Terrorisme og ekstremisme

Norge har mistet dyden

Den 8.juli 2010 ble en merkedag for Norge. Da ble tre menn siktet for å ha planlagt en eller flere terrorhandlinger, eventuelt også på norsk jord. De fleste reagerte antakelig med vantro på opplysningen, samtidig med at mange av oss antok at det hele ville koke bort i kålen. Ikke minst fordi PST gjorde det klart at de valgte å anholde mennene tidligere enn ønsket, i frykt for at saken skulle eksponeres i media og således bidra til bevisforspillelse. Da gårsdagens tilståelser om angivelige terrorangrep både mot danske Jyllands-Posten, en av tegnerne og den kinesiske ambassaden i Oslo ble gjort kjent, mistet derimot Norge dyden.

Rita Karlsen, HRS

Egentlig har vi vært forberedt, ikke minst gjennom PSTs årlige åpne trusselvurderinger, men når vi står overfor realitetene tar vi oss likevel i å oppleve at vi har mistet dyden. Fredelige Norge ”langt i gokk med nisselua godt trukket over hodet” har utvilsomt blitt en del av den globale utviklingen, og vi må bare innse at stadig flere terrorister, drapsmenn, krigere og torturister lever midt i blant oss. I PSTs trusselvurdering for 2010 ble trusselen i første rekke knyttet til støtte til ekstreme islamistiske aktører (personer, grupper, organisasjoner, nettverk eller stater) i utlandet som har en lokal eller regional agenda. Det het at dette er miljøer som er inspirert av ekstrem islamistisk ideologi, at de er få og ofte etnisk homogene, men at PST også de siste årene har registrert at det er vokst frem miljøer som er sammensatt av ulike etniske grupper.

Da de tre mennene ble pågrepet 8.juli 2010, bevitnet de PSTs trusselvurdering. Fellestrekkene for mennene er at de er muslimer og innvandrere, dog av ulik etnisk herkomst. Det er en med uighursk bakgrunn (en muslimsk minoritet i Kina), en med kurdisk irakisk bakgrunn og en fra Usbekistan. De tre mennene har alle lovlig opphold i Norge, henholdsvis som kvoteflyktning (uighuren Mikael Davud, 39, kom til Norge i 1999, norsk statsborger 2007), opphold på humanitært grunnlag (kurderen Shawan Sadek Saeed Bujak, 37, kom til Norge i 1999) og familiegjenforeningen (usbekeren David Jakobsen, 31, kom til Norge i 2002 som asylsøker men fikk avslag, oppnådde likevel tillatelse gjennom familiegjenforening).

Men til tross for pågripelsen var vi nok likevel en smule avventende. PST understreket at saken var alvorlig, ikke minst ut fra deres angivelige kontakt med al-Qaida, men påpekte også at mennene ble pågrepet tidligere enn hva som var den opprinnelige planen. Det hang sammen med at utenlandske medier skal ha vært kjent med etterforskningen, og PST fryktet således medieoppslag mens mennene var på frifot. Samtidig hadde nok mange av oss Bhatti-saken i bakhodet. Arfan Bhatti var den første i Norge som ble siktet for antatte terrorhandlinger etter at loven om terrorforbund i Norge ble innført i kjølvannet av 11.september-angrepene i USA. Men saken endte med at Bhatti ble frikjent for terrortrusler og drapsforsøk. Så selv om han ble funnet skyldig for skytingen mot synagogen i Oslo, for medvirkning til forsøk på drap, oppbevaring av våpen samt en del andre punkter som dommeren samlet sett mente hørte inn under ren torpedovirksomhet, ble altså ikke den viktigste anklagen fra PST tatt til følge. Hadde så PST denne gangen mer kjøtt på benene? Vi tillot oss vel å tvile.

Så da det i går ble kjent at kurderen fra Irak, Shawan Sadek Saeed Bujak, hadde innrømmet terrorplaner mot den danske avisen Jyllands-Posten, skjønte vi at Norges dyd er tapt. I tillegg skal Bujak ha tilstått at han var med på å skaffe skytevåpen for å drepe en av avistegnerne, som antakelig er en av de mest kjente tegnerne, Kurt Westergaard (75). PST har bekreftet tilståelsen mot Jyllands-Posten, men ikke mot tegneren. Samtidig ble vi gjort kjent med at uighuren fra Kina, Mikael Davud, som også er den antatte hovedmannen, kom med en helt annen tilståelse: Han tilsto at han, og han alene, hadde planer om å ramme den kinesiske ambassaden i Oslo. Sistnevnte opplysning skal ifølge VG være bekreftet av Davuds advokat, Carl Konow Rieber-Mohn.

Med andre ord har Bujak tilstått å være med på planer om terroranslag i Danmark, men ikke med hvem. For Davud og Jakobsen hevder ikke å kjenne til slike planer. Samtidig hevder altså Davud at de to andre ikke var kjent med hans planer. Og uansett; å innrømme eventuelle planer eller ”å ha snakket om” er i juridisk vurdering ikke det samme som å innrømme straffeskyld, hvis vi lytter til hvordan Bujaks advokater, Brynjar Meling og Arvid Sjødin, resonnerer i VG.

Bedre blir det ikke av at Bujak eller advokatene spiller muslimkortet. For ifølge advokat Meling frykter Bujak at hans tilståtte terrorplanlegging vil gjøre tilværelsen verre for muslimer i Norge. Meling hevder det er av samvittighetsgrunner at Bujak har tilstått:

– Bujak ville fortelle sannheten. Dette er viktig både for hans egen del og fordi han er opptatt av muslimenes omdømme og hvordan dette blir tatt i mot i samfunnet. Han er redd for at denne saken har gjort det vanskeligere for muslimer her i landet, og det er noe han dypt beklager, sier en av 37-åringens forsvarere, advokat Brynjar Meling.

Det må være tillatt å bemerke til Bujak at denne samvittigheten burde slått inn litt tidligere. Har Meling planer om å prosedere i en eventuell straffesak relatert til diskriminering av muslimer? Kanskje det hadde vært viktigere at Bujak forklarte hva det var som drev han til å skulle begå en terrorhandling mot Jyllands-Posten?

Således er ekspertkommentarene til de antatte terrormålene mer interessante. Til VG forklarer den svenske terroreksperten Magnus Ranstorp at Jyllands-Posten er blitt et sterkt symbol og at ekstremister har bestemt seg for å gjennomføre et angrep mot avisen:

– Jeg er ikke overrasket over at en av de terrorsiktede i Norge sier at Jyllands-Posten var målet for et planlagt angrep, sier terror-eksperten Magnus Ranstorp til VG Nett.Han er forskningsleder ved Senter for asymmetriske trusler ved Forsvarshøyskolen i Sverige.- Al-Qaidas kjerne har erklært Jyllands-Posten som et mål: Det er så ladet med symbolikk. Om angrepet er lite eller stort spiller ingen rolle for ekstremistene, siden alle vet hva det handler om, mener Ranstorp.

( … )

– Hvorfor er akkurat Danmark og Jyllands-Posten målet for terroristene, når også aviser i de andre skandinaviske landene har trykket de samme eller liknende tegninger?– Det er symbolikken. Jyllands-Posten var opphavet til karikaturene, de har gjentrykket tegningene og nå er Jyllands-Posten-redaktør Flemming Rose og Kurt Westergaard ute med bok. Det er «ingen» som kjenner til de andre avisene – Jyllands-Posten har stor symbolikk i den muslimske verden, sier terror-eksperten.- Ekstremistene har bestemt seg for å gjennomføre et angrep mot Jyllands-Posten. Det trenger ikke å nødvendigvis være et større angrep. Men det betyr ikke at de ikke vil angripe også andre mål, sier Ranstorp.

Terrorforsker Truls Hallberg Tønnessen ved Forsvarets Forskningsinstitutt er helt på linje med Ranstorp. Tønnessen er heller ikke overrasket over at Jyllands-Posten nok en gang kan ha vært målet for et planlagt terrorangrep. Han påpeker at Skandinavia, og spesielt Danmark, har vært i terroristenes fokus på grunn av Muhammed-karikaturer.

– Jyllands-Posten er knyttet til Muhammed-karikaturene, og det er ikke første gang det har vært planlagt terror mot avisen. De er blitt forsøkt angrepet av folk som har oppholdt seg lengre unna enn Norge også, sier terrorforskeren til VG Nett.

Men om terrorekspertene er enige i at Jyllands-Posten er et terrormål, er det heller ingen overraskelse hva gjelder anslag mot kinesiske interesser. Forsker Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt sier til NRK at Davuds engasjement for uigurene har vært kjent.

– Man har tenkt lenge at Davud hadde denne type motivasjoner, siden han har en historie fra denne separatistbevegelsen, og har uttrykt sterkt engasjement for uigurenes kampsak, sier Lia til NRK.

– Men man har ikke visst veldig detaljert hvilken tilknytning han egentlig har til den jihadistiske, voldelige og ekstremistiske delen av den bredere uigurske separatistbevegelsen, påpeker han.

– Han har angivelig blitt oppringt av en av lederne i det turkestan-islamske parti, som er den delen av separatistbevegelsen som ligger nærmest Al Qaida. Slik sett er det ikke overraskende at Kina og kinesiske mål angivelig er hans mål, forklarer Lia.

Derimot hevder Lia at det er svært sjelden man ser uigurer i internasjonale celler. Han mener det er snakk om en liten væpnet uigur-milits på 200 mann som holder sammen med al-Qaida i Waziristan, stammeregionen mellom Afghanistan og Pakistan.

– Det har vært én tidligere sak de uigurer har vært involvert i internasjonal terrorisme. Det var i Dubai, der målet var et kjøpesenter som solgte kinesiske varer, forteller forskeren.

– I den store sammenhengen er det en marginal gruppe i den globale jihadistbevegelsen, fastslår han.

Men selv om terrorgrupper slåss mot andre stater enn Norge, finnes det interessante mål for dem i Norge, påpeker forskeren.

– Dette gjør at man ikke så lett kan separerer seg fra den internasjonale terrortrusselen. Dette er en global trussel som berører mange flere enn akkurat den staten som gruppen kjemper mot.

Det vi derimot enda ikke kjenner til, er hvorfor tilståelsene, om enn av ulik karakter, kommer på dette tidspunktet. I juli benektet de alt, nå kommer det altså sprikende forklaringer.

I dag ble vi for øvrig også gjort kjent med at vestlig etterretning den siste tiden skal ha avverget en rekke terrorangrep mot europeiske byer. Angrepene skal ha hatt mønster av angrepet mot Mumbai. Det var den 28. november 2008 at terrorister slo til mot en rekke mål i Mumbai i India. Hoteller, sentralbanestasjonen, sykehus og utesteder ble rammet. Flere hundre mennesker ble tatt som gisler, og minst 166 mennesker ble drept i angrepene.

NTB melder at ifølge Sky News skal en militant gruppe med base i Pakistan har planlagt et simultanangrep mot London og større byer i Frankrike og Tyskland. Planleggingen skal ha kommet langt, men angrepet skal ikke ha vært umiddelbart forestående. Flere av dem som skal ha stått bak planene skal være drept i amerikanske droneangrep i Waziristan i Pakistan, området på grensa mot Afghanistan der Taliban og al-Qaida står svært sterkt. Angrepsplanene skal ha blitt oppdaget gjennom informasjonsdeling mellom etterretningsorganisasjoner i Frankrike, Storbritannia, Tyskland og USA. Britiske sikkerhetsmyndigheter skal ha avslått å kommentere saken, mens amerikanske tjenestemenn har avslått å kommentere på spesifikke terrorplaner, men bekrefter at målrettede droneangrep i Pakistan er ment å ødelegge militante nettverk som planlegger angrep.

Storbritannia hevet i januar i år trusselnivået til «alvorlig», det nest høyeste trinnet på terrortrusselskalaen. Ifølge Jonathan Evans, sjefen for britenes innenriksetterretning MI5, var det 16. september fortsatt «en alvorlig risiko for at et dødelig angrep kunne inntreffe».

I Frankrike har Eiffeltårnet blitt evakuert etter bombetrusler to ganger på to uker. Mandag denne uken ble det også ringt inn en bombetrussel til togstasjonen Gare Saint-Lazare i Paris, uten at politiet fant noe mistenkelig. Franske myndigheter mener landet står overfor en reell terrortrussel. Den 20. september sa landets innenriksminister at frykten også øker for at det skal komme et angrep fra en terrorcelle innenfor landets grenser.

Man får unektelig følelsen av at det kun er snakk om et tidsspørsmål.