Terrorisme og ekstremisme

17. mai med enda mer bevæpnet politi

Til tross for at sikkerhetsnivået ikke er hevet, skal politi over hele landet bære våpen på 17. mai.

Politiets innsatspersonell over hele landet skal være bevæpnet under større arrangementer og folkeansamlinger 17. mai, opplyser Politidirektoratet i pressemeldingen.

Som flere steder i fjor, vil innsatspersonell som jobber i tilknytning til barnetogene være bevæpnet. Slik bevæpning tas i bruk i større grad enn tidligere ved at denne praksisen nå gjennomføres i hele landet.

– Vi jobber med å legge til rette for en trygg og fin feiring, og vurderer betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som avgjørende for å sikre en best mulig beredskap på 17. mai, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Ingen konkret trussel

Ifølge politidirektøren foreligger det ingen konkrete trusler mot 17. mai, og det kan jo være riktig nok. Men all den tid politet, som selv minner om at de har lang erfaring med å ivareta sikkerheten rundt store arrangementer, har iverksatt de tiltak vi mener er nødvendige for at nasjonaldagen kan gjennomføres på en trygg og god måte, så tilsier det at «noe» må ligge grunn.

Bjørnland peker internasjonalt.

– Hendelser ute i Europa de senere årene er en påminnelse om at vi alltid må ta høyde for at uønskede hendelser kan inntreffe. Selv om det ikke foreligger en konkret trussel, er dette noe vi tar på alvor gjennom å sørge for å ha god beredskap tilgjengelig denne dagen, sier Bjørnland.

Til NTB utdyper Bjørndal med kjente handlingsmønstre:

– Handlingsmønstre i gjennomførte terrorangrep ute i Europa har vært rettet mot større folkeansamlinger. Derfor har vi besluttet at den praksisen som var i Oslo i fjor, skal vi i år ha i hele landet. Det betyr at operativt personell tilknyttet større arrangementer skal være bevæpnet 17. mai.

Oppfordrer alle til å feire 17. mai

Bjørndalen påpeker at politiet samarbeider på vanlig måte med både arrangører og kommunene om sikkerheten rundt 17. mai. Noen tiltak er synlige for publikum, men en stor del av jobben handler om forebygging i forkant av arrangementene.

– Vi som jobber i politiet skal gjøre vårt for at 17. mai blir et flott arrangement, og oppfordrer alle til å feire nasjonaldagen slik de pleier, sier Bjørnland.

Det betyr at utvidet politibevæpning kommer i tillegg til en rekke andre sikkerhets- og beredskapstiltak på nasjonaldagen, hvorav ikke alle er kjent for offentligheten. Alle som har feiret 17. mai i Oslo og tatt et blikk oppover har kanskje registrert at det foregår «ting» på en rekke tak av byens bygninger. Der kan du skimte tungt bevæpnet politi. NTB viser til at spesielt det store barnetoget opp Karl Johan og forbi slottsbalkongen i Oslo fått ekstra oppmerksomhet fra politiet de siste årene. I fjor var sidegater til paradegaten sperret av med busser og politibiler, og selve toget ble passet på av bevæpnet politi.

Nye tider. Nye tradisjoner.