Aktuelt

Fylkesvis fordeling stemmeberettigede 1999-2019

Stemmeberettigede i Norge fylkesvis 1999-2019 fordelt på utenlandske statsborgere, innvandrere med norsk statsborgerskap, norske statsborgere i utlandet og nordmenn (eller øvrig befolkning).

Dette oversikten er knyttet til saken om at stadig flere stemmeberettigede i Norge er utenlandske statsborgere eller innvandrere med norsk statsborgerskap. Kilden er SSB.

For norske statsborgere er reglene for stemmerett omtrent som ved stortingsvalg. Det vil si at de må ha fylt 18 innen utgangen av valgåret, ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

Utenlandske statsborgere kan også stemme ved kommunestyre og fylkestingsvalg i Norge dersom de oppfyller kriteriene ovenfor og har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen. Statsborgere fra et annet nordisk land som har blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret har også stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge.

For å kunne stemme må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske og utenlandske statsborgere.

ALLE FYLKER

ØSTFOLD

AKERSHUS

OSLO

HEDMARK

OPPLAND

BUSKERUD

VESTFOLD

TELEMARK

AUST-AGDER

VEST-AGDER

ROGALAND

HORDALAND

SOGN OG FJORDANE

MØRE OG ROMSDAL

TRØNDELAG (Merk: Etter 2017 har SSB slått sammen Nord- og Sør-Trøndelag til Trøndelag. Her er tallene slått sammen fra og med 1999)

NORDLAND

TROMS

FINNMARK