Terrorisme og ekstremisme

Raja: «IS-barna er uskyldige.» Hvordan vet han det? Og hvorfor lar NRK dette passere?

Venstres Abid Raja står i igjen i beste sendetid på NRK og manipulerer. Han påstår hardnakket at IS-barn med foreldre som er norske statsborgere, "er uskyldige barn som ikke har gjort noe galt". Det vet han overhodet ingenting om, og det burde også NRKs debattleder ha påpekt.

Abid Raja (V) var på Debatten i går kveld angående om IS-foreldres barn aktivt skal hentes hjem til Norge. I flere runder liret han av seg påstander som han ikke har belegg for.

La meg bare slå fast følgende med en gang: Ja, barn er selvsagt uskyldige i utgangspunktet. Og de er i omgivelsenes vold, helt og holdent avhengig av om omgivelsene vil forme dem etter gode eller onde hensikter.

Så til Rajas utsagn:

– Vi må hjelpe disse barna, hvis de er norsk. Det er ikke bare vår etiske og moralske plikt, det er også vår juridiske plikt å stille opp for norske barn. Det er også sikkerhetspolitisk klokt å hente dem hjem så tidlig som mulig. Jo yngre de er, dess lettere å reintegrere disse inn i det norske samfunnet. For det er fullt mulig å gjøre.

Programleder Fredrik Solvang peker på den norsksvenske IS-krigeren med sju barn, Michael Skråmo, som har oppfordret til terror i Sverige, og spør Raja:

– Synes du det er en god idé å hente hans indoktrinerte barn tilbake til Sverige?

– Jeg tror du skal dra ned debatten noen hakk, Fredrik Solvang. – Jeg tror ikke du skal overdramatisere. For det første er det ingen barn som er tilbake nå, og vi snakker om uskyldige barn som ikke har gjort noe galt. Enkelte av disse barna ble tatt ut av barnehagen i Norge og dratt med ned dit. Disse har fremdeles ikke gjort noe galt og noen er født der i krigsområder. Å tenke at dette er noen som er tikkende bomber og skal eksplodere i fjeset på borgere her i Norge, det er å dra debatten vel langt (mine uthevinger).

Hva vet Raja, som vi andre ikke vet, om hva barn av norske borgere kan ha blitt opptrent til?

Ingenting, er det riktige svaret. Absolutt ingenting.

Men det vi vet, er at IS systematisk har oppdratt barna til IS-krigere til å begå de mest bestialske handlinger. Vi har sett dette i flere år nå, på den ene videoen etter den andre, endog av strupeskjæringer begått av småbarn som går vaggende med kniv frem til fastbundne fanger.

Skjermdump fra filmen «Children of ISIS».

Vi har sett gutter i 8 – 12-årsalderen på geledd, mangfoldige titalls unge. De trenes opp til å bli neste generasjons IS-krigere. Og det med vold, total lydighet, og koranen.

Hvorfor påpekte ikke Solvang disse kjente forholdene? Hvorfor lar han Raja i fri mundur få servere Fake News?

Nok en Fake News

Raka påstår at alle de visstnok 86 IS-barna som er tilbake i Frankrike, nå er behandlet av psykiatere og er «reintegrert», som han sier det, i det franske samfunnet:

– Jeg har møtte hjelpeapparatet der nede og de sier dette går veldig bra.

Man har klart å integrere dem, altså. Hva menes? Tidsperspektiv? Vi sliter med tredjegenerasjon og integrering i Norge. Hvis Rajas påstand stemmer, er det underlig at Raja ikke legger frem dokumentasjon, for dette er jo nyttig informasjon for ham å bruke da den stemmer med hans politiske budskap (innvandringens «berikelser»), og dessuten fremstår dette som en gave til hele Vest-Europa: her er oppskriften på integrering!

Hadde Raja med seg journalister på reisen sin? Er det noen andre der ute som har sett dokumentasjon på påstanden? Og, ikke minst, hvor gamle var disse 86 barna ved innreise til Frankrike?

Raja har også løsningen på hvem som skal ta seg av barn som reiser fra Syria til Norge.

– Veldig mange av disse barna har besteforeldre og tanter og onkler i Norge som er fullstendig, 100 prosent, mot IS og det disse foreldrene har stått for.

Virkelig? Hvordan vet han det? Har han snakket konkret med foreldre, onkler og tanter av aktuelle barn?

Jeg har det. Jeg snakket 23. februar 2015 på telefon med moren til IS-kvinnen Aisha Shezadi. Hun var tidligere bosatt i Bærum, først gift med Arfan Bhatti, deretter massemorderen til IS, nå drepte Bastian Vasques, tidligere bosatt i Skien. Moren til Shezadi fordømte overhodet ikke datterens ideologi, og på kritisk spørsmål fra meg om hva hun tenkte om at datteren tok sin lille sønn på den gang rundt 2 år til krigen i Syria, var svaret: – Det er hun som er mor og som har rett til å bestemme det.

Altså ikke snev av kritikk i forhold til datterns valg.

Altså, igjen, Fake News fra Raja.

Etter tre spørrerunder fra Solvang, svarer Raja til slutt at han mener barn opp til 15 år kan hentes til Norge. 15 år er som kjent straffbar lavalder.

Dette er gutter Raja vil ha hjem til våre gater og skoler. Skjermdump fra ovennevnte film.

Og her kan du se filmen som skjermdumpene er tatt fra, «Children of ISIS». Vi advarer om sterke scener.