Islam

Totalitær moské trues med dagbøter etter lovbrudd

En bygning i Drammen brukes som moské av det totalitære Brorskapet. Nå truer kommunen med dagbøter på 1 000 kroner. Dette fordi den ene etasjen er godkjent som fysikalsk institutt, men ble benyttet ulovlig som bønnerom. Kanskje man heller skulle fokusere på ideologien i bønnerommet?

Bak oppkjøpet av bygningen i Nordahl Bruns gate 1 i Drammen, står Amanastiftelse som henter penger fra Midtøsten. Stiftelsen står bak flere oppkjøp av bygninger i Norge som drives etter det totalitære Brorskapets ideologi.

I Nordahl Bruns gate holder Det islamske forbundet til. Dette er en lokal avlegger av Det islamske forbudet i Oslo, også kalt Rabitamoskeen, som er Norges største Brorskapsmoské. Og det er Det islamske forbundet som opprettet Amanastiftelsen i 2014. Stiftelsen har som formål å hjelpe muslimer med å reise moskeer i Norge.

Ulovlig bruksendring

Amanastiftelsen kjøpte bygningen i Drammen i 2015 for seks millioner kroner til en forsamling i dag på over 1 100 medlemmer. Etter at det ble gjort ombygninger, var komunene med politi og brannvesen på befaring. Moskeens ledelse fikk beskjed om at kommunen ville pålegge moskeen dagbøter på 2 500 kr hvis ikke bruken som bønnerom opphørte i førsteetasjen. Kravet etterlevde ledelsen.

Nå foreligger det trussel fra kommunen om dagbøter på 1 000 kroner hvis ikke lokalene tilbakeføres i tråd med dagens godkjente tegninger innen 25. mars.

I Drammens tidende 5. mars (betalingsmur) står det ikke ett ord om Brorskapsideologien eller hvem som står bak Amanastiftelsen, ei heller hvem som igjen sponser stiftelsen.

Stortinget tok grep

I 2015 avslørte HRS, på bakgrunn av at vi så at Brorskapet hadde opprettet Amanastiftelsen, at hvem som helst, også despotiske regimer, kan sponse moskeer og islamske bevegelser i Norge. Dette fikk Stortinget til å reagere året etter med forslag til lovendring:

«Stortinget ber regjeringen utrede en ordning som gjør at kun stater som praktiserer religionsfrihet, tillates å bistå med finansiering av trossamfunn i Norge. Regjeringen anmodes videre om å arbeide for å tette alle smutthull i regelverket, herunder bruk av stiftelser.»

Det muslimske brorskapet er av flere stater satt opp på liste over terrororganisasjoner. Trump vurderer å gjøre det samme.

I 2004 kom FBI over et dokument forfattet på arabisk av Brorskapet. Dokumentet skisserer Brorskapets aktiviteter, mål og strategi i USA. Brorskapets arbeid i USA, sier dokumentet, er «en type stor jihad for å eliminere og ødelegge den vestlige sivilisasjonen fra innsiden og
’sabotere’ dets miserable hus med hendene sine og de troendes hender». USA og Vesten skal «infiltreres og domineres», som det heter. Brorskapet
skal «presentere islam som et sivilisasjonsalternativ og støtte den globale islamske staten overalt der den er». Det «ultimale målet», sier dokumentet
videre, er at «Allahs religion seirer over alle andre religioner».

Hvis noen tror at ikke samme strategi gjelder overfor Europa, tror jeg man bør vurdere sitt standpunkts grunnlag for akkurat å mene det.

Det islamske forbundet i Drammen mottok over 1,2 millioner offentlige kroner i 2018. I Drammen er det nå registrert 18 moskeer (2018-tall).

Les mer om Amanastiftelsen, Brorskapet og deres mørke ideologi her.

Illustrasjonsbilde: HRS, gatebilde i Oslo indre øst.