Innvandring

Millioner av uigurere har rett til opphold i Sverige. Hva med Norge?

Den muslimske minoriteten på rundt 13 milllioner i Kina forfølges av myndighetene. Mange plasseres i såkalte "omskoleringsleire". Derfor mener Migrationsverket at uigurere har rett til flyktningstatus i Sverige. De samme uigurerne står bak terror både i Kina og Europa.

Den 8.juli 2010 var en merkedag for Norge. Tre menn ble siktet for å ha planlagt en eller flere terrorhandlinger, eventuelt også på norsk jord. Den ene var en uigur ved navnet Mikael Davud, og han var hovedmannen i cellen. De tre planla terrorangrep mot Jyllands-Posten, angivelig også en konkret tegner, og Davud innrømmet at han skulle ta den kinesiske ambassaden i Oslo.

I Kina står uigurere bak en rekke terrorangrep. De ønsker å løsrive Xinjiang, som de selv velger å kalle Øst-Turkestan, fra Kina. Xinjiang er den største kinesiske regionen. Uigurene fører kampen for løsrivelse gjennom partiet ETIP, Øst-Turkestans islamske parti. Oganisasjonen regnes som en del av al-Qaida og er ført opp på både Kinas og USAs terrorliste. Kina mener ETIP står bak titalls terroraksjoner; bombeangrep og nedslaktninger av mennesker med sigder eller lange kniver.

Kina har gått til kraftige motreaksjoner mot uighurene. Man har blant annet lagt begrensinger på islam i det offentlige rommet. Men de såkalte omskoleringsleirene har vakt mer oppsikt. Det skal være om lag en million uigurere og andre muslimske minoriteter i slike leire i Kina. De skal oppdras til å bli gode kinesere, heter det.

De tvinges til å akseptere kommunismen og fordømme islam og den uigurske kulturen, hevdes det fra uighursk hold. Den norske uigurkomitéen hevder at forholdene i det de kaller konsentrasjonsleirer, er verre enn mange fengsler, og at mange innsatte blir torturert.

Sverige ønsker velkommen

Det antas at Xinjiang-regionen har en muslimsk populasjon på 13 millioner, langt de fleste uigurere. Det er denne populasjonen Sverige nå åpner døren for, melder Samnytt. Det skal bli enklere for disse kineserne å få flyktningstatus i Sverige:

Migrationsverket bedömer att det är sannolikt att en asylsökande från Kina som är muslim och uigur eller tillhör någon annan turkisk folkgrupp, samt har haft sin hemvist i provinsen Xinjiang i Kina, i normalfallet riskerar att placeras i omskolningsläger eller att utsättas för andra typer av ingripanden. Eftersom grunden för detta är personens tillhörighet till viss folkgrupp eller personens religiösa eller (tillskrivna) politiska uppfattning, är personen att anse som flykting.

Omskoleringsleirene skal ha blitt etablert i 2017.

Hva gjør Norge og UDI? Følger vi i de svenske fotsporene? Det er vanskelig å se for seg at vi ikke gjør det, ettersom vi snakker om internering av folk, uten noen rettslig dom, og på ubestemt tid. Men utgangspunktet, at Kina angivelig vil beskytte seg mot separatister som endog bruker terror, er noe spesielt, om man kan si det slikt. Vi kan altså risikere å gi opphold til flere som Mullah Krekar.