psykisk skadd datter og antakelig en vel så skadet sønn.

Kanskje man ikke helt forstår denne såkalte æreskulturen helt enda?