Politikk

Verken IS-mødre eller deres barn får beholde statsborgerskapet i Danmark

Den danske regjeringen vil nå ta statsborgerskapet fra IS-kvinnene og deres barn. – De er født av foreldre som har vendt Danmark ryggen, og derfor skal de ikke tilhøre Danmark, sier innvandringsminister Inger Støjberg.

Dansk Folkeparti (DF) har lenge presset den danske regjeringen til å gå til dette skrittet som første europeiske land. Frem til i dag har regelen vært at  barn av IS-krigere med dansk statsborgerskap automatisk blir danske. Nå har DF inngått avtale med regjeringen om at barna til IS-krigere mister retten til dansk statsborgerskap.

Hvis en dansk statsborger, der er draget i krig for eksempelvis Islamisk Stat, får et barn i eksempelvis Syrien, får barnet ikke længere dansk statsborgerskab.

Det er resultatet af en aftale indgået mellem Dansk Folkeparti og regeringen.

Som reglerne er nu, har børn af en syrienskriger med dansk statsborgerskab automatisk kunnet få statsborgerskab.

Men det skal være slut, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

– De er født af forældre, der har vendt Danmark ryggen, og derfor skal de ikke tilhøre Danmark, siger hun.

– De må ta konsekvensene

Også DFs Christian Langballe uttrykker at han er tilfreds med avtalen. Han peker på at foreldrene selv har vendt Danmark ryggen.

– De er født dernede, de har aldrig kendt Danmark, de har ingen tilknytning til Danmark, og så skal vi jo lige huske på, at det er forældrene, der har valgt at tage ned i krigszonen for at kæmpe for Islamisk Stat. Og det må de jo så tage konsekvensen af.

Den nye regelen skal kun gjelde for dem med dobbelt statsborgerskap.

Langballe viser til det vanvittige terrorangrepet i Paris i november 2015, der 129 personer ble drept. IS-krigere var med på angrepet.

Spørsmålet som blant annet stilles nå er om Danmark bryter internasjonale konvensjoner og statsborgerskap. Støjberg er sikker i sin sak:

– Jeg er fuldstændig sikker på, at det her er inden for konventionens rammer, siger Inger Støjberg.

Avtalen kan ikke vedtas i dag, men først etter nasjonalvalget som forventes å finne sted i slutten av mai.

DR