Redaksjonelt

Melding til HRS-venner

Så er "leteaksjonen" etter ukjente HRS-venner kommet til sin ende herfra, men fortsatt er det flere som vi ikke klarer å identifisere.

Først av alt: Tusen takk til alle bidragsytere til HRS! Uten dere kunne vi bare pakket sammen – da vi hvert år utsettes for et enormt politisk (og media-) press for å bli fratatt statsstøtten. Dermed aner vi aldri hva neste års budsjett eventuelt vil bli, som selvsagt gjør det svært vanskelig å planlegge – for ikke å nevne å ansette flere. Hvem tør satse på en så usikker fremtid, dertil der «bonusen» er å stå i dritt og beskyldninger i det offentlige om hvilket fæle mennesker vi er. Slike «fæle mennesker» som i årtier har stått opp for fakta – og dessverre fått rett.

Til siste års ballade må jeg bare nevne én ting, som nesten er for humor å regne hvis det ikke hadde vist det politiske forfallet: Som kjent krevde Venstre, med Trine Skei Grande og Abid Raja i spissen, i budsjettforhandlingene at HRS skulle fratas statstøtten for at Venstre skulle gå inn i Solberg-regjeringen. Da de ikke fikk det til slik de ville, krevde de 8 millioner ekstra til organisasjoner som Venstre støtter (ikke minst organisasjonen som Raja selv opprettet, Minotenk). Slik kan politikere opptre – og slippe unna fordi gammelmediene ikke bryr seg. Derimot var de samme mediene på oss for å fine ut hva vi mente om at vi nesten utløste regjeringskrise. Man kan lure på hva de forstår eller kanskje riktigere: ikke forstår.

Uansett: Da jeg sist fredag overvar debatten om «ytringsfrihet i kunsten» ut fra bråket rund teaterforestillingen Ways of seeing og angrepene på justisministerens hjem, var det rimelig fornøyelig å høre på kulturminister Skei Grande argumentere, fornuftig nok, med at politikere ikke skal forvalte pengestøtte til organisasjoner ut fra hvem en er politisk enige/uenige med. Men hun viste sannelig sitt oppriktige jeg da hun slang ut følgende melding: «… HRS, Resett og den dritten der!» Da jeg påpekte hennes doble standarder ut fra at hun ønsket å ta fra oss statstøtten, svarte hun: «Ja, jeg gjorde i alle fall så godt jeg kunne!» Uten blygsel.

Skei Grandes oppfatning av navngitte som «dritt» handler nok for Resetts vedkommende om at de omtalte det som inntil da hadde vært en offentlig hemmelighet, og som nå tituleres som «åker-Trine». Vi hadde kjent til denne åkerhistorien over flere år, men ikke omtalt den da vi har som premiss ikke å gå på person, men sak. Her har for øvrig heller ikke gammelmediene så mye å skryte av, de lever mer eller mindre av «person-saker». For vår del handler det nok mer om at vi over år har kritisert Skei Grande for ikke å forstå utfordringene med innvandring og islam, som her i en sak fra oss i 2011, en sak som Skei Grande eksplisitt refererte til da hun skulle forklare «dritten» HRS.

Men om politikerne ikke er til å stole på, så er våre HRS-venner det. Det lover godt. For skal man orke å stå i dette, må vi i alle fall vite at «folk» vil ha det. For det mangler ikke på gode tilbakemeldinger til vårt arbeid – takk for det også!

Så vil jo gjerne vi få takke dere som er økonomiske bidragsgivere, og påse at dere vet at HRS er godkjent som organisasjon som er fradragsberettiget for gaver. Men det krever at vi har fødsel/personnummer (da det er vi som melder fra til Skattedirektoratet), som igjen krever at vi kjenner din identitet. Og som dere kanskje vet: Vippser dere, får vi kun opp navnet og eventuell melding i rapporten. De fleste av vippserne vet vi ikke hvem er – så ønsker du som vippser fradrag, og ikke har hørt fra oss, må du kontakte oss ([email protected]). Og: takk for alle vipps-bidragene!

De som benytter PayPal har vi e-post adressen til (de fremkommer på rapporten), og alle dere er kontaktet.

Så kommer vi til bank, der det alltid er noen det ikke finnes bilag på. Nedenfor følger en liste, der vi kun har listet opp dem som er berettiget for fradrag og de av dere som har gitt gave på slutten av året merket «regelmessig». Hvis dere kjenner dere igjen – ta kontakt. Til dere andre som har donert via bank og som ikke har hørt fra oss: Tusen takk!

Så har vi fått noen takkebrev i retur. Det gjelder:

  • O.G., mann, Nittedal
  • M.E.F., mann, Tallinn
  • A.G.V., kvinne, Bergen
  • E.L.S, mann, via Bankdrift, Bergen

Bønn avslutningsvis: Det er langt enklere å holde kontakt med dere hvis vi har deres e-postadresse. Håper alle kan sende den til oss.

Vi håper dere fortsetter å støtte vårt arbeid – ikke minst ut fra vårt ønske om å frigjøre oss fra statsstøtte. Vi er fortsatt av den formening at det er meningsløst at såkalte frivillige organisasjoner (NGO-er) er (tilnærmet) fullfinansiert av det offentlige. For det første kan det gi uheldige bindinger og for det andre er det ikke folket som taler. Når vi fortsatt står på statens tilskuddsliste er det fordi vi finner det særdeles uheldig at det kun er innvandringsliberale organisasjoner som mottar (stadig mer) av dine skattepenger, mens den eneste innvandringsrealistiske ønskes vekk.

(Saken er illustrert med Kurt Westergaards «Free Speech», som han donerte 1.000 eksemplarer til HRS i 2015 og som ble utsolgt på noen timer fra rights.no)